ERMENİ TEHCİRİN SEBEPLERİ VE ALINAN TEDBİRLER-7

HR. SYS, 2776/77_1

Devlet‑i Aliyye‑i Osmâniyye

Petersburg Sefâret‑i Seniyyesi

Aded

Umumi: 32719

Hususi: 254

Hulâsa:

Moskova Gazetesinin neşriyâtına dair.

Umur‑ı Siyasiye Müdüriyet‑i Umumiyesi

Huzûr‑ı Sâmi‑i Hazret‑i Nezâretpenâhîye

Ma‘ruz‑ı çakeri kemîneleridir.

Moskova Gazetesi’nin iktibasen Borse Gazetesi (Journal de
la Bourse) tarafından neşr edilen ma‘lûmâtın ber vech‑i zîr arzına müsâra‘at olunur.

“Avrupa ve hâssaten Rus diplomasisi geçen sene nihayetinde Ermenistan’ın mukadderatına alakadar olarak bir çok şehirlerde muvakkat komiteler teşkil edilmiş ve bunların vezâ’ifi Ermeni meselesinin neşv ü nemâsına ma‘tuf ve Türkiye Ermenistanı’ndaki ıslahat ve terakkiyat‑ı iktisadiyeye mu‘âvenetten ibaret bulunmuş ve Moskova’da dahi bir Ermeni komitesi te’sis ederek eşrâf ile tüccardan bir çokları dahil olmuş idi. Şimdiye kadar komite faâliyet‑i mahsûsa ibrâz etmemiş ise de yalnız Mösyö Miliokof(Milioukof) Ermeni meselesine dair konferanslar i‘ta eylemiştir. İşbu komite el-hâletü hâzihi Rus lisanında bir Ermeni gazetesi neşr eylemeyi taht‑ı karara almış ve bir Ermeni bankası ihdâsı meselesini meydana çıkarmıştır. Ermeni bankası Moskova Milli Bankasının aynı esasları üzerine teşkil kılınacak ve bundan maksat Türkiye’deki Ermeni Milleti’ne ufak bir kredi açmak olacaktır. Bu meseleyi tetkik etmek üzre komite Mösyö Totomianty’i memur etmiştir. ” Ol bâbda emr u ferman Hazret‑i veliyyü’l emrindir.

Fi. 29 Nisan Sene. 1914

Petersburg Sefîr‑i Kebîr Vekîli

Bende

 İmza 

Özet

Borse adlı Rus gazetesinin bir haberinin gönderildiği, Rus Devleti’nin Ermeniler ile yakınlaşması neticesi Moskova’da da bir Ermeni Rus komitesi kurulduğu, maksadının Anadolu’da Ermenilerin ıslahat ve iktisadi gelişmelerine çalışmak olduğu, bu maksatla bir de banka kuracakları haberi.

1914.4.29

HR.SYS 2776/77 Belge No: 1

kaynak: T.C. başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: