Siyonizm

Hz. Musa AS, Mısırdan kavmini çıkarıp Kızıldenizi geçip Sina Yarımadasına , Sina Dağının bulunduğu Sina Çölüne geldi. Yahudiler 40 yıl burada yaşadılar. Yahudileri Filistin topraklarına yerleştirmeyi vaat etti. Fakat ömrü buna yetmedi. Yahudiler bundan dolayı Filistin bölgesine “Arz-ı Mevud” (vaat edilmiş topraklar) demişler, tarih boyunca bu bölgeyi ele geçirmek için çalışmışlardır. Hz. Musadan sonra Yuşa AS döneminde Kudüs ve Filistini ele geçiren Yahudiler orayı vatan edindiler.

Siyon , Hz. Süleyman Peygamberin Kudüsde mabedini ( Mescidi Aksa ) yaptırdığı dağın adıdır. Burası Yahudi gözünde Tanrı Krallığını simgeler. Yahudiler tarihte çeşitli defalar Kudüs ve civarındaki coğrafyadan sürgün edildiler. I. sürgün M.Ö 587 de Babil kralı Nabukadnezar tarafından yapıldı. Süleyman tapınağı yıkıldı. Yahudi halkı Babile sürgün edildi. II. Sürgün Helenistik ve Roma dönemlerinde oldu. M.S. 70 ve 135 yıllarında, Romalıların yönetiminde olan Yahudi Halkları isyan başlattılar. Bu isyandan sonra Romalılar, tapınağı yerle bir etti ve Yahudileri bu topraktan sürgün etti. Kudüs Yakılıp yıkıldı. Bundan sonra Yahudiler yeryüzüne dağıldılar. Bu bölge Romalılardan Bizansa sonra da Müslümanların eline geçti. (Hz. Ömer devri). 1300 yıl Müslümanların yerleşim alanı oldu.

Siyonizm: Filistin dışındaki tüm Yahudileri Arz-ı Mevudda (Hz. Musanın vaat ettiği topraklarda) toplamak, sonra da Hz. Süleyman Mabedini Siyon dağında yeniden kurmak, Yahudileri bütün insanlardan üstün kılmak amaç ve idealine denir. Bu Günkü Tevrat Metinleri Ve Yahudilerin İnsanlığa Bakışı : Muharref (Değiştirilmiş, Allahtan geldiği hali bozulmuş) Tevrat metinlerinden çıkan Yahudi anlayışı şudur: Yahudiler, Allahın (Yahovanın) seçtiği ve üstün kıldığı bir kavimdir. Yeryüzünün yönetim hakkı onlara aittir. Yeryüzünde bitki ve hayvanlardan sonra iki tür varlık bulunmaktadır.
1- Yahudiler,
2-Goyyimler (insansılar).

Goyyim: Yahudi olmayan, insan görünümündeki hayvan demektir. Yeryüzündeki bütün insanları böyle görürler. Yahudiler ise Yahovanın seçkin milletidir. Diğer milletler, Yahudilerin haklarını ele geçiren, istilacı ve gaspcı varlıklardır. Tevrat Metinlerinden Bazı Örnekler: “Siz Allahın,( Rabbin )oğullarısınız… Çünkü sen Allahın Rabbe, mukaddes bir kavimsin ve Rab, bütün kavimlerden üstün olarak; kendine has bir kavim olmak üzere seni seçti.” (Tevrat-Tesniye Böl. 14/2 ) “Ve Allahın Rabbin , sana teslim edeceği bütün kavimleri bitireceksin, gözün onlara acımayacak” (Tevrat-Tesniye-7/16) “İbranilerin Allahı Rab şöyle diyor…” (Çıkış-Bab 10-3/63) “Bana, bütün kavimlerden has kavim olacaksınız ve siz bana kahinler melekutu ve mukaddes milleti olacaksınız” (Çıkış- Bab 4-2/785) Yahudi yazılı, sözlü kaynaklarının dışında gelişen Kabbala, Yahudi felsefesini ve dünya görüşünü yansıtır. Kabbalada geçen iki örnek anlayış aşağıdadır: “Yalnız Yahudi olanlara insan gözüyle bakılır. Yahudilerden başkası sadece birer hayvandır.” (Hoşem Hoşempat-369) “Siz Yahudi olmayanlardan birini öldürmek suçu ile mahkemelerde bunu yeminle açıkça inkar edebilirsiniz çünkü öldürülen bir hayvandır. Yahudi, kendinden olmayanın malını çalmakla,işini elinden almakla iyi bir şey yapmış sayılır.” (Sultan Aruh S-117) İşte Yahudi’nin insana insanlığa bakışını yansıtan örneklerden bazıları bunlardır. Yahudiler, Romalılar tarafından mabetleri yıkılıp Filistin’den sürüldükten sonra, Filistini ele geçirmek ve orada Tanrı Krallığını kurmak için 17. yy. da (1695) teşkilatlanmaya başladılar. Her yıl Siyonist kongreler düzenleyip Yahudi devletini Filistin’de kurmanın planlarını yaptılar. 1. Dünya Harbi sırasında Osmanlıların savaşı kaybedip bu toprakların yönetimini İngilizlere bırakmasından yararlanan Yahudi Diasparası (Filistin dışındaki Yahudiler) önce İngilizlerin, Fransızların sonra da Amerikalıların desteği ile zoraki 1948de Filistinde İsrail devletini kurdular. Böylece Siyonizmin emellerinden biri gerçekleşmiş oldu. Yahudilerin yüzyıllarca planlayıp hakim güçler ve misyoner şeflerinden aldıkları destekle Filistin de Müslümanların ızdırabı başladı ve bu gün hala devam etmektedir. İsrail topraklarını 1948den bu tarafa iki katına çıkarmıştır. Çünkü onların anlayışına göre “Arz-ı Mevud” Filistinden ibaret değildir. Kenan ülkesi olarak da bilinen, Suudi Arabistan’ın Medine şehrinden başlar, Irak Suriye, Anadolunun güney doğusunu içine alan geniş bir coğrafyadır. Hatta yeryüzünün tamamıdır.

alıntıdır.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: