İSLAMİYETTE ON

Akrabayı gözetene On şey vardır :

 1- Yüce Allah’ın rızası,
 2- Akrabanın sevinmesi,
 3- Meleklerin memnun olması,
 4- Müslümanların övgüsü,
 5- Şeytanın üzülmesi,
 6- Ömrün uzaması,
 7- Rızkın bereketlenmesi,
 8- Ölülerin sevinmesi,
9- Sevgi bağlarının kuvvetlenmesi,
10- Hayır dua ile anılması.

Şu On Şey haksizliktir, Cefadır :

 1- Yalnız kendi nefsi için dua etmek,
 2- Her gün en az Yüz ayet okumamak,
 3- Mescide giripte, Namaz kılmamak,
 4- Mezarlıktan geçerken dua etmemek,
 5- Cuma günü Şehre gelipte, Cuma kılmamak,
 6- Semtindeki Alimden bir sey öğrenmemek,
 7- Tanışıp ta, bir birinin adını sormamak,
 8- Meşru davete gitmemek,
 9- İmkân varken ilim ögrenmemek,
10- Komşusu aç iken, kendisi tok olmak.

İmamda olması gerek On özellik :

 1- Kuranı güzel okumak,
 2- Gür sesle Tekbir almak,
 3- Rükû ve secdeleri, eksiksiz yapmak,
 4- Kendini haramlardan uzak tutmak,
 5- Temizliğe çok riayet etmek,
 6- Cemaatin rızasını almadan kıraati uzatmamak,
 7- Kibirli= kendini beğenir olmamak,
 8- İstiğfar etmeden Namaza başlamamak,
 9- Duasını yalnız kendisi için yapmamak,
10- Bir yabancı görürse onunla ilgilenmek.

İnsana her sabah On şey farz olur :

 1- Yataktan kalkarken Allah’ın adini anmak,
 2- Avret yerlerini örtmek,
 3- Namaz için abdest almak,
 4- Sabah namazını vaktinde kılmak,
 5- Rızk konusunda Allah’a güvenmek,
 6- Allah’ın ayırdığı paya kanat etmek,
 7- Allah’a tevekkül etmek,
 8- Allah’ın takdirine sabretmek,
 9- Allah’ın nimetlerine şükretmek,
10- Helal lokma yemek.

Şu On Huy, Veli kulların Huyudur :

1- Kalp temizliği,
 2- Cömertlik,
 3- Doğru sözlülük,
 4- Alçak gönüllülük,
 5- Musibetlere karsı Sabır,
 6- Yalnız iken göz yası dökmek,
7- insanlara iyilik tavsiye etmek,
 8- Merhametli olmak,
 9- Dünyanın faniliğini düşünmek,
10- Her seyden ibret almak.

Şeytan, insana On yoldan nüfuz eder :

 1- Hırs ve sui’zann yolu,
 2- Tûl-u emel yolu,
 3- Rahat ve Refah düşkünlüğü,
 4- Kendini beğenmişlik,
 5- Din kardeşini küçük görme,
 6- Hased yolu,
 7- Gösteriş-övünme,
 8- Cimrilik yolu,
 9- Kibirlilik,
10- Tamahkârlık yolu.

Şu On sey Zahitlerin Prensipleridir :

 1- Şeytana karsı düşman olmak,
 2- Hüccetsiz hiç bir amel islememek,
 3- Ölüme hazırlıklı olmak,
 4- Allah için sevip, Allah için bugzetmek,
 5- iyiliği emretmek, kötülüğü nehyetmek,
 6- Gördükleri şeyden ibret almak,
 7- Kalplerini temiz tutmak,
 8- Allah’ın azabından emin olmamak,
9- Allah’ın Rahmetinden ümit kesmemek,
10- Ele geçene sevinmemek, Elden çıkana üzülmemek,

Cennetle müjdelenen On kişi :

 1- Hazreti Ebu Bekir (R.A)
 2- Hazreti Ömer (R.A)
 3- Hazreti Osman (R.A)
 4- Hazreti Ali (R.A)
 5- Hazreti Talha (R.A)
 6- Hazreti Zübeyr (R.A)
 7- Hazreti Abdurrahman bin Avf (R.A)
 8- Hazreti Sa’d ibni Ebi Vakkas (R.A)
9- Hazreti Sa’d bin Zeyd (R.A)
10- Hazreti Ebu Übeyde bin Cerrah (R.A)

İçki konusunda On kişiye Lânet edilmiştir :

 1- İçkiyi içene,
 2- İçenin meclisinde oturana,
 3- İçkiyi içirene,
 4- İçkiyi Yapana,
 5- İçkiyi Yaptırana,
 6- İçkiyi Taşıyana
 7- İçkiyi Taşıtana,
 8- İçkiyi Satana,
 9- İçkiyi Sattırana,
10- Satıp,kârini yiyene,

İyi bir müezzinde On özellik olmalı :

 1- Vakitleri titizlikle gözetmeli,
 2- GIRTLAĞINI korumalı,
 3- Kendisi yokken Ezan okuyana KIZMAMALI,
 4- Ezani güzel okumalı,
 5- Okuduğu Ezanin sevabını Allah’tan beklemeli,
 6- Doğruyu söyleyip,eğriden kaçınmalı,
 7- Ezandan sonra bir süre beklemeli,
 8- Yerinde Namaz kılan kimseye kızmamalı,
 9- Ezanla,Kamet arasında çok nafile kılmalı,
10- Mescidi temiz tutmalı.

Misvak’ta On fayda var :

 1- Ağzı temizler,
 2- Allah’ı hoşnud eder,
 3- Melekleri sevindirir,
 4- Gözleri keskinleştirir,
 5- Dişleri beyazlaştırır,
 6- Diş etlerini kuvvetlendirir,
 7- Diş çürümelerini önler,
 8- Hazmı kolaylaştırır,
 9- Namazın sevabını kat kat artırır,
10- Ağız kokularını giderir.

Şu On Tavsiye, iyiler mertebesine yükseltir :

 1- Çok sadaka vermek,
 2- Çok Kur’an okumak,
 3- İyi kimselerle sohbet etmek,
 4- Akraba haklarını gözetmek,
 5- Hastaları ziyaret etmek,
 6- Zenginlerle az düşüp-kalkmak,
 7- Ölümden sonrayı çok düşünmek,
 8- Tûl-u emeli SINIRLAMAK,
 9- Susmak veya az konuşmak,
10- Alçak gönüllü olmak.

Aşure günü On Peygambere, On Keramet :

 1- Hz.Ademin Tövbesi o gün kabul edilmiştir,
 2- Hz.İdris o gün yüce makama çıkmıştır,
 3- Hz.Nuh’un gemisi o gün Cudi’ye oturmuştur,
 4- Hz.İbrahim o gün doğmuştur,
 5- Hz.Davud’un tövbesi o gün kabul edilmiştir,
 6- Hz.Isa o gün gökyüzüne çıkmıştır,
 7- Hz.Musa o gün nehirden kurtulmuştur,
 8- Hz.Yunus o gün balığın karnından çıkmıştır,
 9- Hz.Süleyman o gün hükümdar olmuştur,
10- Hz.Peygamber o gün doğmuştur.

Kötülük yapan On ayıbı işlemiş olur :

 1- Yaratanı küstürür,
 2- Şeytani sevindirir,
 3- Cennetten uzaklaşır,
; 4- Cehenneme yaklaşır,
 5- Nefsini üzmüş olur,
 6- Nefsini kirletmiş olur,
 7- Melekleri üzmüş olur,
 8- Peygamberi kabrinde üzmüş olur,
 9- Gece ve gündüzü üzerine şahit etmiştir,
10- Tüm canlılara ihanet etmiştir.

Şu On Kimsede, On vasfın bulunması çirkindir :

 1- Hükümdarda, sinirlilik,
 2- Zenginde, cimrilik,
 3- Alimde, tamahkârlık,
 4- Fakirde, ihtiras,
 5- Soylu kişide, hayasızlık,
 6- Yaşlının,gence özenmesi,
 7- Erkeğin, kadına benzemesi,
 8- Kadının,erkeğe benzemesi,
 9- Zahidlerin,dünyalik pesinde koşması,
10- ibadet edenin, cehaleti.

Takvanın alâmeti On’dur :

 1- Dili gıybette korumak,
 2- Sui’zandan kaçınmak,
 3- İnsanları alaya almamak,
 4- Harama bakmamak,
 5- Doğru sözlü olmak,
 6- Nimetleri hak’tan bilmek,
 7- Mali hak yolda harcamak,
 8- Kibirli olmamak,
 9- Beş vakit Namazı huşu ile kılmak,
10- Ehli sünnet yolundan ayrılmamak.

Gerçek savaşçı su On seyi yapmalı :

 1- Ana-Babadan izinsiz sefere çıkmamalı,
 2- Her türlü sorumluluktan kurtulmalı,
 3- Geriye, yetecek rızk bırakmalı,
 4- Ailesine bırakacağı rızk, helalden olmalı,
 5- Komutanına itaat etmeli,
 6- Arkadaşları ile iyi geçinmeli,
 7- Sefer boyunca kimseye zulm’etmemeli,
 8- Cepheden asla kaçmamalı,
 9- Yağmacılık yapmamalı,
10- Gayesi sırf Allah rızası olmalı.

Şeytanin dostları On’dur :

 1- Zalim hükümdar,
 2- Kibirli zengin,
 3- Hilekâr tüccar,
 4- içki içen,
 5- Koguculuk yapan= Nemmam,
 6- Zinakâr =Zani,
 7- Yetim malı yiyen,
 8- Namazı umursamayan,
 9- Zekâtı vermeyen,
10- Uzun emelli olan.

On şey, On şeyden başkası ile islâh edilmez :

 1- ilim, Vera’dan başkası ile,
 2- Amel, ilim’den başkası ile,
 3- Kuvvet, Allah’ın ipine sarılmaktan başkası ile,
 4- Sultan, Adaletten başkası ile,
 5- Asalet, Edep’ten başkası ile,
 6- Sevinç, Emniyetten başkası ile,
 7- Zenginlik, Cömertlikten başkası ile,
 8- Üstünlük, Tevazu’dan başkası ile,
 9- Cihad. Tevfik’ten başkası ile,
10- Fakirlik, Kanaatten başkası ile.

On şey muhakkak zayi olur :

 1- Sual sorulmayan Alim,
 2- Amel edilmeyen ilim,
 3- Kabul görmeyen,doğru fikir,
 4- Kullanılmayan silâh,
 5- Namaz KILINMAYAN Mescid,
 6- Okunmayan Mushaf,
 7- İçinden fakire verilmeyen mal,
 8- Binilmeyen At,
 9- Gizlenmiş ilim,
10- Boşa geçen Ömür.

Şu On Seyin hayırlısı, On Seydir :

 1- Mirasın hayırlısı, ilimdir,
 2- RIZKIN hayırlısı, Edeptir,
 3- Azığın hayırlısı, Takvadır,
 4- Sermayenin hayırlısı, San’attir,
 5- Kazancın hayırlısı, Güzel ameldir,
 6- Yakınlığın hayırlısı, Güzel huydur,
 7- Rütbenin hayırlısı, Hilm’dir,
 8- Zenginliğin hayırlısı, Kanaattir,
 9- Yardımın hayırlısı, Tevfiktir,
10- Edep öğreticilerin hayırlısı, Ölümdür.

Müslim-Muhtasar İsmi-A’zam olduğu rivayet edilen On kelime :

 1- Lafzai Celâl = Allah,
 2- Kelime-i Tevhid = Lâ ilâhe illallah,
 3- Er-Rahmân Er-Rahim,
 4- Allah er-Rahman er-Rahim,
 5- El-Hayyul-Kayyum,
 6- Allahu lâ ilâhe illâ hu-vel Hayyul-Kayyum,
 7- Lâ ilâhe illâ hüvel Hayyul-Kayyum,
8- Rabb,
 9- Allahu lâ ilâhe illâ hu el-Ahedüs-Samedellezi lem yelid velem yûled ve lem yekün lehü küfüven Ahed,
10- El-Hannânül-Mennân Bedius-semavati vel-Ard Zülcelâli vel ikram el-Hayyül-Kayyum

Bir Ayette yüce Allah’ın On vasfı vardır :

 1- Öyle Allah ki, O’ndan başka mabud yoktur,
 2- Hayy ve Kayyum’dur,
 3- O’nu ne uyku ne de uyuklama tutamaz,
 4- Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nun dur,
 5- O’nun izni olmaksızın kimse şefaat edemez,
 6- O, gelmiş-gelecek, hepsini bilir,
 7- O’nun yarattığı, O’nun dilediğinden başka, O’nun malûmatından bir seyi ihata edemez,
 8- O’nun kürsüsü göklerden ve yerden daha geniş,
 9- Göklerin ve yerin hıfzı,O’na ağır gelmez,
10- En yüce ve en Ulu olan da ancak O’dur.
Kur’an: 2/255

Bir Ayet-i Kerime’de ilahi On emir :

 1- Yüce Allah’a ibadet ediniz,
 2- O’na hiç bir seyi şırk koşmayınız,
 3- Anaya-Babaya iyilik ediniz,
 4- Akrabaya iyilik ediniz,
 5- Yetimlere iyilik ediniz,
 6- Yoksullara iyilik ediniz,
 7- Komşulara iyilik ediniz,
 8- Yanınızdaki arkadaşa iyilik ediniz,
 9- Yolculara iyilik ediniz,
10- Eliniz altında olanlara iyilik ediniz.
Kur’an : 4/36

Kıyametin Büyük alâmetleri On’dur :

 1- Duhan,
 2- Deccal,
 3- Dabbetül Arz,
 4- Güneşin batıdan doğması,
 5- Meryem oğlu İsa’nın yere inmesi,
 6- Yecüc-Mecüc’un çıkması,
 7- Doğuda bir yerin Çökmesi,
 8- Batıda bir yerin Çökmesi,
 9- Arap yarımadasında bir yerin Çökmesi,
10- Yemen Cihetinden Ateş çıkması.

Su Onyedi Sey KIYAMET Alametlerindendir :

 1- Erkekler erkeklerle, Kadınlar kadınlarla Sapık ilişkiler kurar,
 2- Büyükler küçüklere merhamet etmez olur,
 3- Küçükler büyükleri saymaz olur,
 4- İnsanlar iyiliği emretmez olur,
 5- İnsanlar kötülüğü yasaklamaz olur,
 6- İlim adamları,para için ilim öğrenir,
 7- Yağmurlar azalır,
 8- Çocuklar Ana-Babalarına kin besler,
 9- Alçaklar çoğalır,
10- İyiler azalır,
11- Yüksek ve gösterişli evler yapılır,
12- insanlar nefislerine esir olur,
13- Dinlerini dünya uğruna satarlar,
14- Kan dökme önemsiz hale gelir,
15- Akrabalık bağları çözülür,
16- Mescid’ler süslenir,
17- Rüşvet açıkça alınır-verilir

Bir başka açıdan Kıyamet alametleri :

 1- Bilgin denilenlerde zerre kadar iman olmaz
 2- Islama uymak ayıp sayılır,hor görülür.
 3- Herkese iyilik edenler ahmak sayılır,
 4- Islama uymak,ateşi elde tutmak gibi zor olur.
 5- Mescitlerde fasıkların sesleri yükselir
 6- Emr-i bil Ma’ruf ve Nehy-i Anıl Münker kalkar
 7- Günaha teşvik artar,iyiliğe mani olunur.
 8- Haramlar helal, Helaller haram mesabesine düşer
 9- Can, mal, Irz,namus ve Din emniyeti bulunmaz
10- Nefsin isteklerine uyulur,din arka plana atılır.

Bir başka açıdan Kıyamet alametleri :

 1- Emanete riayet kalkar
 2- Kötüler söz sahibi olur
 3- İçki ve tefecilik açıktan islenir hale gelir
4- Hanimin sözüne bakılarak anneye isyan edilir.
 5- Zekât verilmez hale gelir
6- Kur’ani-i Kerim Teganni ile okunur
7- Zararından korunmak için herkese mudara edilir
 8- Gençler fasıklığa yönelir
 9- Sonra gelenler,önceki alimleri cahillikle suçlarlar
10- Bid’atlar yaygın hale gelir.

KIYAMET alametleri (başka bir rivayet):

 1- SIK SIK KITLIK olur,
 2- Günahkârlar pervasızlaşır,
 3- insaflılar SIKINTIYA düşer,
 4- Namaz külfet sayılır,
 5- Zekât angarya sayılır,
 6- Emanet Ganimet sayılır,
 7- Ücretle Kur’an okuyucular rağbet görür,
 8- Sefih kişiler yetkili makamlara gelir,
 9- Kadınlar saltanatı baslar,
10- Köleler müşavir seçilir.

Reklamlar

One Response to İSLAMİYETTE ON

  1. hamza dedi ki:

    can kardeş çok mükemmel yapmışsın.bende çok bilgiye sahip değilim ama.bazı soru cevablarda hatalar var sanırım.bir kontrol edermisin.

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: