İklim Tipleri-Türkiye’de İklim ve Doğal Bitki Örtüsü

Türkiye’de İklim ve Doğal Bitki Örtüsü

Türkiye’de Görülen İklim Tipleri

Türkiye, matematik ve özel konumu nedeniyle çeşitli iklim tiplerinin görüldüğü bir ülkedir. Türkiye’de, çevresindeki denizlerin, kara kütlelerinin, basınç merkezlerinin, enlemin ve yeryüzü şekillerinin etkisiyle 3 ana iklim tipi belirmiştir. Ana iklim tipleri arasında her iki iklim tipinin de özelliğini taşıyan geçiş iklimleri görülür.

Karadeniz İklimi

Karadeniz İkliminin Özellikleri

Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde görülür.

Her mevsim yağışlıdır. En çok yağış sonbahar ile kış aylarında düşer.

Türkiye’de görülen iklimler içinde yıllık yağış miktarı en fazla olandır.

Yazlar serin ve yağışlı, kışlar ılık ve yağışlı geçer.

Yıllık sıcaklık farkı azdır.

Bulutluluk oranı yüksek, güneşli gün sayısı azdır.

Karadeniz iklimi yer şekillerinin farklılığı nedeniyle 3 alt tipe ayrılmıştır.

UYARI : Karadeniz iklimi sıcaklık ve nem koşulları bakımından okyanusal iklime benzer. Bu iklim tipinde yağış miktarı dağların konumuna ve yükseltilerine bağlı olarak farklılık gösterir.

Doğu Karadeniz Tipi

Dağların kıyıdan hemen sonra yükselmesi, uzanış yönleri ve bunların yağış getiren rüzgarlara dönük olması gibi etkenlerden dolayı Türkiye’nin ve bölgenin en yağışlı bölümüdür.

Yıllık sıcaklık ortalaması : 14°C – 15°C

Ocak ayı sıcaklık ortalaması : 7°C

Temmuz ayı sıcaklık ortalaması : 23°C

Yıllık yağış miktarı 1500-2500 mm

Orta Karadeniz Tipi

Bu bölümde dağlar kıyıdan uzaklaştığı ve yükseltileri azaldığı için yıllık yağış miktarı azalmıştır.

Yıllık sıcaklık farkları azdır.

Yıllık sıcaklık ortalaması : 14°C – 15°C

Ocak ayı sıcaklık ortalaması : 7°C

Temmuz ayı sıcaklık ortalaması : 23°C

Yıllık yağış miktarı : 700 – 900 mm

Batı Karadeniz Tipi

Yaz ve kış sıcaklıkları Orta ve Doğu Karadeniz tipine göre biraz daha düşüktür.

Yıllık yağış miktarı, Orta Karadeniz’dekinden daha azdır.

Kar yağışı ile don olayı Doğu ve Orta Karadeniz’e göre daha sık görülür.

Yıllık sıcaklık ortalaması : 13°C – 14°C

Ocak ayı sıcaklık ortalaması : 5°C

Temmuz ayı sıcaklık ortalaması : 21°C

Yıllık yağış miktarı : 1000-1500 mm

Karadeniz İkliminin Doğal Bitki Örtüsü

Sıcaklık ve yağış koşulları gür ormanların ve ormanaltı florasının gelişmesini sağlamıştır. Ancak Orta Karadeniz Bölümü’nde yıllık yağış miktarının azalmasına bağlı olarak orman örtüsü zayıflar.

Karadeniz Bölgesi Bitki Katları

Geniş yapraklı ağaçlardan oluşan orman

Geniş ve iğne yapraklı ağaçlardan oluşan orman

İğne yapraklı ağaçlardan oluşan orman

Alpin çayırlar

Akdeniz İklimi

Akdeniz İkliminin Özellikleri

Yazları sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer.

Kar yağışı ve don olayı ender görülür.

En yağışlı mevsim kış, en kurak mevsim yazdır.

Yaz kuraklığı belirgindir.

Akdeniz iklimi sıcaklık ortalamaları farklı olduğu için 2 tipe ayrılır.

UYARI : Akdeniz ikliminin etki alanı Akdeniz Bölgesi’nde Toros Dağları’nın varlığı nedeniyle dar, Ege Bölgesi’nde ise dağların kıyıya dik uzanması nedeniyle geniştir.

Asıl Akdeniz Tipi

Akdeniz ve Ege kıyılarında görülür.

Dağların kıyıdan hemen sonra yükseldiği yerlerde yağış miktarı artar.

Kış sıcaklığının en yüksek olduğu yerler Akdeniz kıyılarıdır.

Yıllık sıcaklık ortalaması : 18°C – 19°C

Ocak ayı sıcaklık ortalaması : 8°C – 9°C

Temmuz ayı sıcaklık ortalaması : 28°C – 30°C

Yıllık yağış miktarı : 750 – 1000 mm

Bozulmuş Akdeniz Tipi (Marmara Tipi)

Gelibolu Yarımadası ile Güney Marmara kıyılarında daha yaygın olan bu iklim tipi, Trakya’nın büyük bir bölümünde de görülür.

Akdeniz iklimi ile Karadeniz iklimi arasında geçiş özelliği gösterir.

Enlem farkı nedeniyle sıcaklık ortalamaları Asıl Akdeniz tipine göre düşüktür.

Kar yağışı ve don olayı Asıl Akdeniz tipine göre daha sık görülür.

Yıllık sıcaklık ortalaması : 12°C – 15°C

Ocak ayı sıcaklık ortalaması : 5°C – 6°C

Temmuz ayı sıcaklık ortalaması : 24°C

Yıllık yağış miktarı : 600 – 800 mm

UYARI : Akdeniz İkliminin Marmara tipinde sıcaklıkların daha düşük olması, enlem farkı ve kuzeyden gelen rüzgarların etkisiyle açıklanır, Karadeniz ikliminin etkisiyle yaz yağışlarında artış görülür.

Akdeniz İkliminin Doğal Bitki Örtüsü

Kısa, bodur ağaç ve çalılardan oluşan makilerdir. Maki bütün yıl boyunca yeşil kalır.

Makilerin yükselti sınırı enlemin etkisine bağlı olarak değişir.

Akdeniz’de 700 – 800 m

Ege’de 400 – 500 m

Güney Marmara’da ise 250 – 300 m’dir.

Karasal İklim

Karasal İklimin Özellikleri

Kuzey Anadolu ve Toros Dağları denizel etkilerin iç bölgelere girmesini zorlaştırdığı için iç kesimlerde iklim karasallaşmıştır.

Yıllık yağış miktarı az, sıcaklık farkları belirgindir.

Karasal iklim, enlem ve yükselti farkı nedeniyle 3 tipe ayrılır:

UYARI : Karasal iklimde yaz kuraklığının görülmesi, Akdeniz yağış rejiminin etkili olduğunu gösterir.

İç Anadolu Tipi

İç Anadolu, İç Batı Anadolu, Göller Yöresi ve Ergene Havzası’nda görülür.

Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer.

En yağışlı mevsim ilkbahardır.

Yıllık sıcaklık ortalaması : 10°C – 12°C

Ocak ayı sıcaklık ortalaması : 2°C – 4°C

Temmuz ayı sıcaklık ortalaması : 25°C

Yıllık yağış miktarı : 250 – 500 mm

Güneydoğu Anadolu Tipi

Türkiye’nin en sıcak iklim bölgesidir.

Yazlar çok sıcak, kurak ve uzun, kışlar ılık, yer yer soğuk ve kısa geçer.

Yaz kuraklığının en belirgin olduğu bölgedir.

Bölgenin batısında kış yağışları, doğusunda ilkbahar yağışları belirgindir.

Yıllık sıcaklık ortalaması : 15°C – 19°C

Ocak ayı sıcaklık ortalaması : 1°C – 2°C

Temmuz ayı sıcaklık ortalaması :30°C den yüksek

Yıllık yağış miktarı : 400 – 700 mm

Doğu Anadolu Tipi (Yazın Yağışlı Tip)

Bölgenin yüksek bölümlerinde karasal iklim özellikleri daha belirgindir.

Kışlar çok soğuk, karlı ve uzun, yazlar serin, yağışlı ve kısa geçer.

En yağışlı mevsimler, yaz ve ilkbahardır.

Kar yağışı ve don olayı çok sık görülür.

Yükseltinin etkisiyle kar yağışı diğer bölgelere göre erken başlar.

Yıllık sıcaklık ortalaması : 3°C – 6°C

Ocak ayı sıcaklık ortalaması : -12°C’den düşük

Temmuz ayı sıcaklık ortalaması :21°C – 22°C

Yıllık yağış miktarı : 400 – 600 mm

Doğu Anadolu Tipi (Yazları Kurak Tip)

Bölgenin Çukurda kalan alanlarında (Yukarı Fırat, Orta ve Yukarı Murat Bölümleri) kış sıcaklığı biraz daha yüksektir. Ancak İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu tipine göre kışlar sert geçer.

İlkbahar yağışları belirgindir.

Yazlar daha sıcak ve kurak geçer.

Bu iklim tipi yükseltisi düşük çöküntü ovalarında ve akarsularca derin yarılmış vadi tabanlarında görülür.

Yıllık sıcaklık ortalaması : 12°C – 12°C

Ocak ayı sıcaklık ortalaması : -8°C

Temmuz ayı sıcaklık ortalaması :25°C den yüksek

Yıllık yağış miktarı : 300 – 500 mm

Karasal İklimin Doğal Bitki Örtüsü

İlkbahar yağışlarıyla yeşeren, yaz kuraklığı ile fazla boy atmadan sararan ve step (bozkır) adı verilen bitki örtüsü geniş yer kaplar. Step alanlarının bir bölümü antropojendir.

Yüksek yerlerde yer yer iğne yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlar bulunur. Dağ doruklarına yakın yerlerde düşük sıcaklık nedeniyle dağ çayırları yer alır.

Antropojen Step (Bozkır) : Ağaçların tahrip edildiği alanlarda gelişen steplere antropojen step (bozkır) adı verilir.

kaynak: bilgidünyası E kitap

Reklamlar

40 Responses to İklim Tipleri-Türkiye’de İklim ve Doğal Bitki Örtüsü

 1. emre dedi ki:

  akdeniz

 2. MUHAMMED dedi ki:

  BU KONUYU BANA GÖNDERİRSENİ SEVİNİRİM

 3. fatalrhm dedi ki:

  yaf bunları çıktı halinde alamıyozmu

 4. kardelen dedi ki:

  niye doğal bitki örtüsünü verdiniz ya

 5. sevim dedi ki:

  yaa bunlar çıktı olarak çıkmıyo

 6. sevim dedi ki:

  yaa bunlar nedn çıkımıo biri bana bunu açıklayabilr mi

 7. kaan dedi ki:

  benim msnemi yükleyin dostlar mmetkaan@hotmail.com

 8. kaan dedi ki:

  dostlar dostlar tahtanın üzerine kaan yazalım evet eeeeeeee

 9. berker dedi ki:

  Kendime çıkatıcağım

 10. crazygirl dedi ki:

  millet benm msn mi ekleyin “quiet-.-love@hotmail.com”

 11. enes dedi ki:

  mükemmel gerçekten

 12. merve dedi ki:

  faydalı ve çok güzel bir site

 13. CEYDA dedi ki:

  EGE BOLGESINI BITKI ORTUSU

 14. CEYDA dedi ki:

  ege bolgesını ıklım kosulları bıtkı ortusu

 15. kbr dedi ki:

  çok güsel bir paylaşım banada gönderirsenz sevinrm ellernize sağlık,,

 16. büşra dedi ki:

  herşey tmmda niçin ege bölgesinin iklimi yok

 17. YUSUF dedi ki:

  YAV BU ÇIKTI OLMUYOMU KARDEŞİM

 18. hülya dedi ki:

  ege bölgesinin neden bütün iklim tipi yokki. ama güzel olmuş. çok beyendim. çok teşekkür ederim.

 19. muhammet dedi ki:

  çok güzel olmuş ama çok değişik hiç anlamadım.

 20. fenerkolik_ilknur dedi ki:

  bence süper bi site çk yararlı çk teskkrler

 21. nisa dedi ki:

  çoooooooooooooooooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk teşekkür ödevlerin en güzeli benim ki.

 22. nurgul dedi ki:

  ben 6. sınıf öğrencisiyim burada benim performans görevim için geren bilgiler ar bu site gerekli bir sitedir. abuk subuk değil ben burdan yasemin arkadasıma slmlar yolluyorum ve en büyük öğretmenimede slm lar yolluyorum ok by yeni yeni siteler çıkarınn hadi iyi çalışmalar

 23. ben selen dedi ki:

  ben erkek fatma selen bir sevgilim var adı muzaffer ama ben onu sevmiyom

 24. damla dedi ki:

  5/B sınıfına gıcık oluom

 25. gulcin dedi ki:

  ben gulcin selencim seni çaya beliom

 26. merve dedi ki:

  valla sanki coköm işme yatradfıda qqqqfff

 27. merve dedi ki:

  hah baska sıte yapamadınız sANAKİ

 28. UMUUT dedi ki:

  KARASAL İKLİMİZ BİTKİ ÖRTÜSÜ NE?

 29. fadime dedi ki:

  merhaba ben fadime burda yazanları yapıştırıp kopyaşamak yok çok güzel ama kopyalanmıyo

 30. SİBEL dedi ki:

  YA ARKADAŞLAR TÜRKEDE GÖRÜLEN İKLİM TİPLERİNİ KİM BİLİYOR ??? NOLUR YAZIN ZATEN SOSYALCIYA GICIK OLUYOM

 31. SİBEL dedi ki:

  arkadaşlar türkede görülen iklim tiplerini kim biliyor??? nolur yazın zaten sosyalcıya gıcık oluyorum!!! adını söyleyim ayşe koç

 32. nil dedi ki:

  hiç bir bilgi alamadım diğer aylar olsaydı iyi olurduu

 33. serap dedi ki:

  ya marmara iklimi yok biri bana yardım edebilirmi acaba

 34. arkadaşlar coook güzelll olmuşşşş byyyyyyyyy tşkkr ederimmmmmmm))))))))!!!!!!!!__?_=)=

 35. ilayda dedi ki:

  bana yardım edin lütfen ege yok burada bedn ege bölgesini istiyorum

 36. beste dedi ki:

  BENDE AYNEN SİBELE KATILIYORUM BU NE YA ABUK SUBUK ŞEYLER BİZ GEREKLİ BİLGİLERİ İSTİYORUZ AMA YOKKKK……….

 37. hale dedi ki:

  ya arkadaşlar türkiyenin iklim tiplerini yazmıyorlarda abuk subuk şeyler yazıyorlar zaten hoca gıcık 25 soru bulu yazın dedi

 38. sofia dedi ki:

  hiç birşey bulamadım akdenizde don görülürmü dedim çıkmadı

 39. dilan dedi ki:

  arkadaşlar çoğunuzun sıkıntısı çıktı olarak çıkmaması halbuki bunlar çıktı olarak çıkıyor normal farenizin sol tuşuna basın ve yazıların üstüne sürekleyin sonra faredeki sağ tuşa basın ve kopyalaya tıklayın ardından masa üstüne gelın ve boşluk alanda sağ tuşa basın ve yeni var ordaki seçeneklerde yeniye tıklayın ve word ü seçin ardından word u acın ve sol tuşla yapıştıra tıklayın ardından oraya çıkmıs olacak bu yazılar ve tepede düzenle var ordan yazdıra basa bilirsiniz :D

 40. melisa dedi ki:

  çook güzel bazıları yok ama onlarıda çıkarırsınız

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: