AZINLIK VAKIF VE CEMAATLERİ

Faaliyetteki cemaat vakıfları
1- Beykoz Aya Paraşkevi Ortodoks Kilisesi ve Kabristanı Vakfı

2- Büyükada Rum İlk Mektebi ile Panayia Aya Dimitri ve Profiti İlya Kiliseleri ve Rum Kabristanı Vakfı

3- Heybeliada Aya Triada Tepe Manastırı Vakfı

4- Heybeliada Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesi, Mezarlığı ve Aya Varvara Kilisesi Vakfı

5- Heybeliada Rum Ruhban Okulu Vakfı

6- Kınalıada Rum Ortodoks Panayia Kilisesi ve Mezarlığı Vakfı

7- Burgazada Aya Yorgi (Karipi) Manastırı Vakfı

8- Burgazada Aya Yani Rum Kilisesi, Mektebi ve Mezarlığı Vakfı

9- Fener Maraşlı İlk Mektebi Vakfı

10- Fener Yovakimion Rum Kız Mektebi Vakfı

11- Fener Rum Mektebi Kebiri (Erkek Lisesi) Vakfı

12- Feriköy Rum Ortodoks 12. Apostolos Kilisesi ve Mektebi Vakfı

13- Tekfursaray Hançerli Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

14- Fener Vlahsaray Panayia Vakfı

15- Fener Meryemana Rum Ortodoks (Kanlı) Kilisesi Vakfı

16- Kurtuluş Aya Dimitri Aya Tanaş Aya Leftor Aya Kiryaki Kiliseleri ve İlkokulları Vakfı

17- Beyoğlu Rum Ortodoks Kiliseleri ve Mektepleri Vakfı

18- Beşiktaş Cihannüma Panayia Meryemana Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

19- Beşiktaş Köyiçi Rum Cemaati Panayia (Meryemana)Kilisesi Vakfı

20- Yenimahalle Aya Yani Rum Kilisesi ve Mektebi Vakfı

21- Bebek Aya Haralambos Kilisesi,Bebek Aya Yani Mezarlık Dova Kilisesi ve Mezarlığı Vakfı

22- Çengelköy Aya Yorgi Rum Kilisesi, Aya Tanteli Ayazması Rum İlk Muhtelit Mektebi İki Eski ve Yeni Kabristanı Vakfı

23- Eğrikapı Meryemana Rum Kilisesi Vakfı

24- Langa Aya Todori Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

25- Bağımsız Türk Ortodoks Kiliseleri Başpapazlığı Vakfı

26- Aya Dimitri, Aya Vlaherna Kiliseleri ve Mektebi Vakfı

27- Üsküdar Profiti İlya Rum Kilisesi, Ayazması, Kabristanı ve Rum Muhtelit İlk Mektebi Vakfı

28- Arnavutköy Aya Strati Taksiarhi Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

29- Aya Stepanos Kilisesi ve Mektebi Vakfı

30- Altımermer Meryemana Kilisesi Vakfı

31- Cibali Aya Nikola Kilisesi, Mektebi, Aşhanesi, Aya Haralambos Kilisesi ve Ayazması Vakfı

32- Aya Pandelemion Rum Kilisesi Vakfı

33- Kumkapı Rum Cemaati Aya Kiryaki, Mektebi Elpida Kiliseleri Panayia Vakfı

34- Balat Aya Strati Kilisesive Mektebi Vakfı

35- Balat Rum Balino Kilisesi Vakfı

36- Zapion Rum Kız Lisesi Vakfı

37- Sarmaşık Aya Dimitri Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

38- Topkapı Aya Nikola Kilisesi Vakfı

39- Hasköy Aya Paraşkevi Kilisesi, Rum Kabristanı ve İlk Mektebi Vakfı

40- Salmatomruk Rum Panayia Kilisesi Vakfı

41- Yeniköy Aya Yorgi Manastırı ve Kilisesi Vakfı

42- Galata Muhtelit İlk Rum Mektebi Vakfı

43- Tarabya Aya Paraşkevi Rum Kilisesi ve İlk Rum Mektebi Vakfı

44- Paşabahçe Aya Konstantin Rum Kilisesi, Aya Kiryaki Ayazması ve Kabristanlığı Vakfı

45- Ortaköy Aya Foka Aya Yorgi Kiliseleri Mekteb ve Mezarlığı Vakfı

46- Kuruçeşme Aya Dimitri Aya Yani Kiliseleri Vakfı

47- Yeniköy Rum Panayia Kilisesi ve Mektebi Vakfı

48- Boyacıköy Panayia Evangelistra Rum Kilisesi ve İlkokul Vakfı

49- Kadıköy Rum Ortodoks Kiliseleri, Mektebi ve Mezarlığı Vakfı

50- Balıklı Rum Hastanesi Vakfı

51- Büyükdere Aya Paraşkevi Aya Yorgi Rum Kilisesi, Mektebi ve Mezarlığı Vakfı

52- Bakırköy Aya Yorgi Aya Analipsi Rum Ortodoks Kiliseleri ve Mektepleri Vakfı

53- Kandilli Rum Ortodoks Cemaatı Metemorfosis Kilisesi ve Kandilli Rum Muhtelit İlk Mektebi Vakfı

54- Belgratkapı Panayia Meryemana Kilisesi Vakfı

55- Samatya Aya Nikola Rum Kilisesi Vakfı

56- Samatya Aya Yorgi Klparisa Kilisesi Vakfı

57- Samatya Aya Analipsi Kilisesi Vakfı

58- Samatya Aya Konstantin Rum Ortodoks Kilisesi, İlk Mektebi ve Kazlıçeşme Aya Paraşkevi Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

59- Samatya Aya Mina Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

60- Beyoğlu Yenişehir Evangelistra Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

61- Fener Rum Patrikhanesi Avlusunda Aya Yorgi Kilisesi Vakfı

62- Yeniköy Aya Nikola Rum Kilisesi Vakfı

63- Dereköy Aya Marina Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

64- Tepeköy Evangelismos Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

65- Zeytinliköy Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

66- Bademliköy Panayia Kimisiz Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

67- Bozcaada Kimisiz Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

68- Gökçeada Merkez Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

69- İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Fukara Vakfı

70- Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

71- Antakya Rum Katolik Kilisesi Vakfı

72- Altınözü Tokaçlıköyü Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

73- Samandağı Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

74- İskenderun Arsuz Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

75- Altınözü Sarılar Mahallesi Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı

76- Feriköy Surp Vartanas Ermeni Kilisesi ve Merametciyan Mektebi Vakfı

77- Üsküdar Yenimahalle Surp Garabet Ermeni Kilisesi, Semerciyan-Cemaran Mektebi ve Mezarlığı Vakfı

78- Üsküdar Selamsız Surp Haç Ermeni Kilisesi Nersesyan-Yermonyan Mektepleri ve Mezarlığı Vakfı

79- Eyüp Surp Agya Ermeni Kilisesi ve Mektebi Vakfı

80- Eyüp Ermeni Surp Astvazazin Kilisesi ve Arakolyan Mektebi ve Ermeni Mezarlığı Vakfı

81- Yedikule Narlıkapı Surp Hohannes Ermeni Kilisesi Vakfı

82- Rumelihisarı Surp Sanduth Ermeni Kilisesi, Tateosyan Mektebi ve Mezarlığı Vakfı

83- Kadıköy Ermeni Surp Takavor Kilisesi Aramyan Uncuyan Mektebi ve Mezarlığı Vakfı

84- Kuzguncuk Surp Lusavoriç Ermeni Kilisesi Vakfı

85- Beşiktaş Meryemana Ermeni Kilisesi, Ermeni Makruhian Mektebi ve Mezarlığı Vakfı

86- Ortaköy Ermeni Katolik Surp Kirkor Lusavoriç Kilisesi ve Mektebi Vakfı

87- Ortaköy Ermeni Meryemana (Surp Astvazazin) Kilisesi, Tarkmanças ile Hrıpsinyans Mektepleri ve Ermeni Mezarlığı Vakfı

88- Boyacıköy Ermeni Yeris Mangans Kilisesi Mektebi ve Mezarlığı Vakfı

89- Kandilli Surp Arakelos Ermeni Kilisesi, Mektebi ve Mezarlığı vakfı

90- Kartal Surp Nişan Ermeni Kilisesi Bezciyan Mektebi ve Mezarlığı Vakfı

91- Yenikapı Ermeni Tateos Partegimeos Kilisesi ve Ermeni Mektebi Vakfı

92- Kınalıada Surp Lusavoriç Ermeni Kilisesi Nersesyan Ermeni Mektebi ve Mezarlığı Vakfı

93- Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi ve Mektebi Vakfı

94- Gedikpaşa Surp Ohannes Kilisesi ve Mektebi Vakfı

95- Bakırköy Meryemana Ermeni Kilisesi Datyan Ermeni Mektebi ve Mezarlığı Vakfı

96- Balat Surp Hreştegabet Ermeni Kilisesi, Horenyan Mektebi ve Mezarlığı Vakfı

97- Galata Ermeni Katolik (Surp Pırgıç) İsa Kilisesi Vakfı

98- Beyoğlu Anarathıgutyun Ermeni Katolik Rahibeler Vakfı

99- Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi, Bağlı Kiliseler ve Mektepler Vakfı

100- Beyoğlu Ohannes Gümüşyan (Andonoğlu Ormanyan Mağukyan) Vakfı

101- Beyoğlu Aynalı Çeşme Türk Protestan Amena Surp Yerrortutyun Ermeni Kilisesi Vakfı

102- Beyoğlu Surp Gazar Ermeni Katolik Mihitarist Rahipleri Manastır ve Mektebi Vakfı

103- Viyana Mihitaryan Manastır ve Mektebi Vakfı

104- Yeniköy Ermeni Meryemana (Kuddüpo Surp Astvazazin) İstinye Surp Garabet Ermeni Kilisesi Mektebi ve Mezarlığı Vakfı

105- Şişli Karagözyan Ermeni Erkek Eytamhanesi Vakfı

106- Beyoğlu Surp Agop Hastanesi Düşkünlerevi, Mezarlığı Özkoparan Kilisesi Vakfı

107- Surp Harutyun Ermeni Kilisesi ve Bogosyan Varvaryan Ermeni Mektebi Vakfı

108- Halıcıoğlu Meryemana Surp Astvazazin Ermeni Kilisesi ve Kalfayan İnas Eytamhanesi ve Mektebi Vakfı

109- Kumkapı Ermeni Meryemana Kilisesi Vakfı

110- Kuruçeşme Yerevman Surp Haç Ermeni Kilisesi, Surp Tarkmanyaç Mektebi ve Mezarlığı Vakfı

111- Büyükdere Ermeni Surp Hripsima Kilisesi, Mektebi ve Mezarlığı Vakfı

112- Samatya Sulu Manastır Surp Kevork Ermeni Kilisesi ve Sahakyan Nunyan Ermeni Mektebi ve Mezarlığı Vakfı

113- Samatya Anarathigutyun Ermeni Katolik Kilisesi Vakfı

114- Topkapı Ermeni Surp Nikagos Kilisesi, Levon-Vartuhyan Mektebi ve Mezarlığı Vakfı

115- Galata Ermeni Lusavoriç (Cerçiş) Kilisesi ve Ermeni Getronogan Mektebi Vakfı

116- Yeşilköy Surp İstepanos Ermeni Kilisesi, Kamaciyan Mektebi ve Mezarlığı Vakfı

117- Hasköy Surp İstepanos Ermeni Kilisesi, Surp Nersesyan Ermeni Mektebi ve Mezarlığı Vakfı

118- Apeloğlu Andon Vakfı

Apeloğlu Andon Vakfı Hayratından

Büyükdere Surp Boğos Kilisesi

Büyükada Surp Astvazazin Kilisesi

Beyoğlu Surp Astvazazin Kilisesi

Beyoğlu Surp Yerurtuyun Kilisesi

Kadıköy Surp Levon Kilisesi

Tarabya Surp Andon Kilisesi

119- Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı

120- Kumkapı Ermeni Meryemana Kilisesi Drasular Vakfı

121- Beykoz Surp Nikagos Ermeni Kilisesi Vakfı

122- İskenderun Karasun Manuk Ermeni Katolik Kilisesi Vakfı

123- Samandağı Vakıflı Köyü Ermeni Ortodoks Kilisesi Vakfı

124- Kayseri Ermeni Surp Lusovoriç Kilisesi Vakfı

125- Diyarbakır Ermeni Surp Küçük Kilisesi Hıdır İlyas Surp Gregos Kilisesi Vakfı

126- Mardin Ermeni Katolik Kilisesi Vakfı

127- Kırıkhan Ermeni Ortodoks Kilisesi Vakfı

128- Büyükada Hased Leavraham Sinagogu Vakfı

129- Hasköy Mealem Musevi Sinagogu Vakfı

130- Beyoğlu Musevi Hahamhanesi (Hahambaşılığı) Vakfı

131- Galata Seferadim Musevi Cemaatine Ait Sinagog ve Mektepleri (Neva Şalom) Vakfı

132- Ortaköy Musevi Etz-Ahayim Sinagog Vakfı

133- Sirkeci Musevi Cemaatı Vakfı

134- Kuzguncuk Bet Yaokov Sinagog Vakfı

135- Beyoğlu Musevi Eşkenazi Cemaatı Mektep ve Sinagogları Vakfı

136- Hasköy Karaim Musevi Cemaatı Vakfı

137- Kadıköy Hemdat İsrael Musevi Sinagog Vakfı

138- Balat Or-Ahaim Hastanesi Vakfı

139- Balat Ahrida Musevi Cemaatı Vakfı

140- Ankara Musevi Cemaati Vakfı

141- Bursa Musevi Cemaati Vakfı

142- Çanakkale Mekor Hayim Musevi Sinagog Vakfı

143- Antakya Musevi Havrası Vakfı

144- İskenderun Musevi Havrası Vakfı

145- Kırklareli Musevi Cemaatı Sinegogu Vakfı

146- Diyarbakır Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı

147- Beyoğlu Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı

148- Mardin Süryani Katolik Kilisesi Vakfı

149- Mardin Süryani Kadim Deyrulzafaran Kilisesi Vakfı

150- Mardin Süryani Protestan Kilisesi Protestan Cemaati Vakfı

151- Midyat Süryani Protestan Kilisesi Vakfı

152- Midyat Süryani Deyrulumur Margabriel Kilisesi ve Manastırı Vakfı

153- Midyat Süryani Kadim Marborsan ve Mart Şemuni Kilisesi Vakfı

154- İdil Süryani Kadim Kilisesi (Mardodo) Vakfı

155- Diyarbakır Keldani Katolik Kilisesi Vakfı

156- İstanbul Keldani Cemaati Vakfı

157- Mardin Keldani Katolik Kilisesi Vakfı

158- Edirne Bulgar Sveti Gorci Kilisesi Vakfı

159- Bulgar Ekzarhlığı (Bulgar Ortodoks Kiliseleri) Vakfı

160- Şişli Gürcü Katolik Kilisesi Vakfı

161- Mersin Tomris Nadir Mutri Kilisesi Vakfı

Fatih Çekirge/Hürriyet

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: