Kurban ile ilgili meseleler.

Kurban kesmek vaciptir

Sual: Kurban kesmek vacip midir?

CEVAP

Mukîm olan, âkıl-bâlig, hür ve müslüman erkek ve kadının ihtiyâç eşyasından fazla nisâb miktarı, malı veya parası varsa, Kurban bayramı için niyet ederek, belli günlerde, belli bir hayvanı kesmeleri vâcib olur.

Kurban, davar [koyun, keçi], sığır [manda, inek, dana, öküz, boğa ] veya deveyi, Kurban bayramının ilk üç gününde, kurban niyeti ile kesmek demektir. Kurban, dünyada vacip vazifesini yerine getirmiş olmak ve ahiretteki sevabına nail olmak için kesilir. (Gıyâsiyye)

Yalnız, Peygamber efendimize mahsus farzlar ve haramlar vardır. Mesela şiir söylemek, ona haram ve kurban kesmek farz idi. (Mevahib-i Ledünniyye)

Kurban nisâbı nedir?

Sual: Kurban kesmede zenginliğin ölçüsü nedir?

CEVAP

İhtiyâcı olan eşyâdan ve borçlarından fazla olarak, zekât nisâbı kadar malı veya parası bulunan müslümanın kurban kesmesi vâcibdir.

Kurban nisâbı hesâbına katılacak malın, ticâret için olması şart olmadığı gibi, elinde bir yıl kalmış olması da lâzım değildir.

İhtiyâç eşyâları kurban nisâbına dahil edilmez. Yanî sadece aşağıda bildireceğimiz şeyleri bulunan kişinin kurban kesmesi vâcib olmaz. Bunlar, bir ev, bir aylık yiyecek, her yıl üç kat elbise, evde kullanılan eşyâ ve âletler, binecek vâsıtası, meslek kitapları ve ödenecek borçlardır. Ticâret için olmıyan, ihtiyacından artan eşyâ, kirâdaki evler, evindeki kullanılmayan fazla ev eşyâsı, sanat ve ticâret âletleri, ihtiyâç eşyâsı sayılmaz. Yanî, bunlar, kurban nisâbına dahil edilir. Hepsi hesaplanınca 96 gr altın değerinde olursa, böyle kimsenin kurban kesmesi vâcib olur. Kadınların incisi ve her çeşit süs, zînet eşyâsı kurban nisâbına katılır. Evde kullanılan tabanca, teypler, kasetler, kıymetli dînî levhalar, avizeler kurban nisâbına dâhil edilmez. Bunlar kullanılan eşyâdır.

Kurban kesmenin vacip olmasında, bayramın üçüncü gününe itibar olunur. Bayramın ilk günü, zengin-fakir, mukim-misafir, akıllı-deli, baygın-ayık olmaya bakılmaz. Bayramın üçüncü günü yukarıdaki şartlar mevcutsa, kurban kesmek vacip olur. (R. Muhtâr, Bedâyi, Kâdîhân)

Kurbanın önemi

Sual: Kurban kesmenin önemi nedir?

CEVAP

Kurban nisâbına mâlik olan kimsenin kurban kesmesi vâcibdir. Zarûretsiz kurban kesmemek günâh olur.Kurban kesmesi vâcib iken, içindekilerin kurban kesmediği ev, inliyerek, sâhibine bedduâ edip, “Kurban kesmediğin gibi Cenâb-ı Allah sana iyilik yapmayı nasîb etmesin!” der. O ev, o yıl belâlara düçâr kalır. Kurban kesenin evi ise, memnun olur, sâhibine hayır duâ eder. Bu bakımdan kurban kesmeyi bir nimet bilmelidir! Kurban kesen, kendini cehennemden azat etmiş olur.

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

(Cimrilerin en kötüsü kurban kesmiyendir.) [S.Ebediyye]

(Hâli vakti yerinde olup da kurban kesmiyen, namaz kıldığımız yere gelmesin!) [Hâkim]

(Kurbanın postunun her kılına ve her parçasına bir sevâb vardır.) [Hâkim]

(Kurbanlarınız, semiz olsun. Onlar, Sırâtta bineklerinizdir.) [Zâd-ül mukvîn]

(Kurbanın derisindeki her tüy sayısınca size sevâb vardır. Kanının her damlası kadar mükâfat vardır. O sizin mîzânınıza konacaktır. Müjdeler olsun!) [İbni Mâce]

(Kurbanlarınızı gönül hoşluğu ile kesin! Çünkü hiç bir müslüman yoktur ki, kurbanını kıbleye döndürüp kessin de, bunun kanı, boynuzu, yünü, her şeyi kıyâmette kendi mîzânına konan sevâbı olmasın!) [Deylemî]

(Sevâb umarak kurban kesen, Cehennemden korunur.) [Taberânî]

(Kurban bayramında yapılan amellerden Allahü teâlâ katında kurban kesmekten daha kıymetlisi yoktur. Daha kanı yere düşmeden Allahü teâlâ , onu muhâfaza eder. Onunla nefsinizi tezkiye edin, onu seve seve kesin!) [Tirmizî]

(Kurbanların en hayırlısı boynuzlu koçtur.) [İbni Mâce]

(Akrâba ziyâreti hâriç, kurban bayramında, kurban kesmekten daha iyi amel yapılamaz.) [Taberânî]

(Yâ Fâtıma, kurbanının yanına git! Kesilirken orada bulun! Yere akacak ilk kan damlası ile, geçmiş günâhların affedilir.) [İbni Hibbân]

(Kesilen kurban, Kıyâmette, etiyle, kanıyla 70 kat büyüyerek mîzâna konur.) [İsfehânî]

Kurbanlık hayvanlar

Sual: Hangi hayvanlardan kurban olur, hangilerinden olmaz?

CEVAP

Davar, sığır ve deveden kurban olur. Başka hayvanlardan kurban olmaz. Davar denince koyun, keçi; sığır denince inek, boğa, manda, dana anlaşılır. Dişi hayvan da, erkek hayvan da kurban edilebilir.

Koyunun erkeği ve beyazı siyahından çok olanı, keçinin dişisi daha sevâbdır. Boynuzu kırık veya boynuzsuz, uyuz, burulmuş olan kurban câizdir. Koyunun, keçinin, bir yaşını, sığırın iki, devenin beş yaşını geçmiş olması lâzımdır. Altı ayı geçmiş kuzu, iri ve semiz ise câiz olur.

Bir gözü görmiyen, topal olup yürüyemiyen, dişlerinin yarısı yok olan, gözünün, kulağının veya kuyruğunun çoğu olmıyan, bir ayağı kesilmiş olan, çok zayıf olan hayvan kurban olmaz. (Mevkûfât)

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: