İklim Tipleri-Dünya’da İklim ve Doğal Bitki Örtüsü

Dünya’da İklim ve Doğal Bitki Örtüsü

Dünya’da Görülen İklim Tipleri

Bir yerde benzer sıcaklık, basınç, rüzgar, nemlilik ve yağış özelliklerinin uzun süre etkili olmasıyla iklim tipleri belirmektedir. İklimi oluşturan bu öğelerden birinin ya da ikisinin farklı olması, değişik iklim tiplerinin ortaya çıkmasına neden olur.

Dünya’da görülen iklimler, sıcak kuşak iklimleri, ılıman kuşak iklimleri ve soğuk kuşak iklimleri olarak üöç ana bölümde toplanır.

Sıcak Kuşak İklimleri

Sıcak Kuşak İklimlerinin Ortak Özellikleri

Yıllık sıcaklık ortalamaları 20°C’nin üstündedir.
Sıcaklık farkları Ekvator’dan uzaklaşdıkça artar.
Soğuk mevsim yoktur.
Yağış özellikleri farklılık gösterir.

Ekvatoral İklim

Ekvatoral İklimin Özellikleri

Yıllık sıcaklık ortalamasının 20°C’nin üstünde olduğu ekvatoral iklimde yıl boyunca yaz koşulları yaşanır.

Güneş ışınları, yıl boyunca dik ve dike yakın açılarla geldiğinden yıllık sıcaklık farkı azdır.

Yıl boyunca yükseltici hava hareketlerine bağlı olarak konveksiyonel yağış görülür.

Yıllık yağış miktarı 2000 mm’nin üzerindedir. Her mevsimin yağışlı olduğu ekvatoral bölge akarsularının rejimleri düzenlidir ve yıl boyunca bol su taşır. Güneş ışınlarının dik geldiği Mart ve Eylül aylarında yağışlar artar. Bu nedenle ekinokslarda (21 Mart – 23 Eylül) akarsularda kabarma olur.

Konveksiyonel Yağış : Isınan havanın yükselerek soğuması ile oluşan yağışlardır.

UYARI : Ekvatoral iklimde yıllık sıcaklık farklarının az olması güneş ışınlarının yere değme açılarının az değişmesiyle, günlük sıcaklık farklarının az olması ise nem oranının yüksek olmasıyla ilgilidir.

Ekvatoral İklimin Doğal Bitki Örtüsü

Yıl boyunca sıcaklık ve nem koşulları elverişli olduğundan sürekli yeşil kalabilen yayvan yapraklı ağaçlardan oluşan gür ormanlardır. Yağmur ormanları adı verilen bu ormanlardaki ağaçların boyu yağış miktarının fazla olması nedeniyle 40-60 m lere kadar çıkabilir. Ormanaltı floarası da çok zengindir.

Ormanaltı Florası : Orman örtüsü altında loş ortamda yetişen, çoğunlukla ot ve sarmaşık türlerinin oluşturduğu bitki topluluğudur.

Ekvatoral İklimin Görüldüğü Yerler

10° Kuzey ve Güney enlemleri arasında,

Güney Amerika’da Amazon Havzası’nda,

Afrika’da Kongo Havzası’nda ve Gine Körfezi kıyılarında,

Asya’da Endonezya Adaları’nda görülür.

Yazları Yağışlı Tropikal İklim (Savan)

Yıllık sıcaklık ortalaması 20°C’nin üstündedir.

Yazlar sıcak ve yağışlı, kışlar sıcak ve kurak geçer

Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği yaz aylarında konveksiyonel yağışlar görülür.

Kış aylarında subtropikal yüksek basıncın (DYB) etkisinde kaldığından kış kuraklığı belirgindir.

Yıllık yağış miktarı 1000 mm civarındadır.

UYARI : Savan ikliminde günlük sıcaklık farkları, nemlilik nedeniyle yazın az, kışın fazladır.

Yazları Yağışlı Tropikal İklimin (Savan İklimi) Doğal Bitki Örtüsü

Yaz yağışlarıyla yeşeren, uzun boylu, gür ot topluluklarıdır. Bunlara savan adı verilir. Savanlar arasında yer yer kurakçıl ağaçlar görülür. Akarsu boylarında ise galeri ormanları görülür.

Galeri Ormanları : Savanlardaki, küçük akarsu boylarında görülen, çoğunlukla 50-100 m genişliğinde, bir akarsu ağı biçiminde uzanan ve sürekli yeşil kalabilen nemli ormanlardır. Galeri ormanları olarak adlandırılmalarının nedeni, ağaçların, akarsuyun üstünü bir galeri şeklinde kapatmasıdır.

Yazları Yağışlı Tropikal İklimin (Savan İklimi) Görüldüğü Yerler

10° enlemleri ile dönenceler arasında,

Orta Amerika’da,

Sahra Çölü ile Ekvatoral Afrika arasında,

Güney Afrika’da,

Güney Amerika’da,

Kuzey Avustralya’da,

Madagaskar’ın batısında görülür.

Muson İklimi

Muson İkliminin Özellikleri

Kış sıcaklığı 10°C – 20°C arasında değişir. Yıllık sıcaklık ortalaması 20°C nin üstündedir.

Muson rüzgarlarının etkisiyle yazlar sıcak ve bol yağışlı geçer. Kışlar ise ılık ve kuraktır.

Çoğunlukla 2000 – 5000 mm arasında değişen yıllık yağış miktarı bazı yerlerde 10000 mm’yi geçmektedir. Örneğin Hindistan’ın Çerapunçi kasabasında yıllık yağış miktarı 12000 mm’yi bulmaktadır.

Yaz aylarında orografik yağışlar görülür.

Orografik Yağışlar : Nemli hava kütlelerinin bir dağ yamacına çarparak yükselmesi sonucunda oluşan yağışlardır.

Muson İkliminin Doğal Bitki Örtüsü

Yağışın fazla olduğu yerlerde, kış aylarında yapraklarını döken yayvan yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlar görülür. Bu ormanlara muson ormanları denir.

Muson İkliminin Görüldüğü Yerler

Güney, Doğu ve Güneydoğu Asya kıyılarında,

Madagaskar’ın doğusunda,

Avustralya’nın kuzeydoğusunda,

Kuzey Amerika’nın güneydoğu kıyılarında görülür.

Çöl İklimi

Çöl İkliminin Özellikleri

Günlük ve mevsimlik sıcaklık farklarının azla olması karakteristik özelliğidir.

Yağışlar yok denecek kadar azdır.

Sıcaklık farklarının fazla olması, kayaların fiziksel olarak parçalanıp ufalanmasına neden olur.

Kimyasal çözülme yetersiz olduğundan toprak oluşumu zordur.

Çöl İkliminin Doğal Bitki Örtüsü

Kuraklığa uyum sağlamış olan kurakçıl otlar ve çalılardan oluşur. Kuraklığa en iyi uyum sağlamış bitkiler, gövdesinde çok miktarda su biriktirebilen kaktüslerdir. Üzerlerindeki küçük dikenler, bitkinin ısı kaybını azaltmaktadır. Ayrıca yer altı sularının yüzeye çıktığı yerlerde vahalar oluşmuştur.

Vaha : Çöllerde suyun bulunduğu, bitkilerin yetişebildiği, insanların yerleşip barındığı yerdir. Vahalar akarsu boylarında, kuyuların açıldığı yerlerde, büyük su kaynakları yanında gelişmiştir.

Çöl İkliminin Görüldüğü Yerler

Asya Kıtası’nda; Arabistan, Gobi, Taklamakan Çöllerinde,

Kuzey Amerika’da; Kaliforniya, Nevada, Kolorado, Meksika Çöllerinde,

Afrika’da; Büyük sahra, Kalahari, Namibya Çölleri’nde,

Avustralya’da; Büyük Kum Çölü’nde,

Güney Amerika’da; Atakama Çölü’nde görülür.

UYARI : Çöllerin en büyük bölümü Kuzey yarım Küre’dedir. Bu durum, karaların Kuzey Yarım Küre’de Güney Yarım Küre’den daha fazla olmasının sonucudur.

Ilıman Kuşak İklimleri

Ilıman Kuşak İklimlerinin Ortak Özellikleri

Yıllık sıcaklık ortalamaları 20°C’nin altındadır.

Sıcaklık farkları belirgindir.

4 mevsim yaşanır.

Akdeniz İklimi

Akdeniz İkliminin Özellikleri

Yazları sıcak ve kurak geçer.

Yıllık ortalama sıcaklık 18°C – 20°C arasında değişir.

Yazın genişleyen subtropikal antisiklon (DYB), Akdeniz iklim bölgesinde yaz kuraklığını belirginleştirir.

Kışlar ılık ve yağışlıdır. Çünkü kış aylarında gezici alçak basınçlar cephesel yağışlara neden olur.

Yıllık ortalama yağış miktarı 600-1000 mm arasında değişir ve yağış rejimi düzensizdir.

Kar yağışı ve don olayı ender görülür.

Don Olayı : Havanın açık ve durgun olduğu kış gecelerinde aşırı ısınma nedeniyle toprak donar. Don olayı tarımsal üretime büyük ölçüde zarar verir. Karasal bölgelerde don olayı sık görülür.

Akdeniz İkliminin Doğal Bitki Örtüsü

Kısa, bodur ağaç ve çalılardır. Bu bitki örtüsüne maki adı verilir. Yaz kuraklığına uyum sağladığından yaprakları genellikle sert, tüylü, ince ve uzundur.

Zeytin, defne, keçiboynuzu, mersin, lavanta, kekik ve zakkum maki bitki topluluğu içinde yer alır.

Akdeniz İkliminin Görüldüğü Yerler

Akdeniz çevresindeki ülkelerde,

Güney Portekiz kıyılarında,

Afrika’da Kap Bölgesi’nde,

Güneybatı Avustralya kıyılarında,

Orta Şili’de,

Kuzey Amerika’da Kaliforniya yöresinde,

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Güney kıyılarında görülür.

UYARI : Akdeniz iklimi genellikle 30°-40° enlemleri arasında görülür.

Ilıman Kuşak Okyanus İklimi

Ilıman Kuşak Okyanus İkliminin Özellikleri

Orta Kuşak kıtalarının batı kıyılarında, batı rüzgarlarının ve sıcak su akıntılarının etkisiyle gelişen bir iklim tipidir.

Yıllık ortalama sıcaklık 20°C’nin altındadır.

Sıcaklık farkları belirgin değildir.

Yazlar serin ve yağışlı, kışlar ılık ve yağışlı geçer.

Her mevsim yağışlıdır. Sonbahar ve kış yağışları daha belirgindir.

Kar yağışı ve don olayı ender görülür.

Kış aylarında cephesel, yaz aylarında hem cephesel hem de yükselim yağışları görülür.

UYARI : Okyanus ikliminin belirmesinde temel etken batı rüzgarları ve sıcak su akıntılarıdır.

Ilıman Kuşak Okyanus İkliminin Doğal Bitki Örtüsü

Yayvan ve iğne yapraklı ağaçlardan oluşan karma ormanlardır.

Yer yer çayırlar görülür.

Ilıman Kuşak Okyanus İkliminin Görüldüğü Yerler

Kuzey Amerika’nın batı ve güneydoğu kıyılarında,

Güney Amerika’nın güneybatı kıyılarında,

Batı Avrupa’nın Atlas Okyanusu kıyılarında,

Yeni Zellanda’da,

Afrika’nın güneyinde,

Avustralya’nın doğusunda,

Tasmanya’da görülür.

Ilıman Kuşak Karasal İklim

Ilıman Kuşak Karasal İklimin Özellikleri

Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer.

Günlük ve mevsimlik sıcaklık farkları belirgindir.

En yağışlı mevsim ilkbahardır.

Don olayı sık görülür.

Sıcak çöllerin kenarlarında görülen karasal iklimde yaz mevsimi kısa sürer.

UYARI : Ilıman karasal iklimde kış aylarındaki yağış azlığı, termik yüksek basıncın etkili olmasına bağlıdır. Yazın görülen yağışlar ise konveksiyoneldir.

Ilıman Kuşak Karasal İklimin Doğal Bitki Örtüsü

İlkbahar yağışlarıyla yeşeren, yaz kuraklığı ile sararan kısa boylu otlardır. Bunlara step ya da bozkır denir. Steplere Kuzey Amerika’da preri, Güney Amerika’da pampa adı verilir. Yüksek yerlerde yer yer iğne yapraklı ağaçlar görülür.

Ilıman Kuşak Karasal İkliminin Görüldüğü Yerler

Kuzey ve Güney Amerika’nın iç kısımlarında,

Anadolu’nun iç kısımlarında,

Irak’ta,

İran’da,

Türkistan’da,

Afrika’nın iç kısımlarında,

Avustralya’nın iç kısımlarında görülür.

Soğuk Kuşak İklimleri

60° – 90° enlemleri arasında görülür.

Sıcaklık yıl boyunca düşüktür.

İklimin elverişsiz olması tarımı sınırlandırmaktadır.

Soğuk Kuşak Karasal İklim

Soğuk Kuşak Karasal İklimin Özellikleri

Bu iklim iki alt bölüme ayrılır.

Yazı ve Kışı Soğuk Karasal İklim

Yıllık sıcaklık farkları belirgindir.

Yazlar soğuk, yer yer serin ve kısa, kışlar ise çok soğuk, uzun ve karlı geçer. Kar uzun süre toprakta kalır.

En yağışlı mevsim yazdır ve konveksiyonel yağış görülür.

Sıcaklık ortalamalarının Ekvator’a doğru gidildikçe artmasına bağlı olarak bu iklim tipi değişir ve yazları sıcak karasal iklime geçilir.

Yazları Sıcak Karasal İklim

Kış sıcakları -10°C’nin altına inmez.

Yaz sıcaklıkları 20°C nin üstüne çıkar.

Yağış miktarı fazladır. İlkbahar ve yaz yağışları daha belirgindir.

Soğuk Kuşak Karasal İklimin Doğal Bitki Örtüsü

İğne yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlardır. Bu bitki örtüsüne tayga adı verilir.

Yer yer çayırlar görülür.

Soğuk Kuşak Karasal İklimin Görüldüğü Yerler

Soğuk kuşağın yazları sıcak karasal iklimi,

ABD’nin kuzeydoğusunda,

Kanada’da,

Kuzey Çin’de,

Mançurya’da,

Rusya’da,

Orta Sibirya’da görülür.

Soğuk kuşağın yazları da soğuk karasal iklimi,

Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarının kuzeyinde, tundra ikliminin altında bir kuşak halinde görülür.

Tundra İklimi

Tundra İkliminin Özellikleri

Yazlar çok kısa ve serin geçer. Yaz sıcaklığı 10°C’nin üstüne çıkmaz.
Yıllık yağış miktarı 250 mm civarındadır.
Kışlar çok soğuk ve uzun geçer.
Toprak kış aylarında donmuş haldedir.
Yaz aylarında toprağın üst kısımlarında çözülmeler görülür ve bataklıklar oluşur.

Tundra İkliminin Doğal Bitki Örtüsü

Düşük sıcaklığa ve kuraklığa uyum sağlamış olan kısa boylu çalılar, otlar ve yosunlardır.

Bu bitki örtüsüne tundra adı verilir.

Tundra İkliminin Görüldüğü Yerler

60°-70° enlemleri arasında,

Asya’da,

Avrupa’da,

Kanada’nın kuzey kısımlarında,

Güney Amerika’nın güney kısımlarında görülür.

Kutup İklimi

Kutup İkliminin Özellikleri

Sıcaklık yıl boyunca 0°C’nin altındadır.

Sıcaklığın düşük olması buharlaşmayı engellediği için yağış az ve kar biçimindedir.

Sürekli donmuş halde olan toprak kar ve buz ile kaplıdır.

Kutup İkliminin Doğal Bitki Örtüsü

Toprak , sürekli kar ve buz örtüsü ile kaplı olduğu için bitki örtüsünden söz edilemez.

Kutup İkliminin Görüldüğü Yerler

Kutuplar çevresinde,

Grönland’da,

Antartika’da görülür.

kaynak: bilgidünyası E kitap

Reklamlar

116 Responses to İklim Tipleri-Dünya’da İklim ve Doğal Bitki Örtüsü

 1. merve dedi ki:

  bilgiler tam anlamıyla yeterli diil aradığım herşeyi bulamadım ama yinede idare eder:)

 2. sdad dedi ki:

  dsad

 3. muhammetcansolak dedi ki:

  bolğemızın doğal kaynakları

 4. ferhat dedi ki:

  bilgiler yeterli değil.yeniden güncellenmesi lazım ve eksiklerin giderilmesi.yine de bu bilgiler için teşekkürler.

  • kaan dedi ki:

   Ya Arkadaşlar Hoca 9 Tane dedi Ödevi verirken..Her Yerde Arıyorum Ve Heryerde saçma Sapan 11 12 tane seyler yazmıslar karadesniz iklimi batı karadeniz :S ws ws qibi şeyler :S Ama burda gerçekten Tam anlamıyla Dogru Bilgiler Var..Bence qüzeL 1 site..Resim ArayanLar Aynı arama sözcüklerini Google Görsellerde Ararlar ise Daha Çok bilgi edinebilirler..

   • sd dedi ki:

    Bizim hocada böle ödev verdi ama bizimki beş tane ekvotorel kutup ılıman çöl iklimleri….

 5. sas dedi ki:

  büyük iklim koşullsrı ve bitki örtüsü

 6. dfhgf dedi ki:

  resim yokki
  hiç

 7. mehmetali dedi ki:

  çok süperr hoca begencek

 8. kosavalı dedi ki:

  bence güzel olmuş ama bunlar dnya hariyası üzerinde olsa daha iyi olurduuuuuuuuu

 9. fethullah dedi ki:

  s.a
  çok güzel olmuş fakat ark dediği gibi dünya haritası üzerindi olsa daha iyi olurdu ve biraz daha kısaltılmış olsaydı daçok iyi olurduuuuuuuuuuu

 10. fethullah dedi ki:

  s.a ark sohbet etmek isterseniz msn ile görüşelim açık olmazsa eğer msn ye mj atın
  msn f_yildirim_02@hotmail.com budur beklerim sizi

 11. derya dedi ki:

  sağol

 12. carsi_ankara dedi ki:

  kral güzel olmuşta benim işime yaramadı eline sağlık :D

 13. carsi_ankara dedi ki:

  KIYAMET KOPAR ÇÖKER KARANLIK,ALLAH BIZI AFFETMEZ ÇOK GÜNAH ALDIK,BİZ AYRLAMAYIZ BIR PLAN YAPTIK,TÜM ¢@®$I CEHENNEME KOMBİNE ALDIK

 14. özlem dedi ki:

  ehhhh idare eder ama hani resim hiç yok

 15. s.r dedi ki:

  ödev yapıcam yapamıyourm!kopyalanmıyo!

 16. yaw ödev yapıcam ama adam gibi akdeniz iklimi karadeniz iklimi ve karasal iklimi wermiyosunuzz …………ÖDEVİM YARIDA KALDI

 17. deryaaa dedi ki:

  keşke yan başlıklar belirgin olsaydı
  bişi anlaşılmıo

 18. NAzlı dedi ki:

  ödevim vardı yaptım sözlü notumda sizin de payınız olacak teşekkürler ;) =D

 19. omer dedi ki:

  okyanus iklimi arıyodum da …………

 20. crml dedi ki:

  okyanus iklimi olsa tamda süper olcakmış yaaaaaaaaaaaaaaa….
  böle hiç olmamış beğenmedim ama genede eline salık

 21. sinem dedi ki:

  kabul et

 22. ızmır fıstıkı *=D dedi ki:

  hersey ıı hos ama nerde orta kusak karasal ıklımı nerde step ıklımyle farkı olmuyorrrrrrr

 23. ismail dedi ki:

  akdeniz ikliminin özellikleri hakkımda bilgi gönderirimisin…

 24. Bariseses26 dedi ki:

  Süper olmuş dönem ödewimi karşılar çok saol :D

 25. Yasir KOKCAM dedi ki:

  Kardes site gzl paylasım gzl ama hane neren kopyalıcaz :)

 26. Okan Says dedi ki:

  Gercekten Guzel Bir Yazi Olmus : )

 27. Sezen.. dedi ki:

  gusel… hazır bilgiye hayır asla demem :D

 28. SUDE dedi ki:

  iyi ama biraz kısa olsaydı ve kopyala yapışyır yapsaydı
  GENEDE GÜZEL OLMUŞ

 29. Okan Says dedi ki:

  Cok Guzel Olmus Bence :)

 30. Alp Er Tunga dedi ki:

  eline sağlık dünem ödevim için çok faydalı oldu :)

 31. ezgi gizem dedi ki:

  iklim tipleri

 32. ZeHrA dedi ki:

  saol un var olun siz olmasaydınız ben nerden bulacaktım bu ödevi yaw iki varsınız yicektim sıfırı oturcaktım aşağı saolun var olun kardeşleriiiiiiiiiiiiiiim

 33. ayhan dedi ki:

  tşkler arkadaşlar iyiki varsınızz yoksa alır 0 otururdum yerimde

 34. karbonells dedi ki:

  benim ödevim için yeterli bilgi vardı çok tnx

 35. BÜŞRA dedi ki:

  çok güzel sağolun benim çok işime yaradı

 36. deniz dedi ki:

  biraz özet olmuş ama yine de iyi…işime yaramadı denilemez,çok teşekkürler…

 37. MERVE dedi ki:

  çok güzel olmuş harika

 38. emine dedi ki:

  çok güzel ben çok beğendim teşekkürler

 39. bilinmiyor dedi ki:

  çok güzel sağolun

 40. bilinmiyor dedi ki:

  Çok Güze Olmuş Çok Beğendim Tam Hocanın İstediği Gibi

 41. şevval dedi ki:

  neden yetersiz allah allah bence çook yeterli yetersiz diyenlere duyurulu

 42. yasemen dedi ki:

  bence sperrr sprr neden bazı kişiler böle yaıo yetersiz falan çok saçma benceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

 43. emine dedi ki:

  ya kopyalanmıooooooooo

 44. emine dedi ki:

  tmm güzelde kopyalanmıo napıım ben bunu yaa
  ama yinede gsl

 45. derin dedi ki:

  abi ben bunun etkilerini nerden bulcam

 46. derin dedi ki:

  bence güzel bigiler var yani sizi taktir ediyorummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 47. derin dedi ki:

  gerçekten güzel

 48. berke dedi ki:

  slm hello:!
  siteniz harika mucukkk

 49. Canan dedi ki:

  gerçekten çok iyi yorumlar hepsini beğendim şu anda not almaktayım
  ,sizleri bu ödevimde yardımcı olduğunuz için kaynaklar bölümüne sitenin ismini yazacağım hepinise slm lar teşekkürlerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

 50. Canan dedi ki:

  ödevimi öğretmen harika diyerek çok beğendi sizlere minnettarım sevgilerle canan öztürrk

 51. seda dedi ki:

  az daha ayrıntı olsa süper olcaktı …

 52. esra dedi ki:

  çok uzum ama yinede tşk ederim:):):):):):):)

 53. azrrrra dedi ki:

  cok güzel tşk ederim

 54. tatlı kız dedi ki:

  allah razı olsun ya bu ödev sayesinde hayatım kurtuldu çok güzel veee çokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

  güzelllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

 55. elif dedi ki:

  bencede çok güzel ödevime yardımcı oldu ama yeterince bilgi yokk ama çok tşk :):)

 56. murat dedi ki:

  nolur kutup iklimi ile ilgili uzun yazı koyun sizin yüzünüzden 0 alcam bu dersten

 57. samet dedi ki:

  ya benım aradıgım seyı bulamadım
  ama yıne de guzel baskaları
  için cokm tesskur derım

 58. gizem dedi ki:

  berbattı ödevimi hiç bulamadım salaklar

 59. ali dedi ki:

  walla güzel işimi görüyo

  ben bu ödevi yaptım ama türkçeçi de çok sıkıcı ödev verdi.

  çok zor :)

 60. DENİZ dedi ki:

  yha cok qüsel aradaqımı hersey var yhaaa qercekten cok tskrler cok saolun yhaaa su yetersiz dienler bunun neresi yetersiz hemen hemen hersey var yhaa cok saolunn byee muckk kibbb bye

 61. EMRAHS dedi ki:

  ya hoca grafikle gösterılcekmiş ama konular iyi

 62. ceren dedi ki:

  yha çok güzel

 63. canan dedi ki:

  ben çok begendim ama ögretmenim begenirmi bilmem

 64. qwewqe dedi ki:

  Hoca bana 9 tane dedi heryerde arıyorum 11 12 tane saçma sapan seyler yazmışlar yok karadeniz iklimi batı karadeniz qibi ws ws..! Bu site qüzelmiş Ve tam 9 tane Yani Bu demekki Tam olarak Dogru Bilgi Saglanıyor..(resim Arayanlar aynı Aramayı Görsellerde arar ise Daha Çok Bilgiye Ulaşabilir..) Site Yapımcısı Teşekkürler…

 65. vegam dedi ki:

  bu ne ya öğretmendünya iklimlrini soruyo ne yzacağımı nilmiyorum

 66. semra dedi ki:

  hiç güzel değil aradığım şeyi bulamadım

 67. Selimhan SAYGIN dedi ki:

  BEN DÜNYADAKİ İKLİMLERİN HEPSİNİ GÖRMEK İSTİYORUM

 68. ZZZzZZZz dedi ki:

  teşekkürlerrrrr

 69. ecemmm dedi ki:

  çok süper ama ben en fazla iklim tipi görülen bölgeyi arıyorum.

 70. ezgi dedi ki:

  süper yayayayayayayayay 6.B SNFINI ÇOK SEVİYORUM BUKET ÖĞRTMNM

 71. nazlı dedi ki:

  süper ezgi senmisin ben nazlı seni çok seviyorum siteniz süper

 72. bilgehan dedi ki:

  allah sizden razı olsun bizim çatlak sosyalciden kurtardınız

 73. dilara dedi ki:

  allah sizden razı olsun bizi öğretmenden kurtardınız

 74. ÜlKü dedi ki:

  thank you :D sos.cinin zulmünden kurtuldum xD

 75. sdfsdfsd dedi ki:

  kopyala yapıştır herkeste aynı şey :S

 76. aleyna dedi ki:

  yha offf bu ne be sacma sacma şeyler koymussunuz yha hadı tmm onu kabl ettım ınsan bı kaç tane de resıım koıyar yha yanı sıze yuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuhhhhhhhhhhhhhhhu dıom baska bısey demıom sacma ışte sacma napabilirım P:P:PP:

 77. aleyna dedi ki:

  bu konuyada tesekkur ederım dıende tam bir mal o kadar

 78. veli dedi ki:

  çok uzun bende aleynanın dedigi gibi diyorum

 79. seren dedi ki:

  çok teşekkürler hoca çok beğenecek

 80. ömür dedi ki:

  yaa abi ben ne diyorum o ne cıkıyor çok gıcık oldum daha degişik şey olabilirdi

 81. rrrrr dedi ki:

  yarısını yazmadım

 82. semih dedi ki:

  bu ne ya kopyalamıyo

 83. kkkk dedi ki:

  çok çok teşekkür ederim her yerde aradm bir tek burada bulabildimm

 84. aslı dedi ki:

  çok güzel ben çok begendim

 85. ayberk dedi ki:

  harika bir site olmuş.
  tüm sorularımın cevaplarını buldum.
  emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

 86. oguzhan28 dedi ki:

  bence tüm aradıklarım burda çıktı bu sitenin sahibine çok tşk’ler

 87. sefa dedi ki:

  bencce de cok güzel bir amaç icin kullanılmış ben çok beğendim byyy

 88. engin dedi ki:

  ya bizim çatlak sosyalci bize sınav yapacak yarın burdada bizim sınavdan çıkacak %’de %0 yandım anam…

 89. ırmak dedi ki:

  allah razı olsun odevim bitti çok teşekkürler

 90. ırmak dedi ki:

  allah razı olsun odevim bitti

 91. merve dedi ki:

  burda okyonus ilimi ner de bana söyleye bilirmisiniz

 92. kartal dedi ki:

  çok gseL bi site tşkrLer

 93. erdem dedi ki:

  ya tamam güzelde çok uzun be abi

 94. ayşe dedi ki:

  bu ablamın ödeviymiş bana araştır dedi ama ne diyor tam anlamadım allahtan liseye daha gitmiyorum ben liseye gidene kadar tüm programlar değişse keşke :)) yok tabiki anladımda biraz eksik sanki ..

 95. DevastoR dedi ki:

  Güzel olmuş saolun elinize sağlık ayrıca eksik olmuş diyenler beğnemiosanız başka siteler gidion Saygılar Sevgiler xD

 96. DevastoR dedi ki:

  saolun elinize sağlık

 97. talha dedi ki:

  Çok güzel bilgiler var . Bu bilgileri veren çok teşekkür ederim ödevim bitti.:)

 98. mert dedi ki:

  eh işte idare edr biraz daha detaylı resimli ve daha düzenli olsaydı daha gzl olurdu :\

 99. mert dedi ki:

  ama yinede işime yarar

 100. jale dedi ki:

  bu sitede aradığımı b uldum teşekkürler süper olmuş

 101. efe dedi ki:

  çok iyi ödevim için uyygun bi yer

 102. lüteb dedi ki:

  ben liseye değil 6. sınıfa gidiyorum . hoca bize bu ödevi veriyo oha be.

 103. ahmet dedi ki:

  bu performansdan iyi alırım

 104. ahmet dedi ki:

  bende 6. sınıfa giyorum ama mecbur yapcaz

 105. sena dedi ki:

  çok güzel çok işime yaradı teşekkürler :):):):):):)

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: