Türkiye Bölgeler Coğrafyası-Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

En küçük coğrafi bölge olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi yer şekilleri ve Buna bağlı olarak yerleşme ve ekonomik özellikler açısından iki bölüme ayrılmıştır. Bunlar, Orta Fırat Bölümü ve Dicle Bölümü’dür. Bölgeyi bölümlere ayıran sınır Karacadağ volkan konisinden geçer.

Yer şekilleri

Yer şekilleri sade olan bölgede yükseltisi fazla olmayan ova ve platolar geniş yer kaplar.

Dağlar : Bölgenin kuzey kesiminde Toros dağ sırasının güney yamaçları uzanır. Burada asıl Toroslar ile onun önünde ikinci bir kıvrımlı dağ kuşağı uzanır. Bölgenin ortasında 1938 m yükseltiye sahip sönmüş Karacadağ Volkanı yer alır. Bölgenin batısında ise Gaziantep Platosu üzerinde yükselen Kartal Dağları önemli yükseklik oluşturur.

Ovalar : Karadağ’ın batısında Altınbaşak (Harran), Ceylanpınar ve Birecik ovaları yer alır. Dicle nehri ve kollarının toplandığı Diyarbakır Havzası’nda fazla geniş olmayan ancak çok verimli bir ovaya geçilir.

Platolar : Karacadağ’ın batısındaki Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman platoları Fırat ve kolları tarafından derin bir şekilde yarılmıştır. Karacadağ’ın doğusu ise daha engebeli bir yapı gösterir. Bu bölümün güneyinde Mardin-Midyat Eşiği yer alır.

Akarsular ve Göller

Akarsular

Bölgenin iki önemli akarsuyundan biri olan Fırat, kaynağını Doğu Anadolu Bölgesi’nden alır. Bölgede ise Toroslar’dan gelen Kahta ve Karadağ’dan gelen küçük akarsularla beslenir. Güneydoğu Toroslar’ın güneye bakan yamaçlarından birçok kol halinde çıkan Dicle Nehri ise bölgenin diğer önemli akarsuyudur. Her iki akarsu da Basra Körfezi’ne sularını boşaltır.

Göller

Bölgede doğal oluşumlu göl yoktur. Ancak Fırat ve Dicle üzerinde kurulmuş baraj gölleri bulunmaktadır. Bölgenin ve ülkenin en büyük baraj gölü olan Atatürk Barajı bu bölge sınırları içindedir.

İklim

Denizden uzak olduğu için sıcaklık bakımından karasal iklim özellikleri görülür. Kışlar oldukça soğuk olup, en çok yağış bu mevsimde düşer. Yaz mevsimi ise enlemin, karasallığın ve güneyden esen çöl rüzgarlarının etkisiyle çok sıcak ve kurak geçer. Buharlaşma şiddeti çok fazla odluğundan yaz mevsiminin en kurak geçtiği bölgedir. Ayrıca batıdaki Gaziantep Yöresi’nde belirgin olarak Akdeniz ikliminin ektileri görülür.

Doğal Bitki Örtüsü

Bölgenin doğal bitki örtüsü bozkırdır. İç Anadolu bozkırlarına göre çok fakirdir. Bölgede antropojen bozkırlar da geniş yer kaplamaktadır. Ormanların en az alan kapladığı bölge olan Güneydoğu Anadolu’da mevcut ormanların büyük bölümü de tahrip edilmiştir. Toros Dağları eteklerinde görülebilen ormanlar ise kuraklık nedeniyle çok zayıftır. Dicle Nehri boylarında yer yer kavak ve söğüt toplulukları görülür.

Nüfus ve Yerleşme

Nüfusu en az olan bölgemizdir. Ancak doğum oranının yüksek, yüzölçümünün küçük olması nüfus yoğunluğunun fazla olmasına neden olmuştur. Orta Fırat Bölümü ve özellikle Gaziantep Yöresi yoğun nüfuslanmıştır. Yağışın azaldığı düzlüklerde nüfus azalır. Bölgede ekonomik gelişmenin yavaş olması, terör olayları gibi nedenlerden dolayı göç veren bir bölgedir. Ayrıca mevsimlik işçi göçleri de olmaktadır.

İller

Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Siirt, Şanlıurfa

Ekonomik Özellikler

Tarım

Tarım halkın temel geçim kaynağıdır. Tarım arazisi geniş olmasına karşın kuraklık nedeniyle tarımın en önemli sorunu sulamadır. Tarım topraklarının çok parçalı, tarım işletmelerinin küçük işletmeler şeklinde olması tarımsal verimi düşürmektedir. Tarım alanlarının üçte biri nadasa alınmaktadır. G.A.P. (Güneydoğu Anadolu Projesi) ile birlikte sulu tarım alanları genişlemekte, nadas arazisi azalmakta, tarım ürünü çeşitliliği artmaktadır.

Tarım Ürünleri

Buğday : Bölgedeki tarım alanlarının yarısından fazlasında buğday ekilir. En fazla ekim alanına sahip Şanlıurfa’yı Diyarbakır izler.

Arpa : Bölgede yetiştirilen diğer önemli tahıl olan arpa, en fazla Şanlıurfa, Siirt ve Adıyaman’da yetiştirilir.

Pamuk : Bölgede en fazla ekilen endüstri bitkileri arasında yer alan pamuk, halen sulanmakta olan Akçakale ve Gaziantep’te yetiştirilir.

Kırmız Mercimek : Kuraklığa dayanıklı bir baklagildir. Türkiye üretiminin tamamına yakınını bu bölge sağlar. En çok Şanlıurfa ve Gaziantep’te yetiştirilir.

Susam : Az bir alanda ekimi yapılmaktadır. Ancak üretimi bölge için önem taşır.

Çeltik : Siverek’te yetiştirilmektedir.

Antep Fıstığı : Bölgenin karakteristik ürünüdür. Üretimin % 90’ı bu bölgede gerçekleşir.

Üzüm : Özellikle Gaziantep çevresinde bağcılık gelişmiştir. Üretilen üzüm yaş olarak tüketilmesinin yanı sıra pekmez, pestil ya da içki yapımında kullanılır.

Zeytin : Akdeniz ikliminin etkileri görülen Gaziantep yöresinde Kilis ve Islahiye çevresinde yetiştirilir.

Tütün : Sulama ile birlikte ekim alanları genişlemektedir. Üretimde Adıyaman ve Batman önde gelir.

Sebze : Sulanabilen alanlarda domates, biber, patlıcan gibi çeşitli sebzeler yetiştirilmektedir.

Meyve : Bölgenin karpuz üretiminde ayrı bir yeri vardır. Özellikle Diyarbakır çevresinde ağırlığı 20 kg’ı aşan karpuz yetiştirilmektedir.

Hayvancılık

Bölgede hayvancılık önemli bir ekonomik faaliyettir. Bölgenin doğal özellikleri ve gelenekleri hayvancılığın gelişmesine zemin hazırlamıştır. Bitki örtüsünün bozkır olması nedeniyle küçükbaş hayvancılık yaygındır. Bölgede en çok koyun yetiştirilir. Koyundan sonra en fazla yetiştirilen kıl keçisidir ve Toros Dağları eteklerinde otlatılır. Ayrıca Toros Dağları’nda arıcılık yapılmaktadır.

Ormancılık

Kuraklık nedeniyle ormanların en az bulunduğu bölgedir. Toroslar’ın eteklerinde bulunan ormanlar da çok zayıftır. Bu nedenle bölgede ormancılık gelişmemiştir.

Madenler ve Enerji Kaynakları

Madenler : Bölge maden bakımından zengin değildir. Gaziantep, Islahiye ve Kilis’te krom ve bakır yatakları bulunur. Kilis-Gölbaşı’nda fosfat çıkartılır. Ayrıca Toros Dağları’nda krom ve çinko yatakları vardır.

Enerji Kaynakları : Petrolün çıkarıldığı tek bölgedir. Diyarbakır Havzası’nda Raman, Garzan, Şelmon yatakları ile Adıyaman’da Yanarsu Havzası’nda çıkartılır. Türkiye’nin petrol boru hatları bu bölge topraklarından geçer. Ayrıca Cizre’de önemli bir enerji kaynağı olan linyit çıkarılır.

Enerji Üretim Tesisleri : Bölge enerji üretiminde giderek önem kazanmaktadır. G.A.P. kapsamında 22 hidroelektrik santral kurulması planlanmıştır. Önemli barajları Atatürk, Kralkızı ve Deve Geçidi’dir.

Endüstri

Başlıca endüstri tesisleri şunlardır :

Besin : Diyarbakır, Şanlıurfa

İçki : Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır

Pamuklu Dokuma : Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır

Battaniye, Kilim, Halı : Siirt, Gaziantep

Petrol Rafinerisi : Batman

Ulaşım

Bölgede önemli dağ sıralarının olmaması ulaşımı kolaylaştırmıştır. Ancak Güneydoğu Toroslar, İç ve Doğu Anadolu ile olan ulaşıma engel olmaktadır. Irak ve Suriye’ye bağlanan önemli yollar da bölgeden geçmektedir. Bölgede iki ana demiryolu hattı vardır. Bunlardan biri Kurtalan-Diyabakır-Gaziantep üzerinden Doğu ve İç Anadolu ile bağlantıyı sağlar. Diğeri Adana-Gaziantep üzerinden geçerek Nusaybin’e ulaşır. Güneydoğu Anadolu’daki demiryolu hattında çoğunlukla tarımsal ürün ve maden taşınır.

Turizm

Doğal güzellikleri ve tarihi zenginliğine karşın bölge turizm açısından yeterince gelişememiştir. Adıyaman’daki Nemrut Dağı’nda bulunan Komagene krallığına ait mezarlar ve çeşitli anıtlar adeta açık hava müzesi durumundadır. Şanlıurfa’daki Balıklı Göl halk tarafından kutsal sayılmakta, dinsel turizm için potansiyel oluşturmaktadır. Diyarbakır’da bulunan Orta Çağ’a ait surlar, kuleler bölgedeki diğer turistik zenginliklerdir. Ayrıca Gaziantep Yöresi’ndeki Karkamış ve Roma dönemine ait kalıntılar çok fazla turist çekmektedir.

Bölgenin Ülke Ekonomisindeki Yeri

Bölgenin Türkiye ekonomisine katkısı çok azdır. Doğu Anadolu Bölgesi’nden sonra geri kalmış ikinci bölgemizdir. Aşağıda bölge ekonomisinde önemli yer tutan ürün ve ekonomik faaliyet türlerinin listesi verilmiştir.

Petrol

Antep Fıstığı

Baklagiller

Üzüm

Pamuk

Hayvancılık

kaynak: bilgidünyası E kitap

Reklamlar

110 Responses to Türkiye Bölgeler Coğrafyası-Güneydoğu Anadolu Bölgesi

 1. bilal dedi ki:

  çok güzel olmuş şahane bunu google den aldım

 2. izzet dedi ki:

  ben

 3. ilknur dedi ki:

  çok güzel bilgiler var .tebrikler 100 puan aldınız ama birde fabrika adları olsaydı çok
  güzel olurdu

 4. ilknur dedi ki:

  yazmıyorum var mı diyeceğiniz?

 5. şinda dedi ki:

  güney doğu anadolu bölgesinin yemekleri,ünlüleri,kıyafetleri ile ilgili bilgi

 6. şinda dedi ki:

  çok güzel tam istediğim gibi iyi bir sayfa

 7. şeboist dedi ki:

  kopyalanmıo ama bu :S

 8. mazlum erdem dedi ki:

  bu ödev senin çıkar

 9. mutsuz dedi ki:

  ya kopyalanmıyor bu nasıl işime yarasın :S

 10. mutsuz dedi ki:

  offff ya batmanı arastırıyorum karsıma bu gelıyor :S nolur yardım !!

 11. Sernur dedi ki:

  çok güzel tam bize göre kopyalanmıyor diyenler için yazsalar da olur benim gibi

 12. ANASTASYA dedi ki:

  KOPYALANMAYAN BİLGİ HİÇ İŞİMİZE YARAMAZ BOŞUNA…………………..

 13. ANASTASYA dedi ki:

  BİLGİLER GÜZEL AMA YARALANMAK İSTEYENLER İÇİN HİÇ PRATİK DEĞİL………….. BU YÜZDEN DE ÇABALAR BOŞ

 14. ramazan dedi ki:

  selam

 15. MARDİNLİ SILA dedi ki:

  OKEY ÇOOOOOOK SÜPEEEEEER

 16. emir yurtsever dedi ki:

  bence cok güzel bir site aradığım her şey burada ama kopyalanmıyor

 17. S€LİN dedi ki:

  Birde kopyalanmadı 1000 puan aldınız.bbbbyyyyyyyyyy

 18. S€LİN dedi ki:

  Güney Doğu Anadolu Bölgesi ile ilgili herşeyi var.

 19. beyza dedi ki:

  bence çok güzel olmuş istediğim herşey var.bu siteyi kim açtıysa ona teşekkür ediyorum

 20. mavii dedi ki:

  cok güzel ama fabrika adları olsaydı on numara olacaktıııı

 21. barış dedi ki:

  çok güzel olmuş

 22. emıne dedi ki:

  yha bn gapın türkıye ekonomısındekı yerı we onemını arıorm burda tam olarak werılmemıs bılen warsaaaaaaaa yardımmmmmmmmmmmmmmmmm

 23. samet dedi ki:

  ben buraya kaydolmak istiyorum?….

 24. laçin dedi ki:

  siye güzel ama bazı şeyler bulunmuyor

 25. laçin dedi ki:

  site güzel ama bazı şeyler bulunmuypr

 26. yasmin dedi ki:

  süper yha çok saolun :)

 27. bertan dedi ki:

  http://gaziantephaber.hiphopwars.net den gaziantep haberlerine bakabilirsiniz

 28. sira dedi ki:

  kaynağı belli olmayan bilgi,güvenilir bilgi değildir sizinki de onlardan……

 29. leyla dedi ki:

  çoooooooooooooooooooooooooooooooooook güzel

 30. ecem dedi ki:

  ya çooooooooook güzel n e diyim maşallah

 31. aycan dedi ki:

  yha ma kopyalanıyo nbiye ole diyonuz bence bilgiler yeterli ama bir iki şey daha gerekli :)

 32. sena dedi ki:

  kopyalanmayan bilgi işime yaramaz ama öok güzel olmuş az çok işime yaradı ama daha güzel olabilirdi beğenmedim

 33. janberk dedi ki:

  yhaaa nie kopyalanmıorrrrrrrrrrrrrrrrr?
  ne işe yarar bölr bilgi siteyi kapatın daha ii

 34. mete dedi ki:

  kopyalanmı yoooooooo

 35. eso dedi ki:

  çççççççççooooooooookkkkkkkkkkkkkkkkkk uzun yazana kadar canım cıktıı allah tan ne isterseniz ——————– olsun

 36. ece dedi ki:

  bence çok uzun

 37. leyla dedi ki:

  benim 1 tanesini tek buldum şy zahmet olmasa düüğünleri ve giyim tarzlarını da koyarsanız ii olur

 38. bengisu dedi ki:

  benci çok uzun gerekli bilgiler var ama gereksiz bilgilerde nar. mesala ilköğretime giden bir çocuk ne anlasın bunda??????????????

 39. ege dedi ki:

  çççççççççççççççooooooooooooooooook güzelama çok uzun ve kopyalanmıyor neden ayrıcada daha farklı şeyler yüklesenz çok memlun olurum akıllılar burayı okusun derslerinde başarılı olmak ısteyende ayrıca gereksiz bilgilerde yok yorumlardan beni okusunlar kızları öpüyorum erkeklere yok bişi(güzel kızları)

 40. yasemin dedi ki:

  ben hiç beyenmedim

 41. yasemin dedi ki:

  aslında güzelde yani işte 6 ıncı sınıfa gidiyorum halk kültürü ögretmeni böyle kıyafet giydircek şimdi ya gıcık kaptım

 42. yasemin dedi ki:

  delirmek kim aslındada delirmek elde deyil uf o kıyafetleri giymek şartmı acaba

 43. yasemin dedi ki:

  ya siz giyseydiniz onları giyermiydiniz? sora bilir miyim?hepinize onları giymek ömrümden ömür alır bide ilk ders giycem o kıyafetleri acayip acayip şeyler var ya aslında elbiseler güzelde işte normal kıyafet olsaydı giyerdim ne güzel kara deniz kıyafeti giyerdimde güney dogu kıyafeti nerden çıktı ya ben öyle şey giymem ama giymek zorundayım mecburum not alcam sonuçta bide dans edicem of of

 44. ırmak şahin dedi ki:

  çok teşekkürler arkadaşlar tenk you verimac saolun canlarım=)=)=))=)

 45. biskopitt dedi ki:

  uff ya kopyalanıyor ama benim elimde yazmam zorunlu ..
  hocaların bilgisayara gıcığı var… =(
  ortaokul ne zor be….

 46. cemre diyorki dedi ki:

  ben internetten çıkarabilirim
  bizim yazıcı var ezbere biliyorum

 47. güzelim: dedi ki:

  yaa arkadaşlar ben 6. sınfa gidiyom ve araştırma ödevim için girdim hiçbir şey yokki neresine güzel diyosunuz ALLAH aşkına söyleyin biriniz?????????????????????????

 48. melih dedi ki:

  ben 5e gidiom hca kazık ödevler verio
  ü

 49. mazlov dedi ki:

  hiç kafaya takma bir şey olmaz yapma gitsin bence ne olacak öğretmeni attırısın

 50. ahmet dedi ki:

  bu internette hiç bi şe bulunmuo ben 5. sınıfa gidiyorum ama öğretmen saçma saçma ödevler veri yarı yıl tatilinde bile teşekkürler

 51. burak dedi ki:

  çok beğendim teşekkür ederim

 52. semra dedi ki:

  çok işime yaradı çok güzellllllllllllllllllllllllllllll

 53. semra dedi ki:

  harika yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 54. AYŞENUR dedi ki:

  ÇOK GSL Bİ SİTE DERSLERİMİ RAHATLA YAPTIMM GÜNEY DOĞU ANDOLU BÖLEGESİN DE OLANLARI YAPMIŞSINIZ SAOLUN YARDIMCI OLDUNUZ:D

 55. melis dedi ki:

  bende su arkadaşıma katılıyom çok doğru solemiş ağzına sağlık

 56. irerm dedi ki:

  bu siteyi internete veren herkesi tebrik ederim teşekkürler

 57. rıdvan dedi ki:

  emeği geçen herkese teşekürler çok güzel bir sayfa bu sayfayı sık kulanınalnlara ekledim çok güzel sayfa her şey var harika

 58. rıdvan dedi ki:

  faslllllasıyla işime yaradı mmükemmel ama niye kopyalanmıyo ben ce bu sayfa sonsusa kadar burada kalsın silinmesin

 59. zennur dedi ki:

  çok işime yaradı harikaydı ama tam 5 sayfama sığdı hemde büyük defterde ama olsun değdi yani

 60. gamze dedi ki:

  teşekkür ederim

 61. fatmanur dedi ki:

  burda bana lazım olan şey konuşma

 62. fatmanur dedi ki:

  benim burada aradığım şey güneydoğu anadolu bölgesiyle ilgili konuşmaydı ama ben konuşma göremiyorum bu sayfada

 63. büşra dedi ki:

  ya çok uzun ya annem bunu bana yazdırdı ya :(:( kolum kopru biraz az yapsaydın haaaaaaaaaaaaa

 64. ece dedi ki:

  bence çok güsel beni 0 almaktan kurtardın

 65. beyza dedi ki:

  SİTENİZ SÜPER BEN ŞUAN ÖDEVİMDEN YILDIZLI 100 ALDIM ÇOK SÜPERSİNİN BÖYLE DEVAM EDER MİSİNİZ?

 66. eylül dedi ki:

  SİZ BENİ SIFIR ALMAKTAN KURTARDINIZ SAĞOLUN………………..

 67. deniz dedi ki:

  sizteniz süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!!

 68. beyza dedi ki:

  SİTENİZ DOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN HER ŞEYİNİ İÇERİYOR.BEN ÖDEVİMİ YAPARKEN HİÇ BUKADAR KOLAY YAPMAMIŞTIM ÇOK YARDIMCI OLDUNUZ GERÇEKTEN ÇOK SAĞOLUN

 69. beyza dedi ki:

  BU SİTE HARİKAAAAAAAAAAAAAAAAA……..:D

 70. ece dedi ki:

  bence güney doğu anadolu bölgesinin dağları yok

 71. irem dedi ki:

  daha fazla bilgi olmalı

 72. çağrı dedi ki:

  ben 3. sınıfa gidiyorum.bana lazım bir ödevdi.saollun.teşşekkürler.ellerinize sağlık.

 73. çağrı dedi ki:

  bu sayfa neden kopyalanmıyor.ya da kaydedilmiyor

 74. ebrar dedi ki:

  irem sana katılıyorum selin den 1000 puan vermissin ama güzel site benim ödevim g.antepte çıkartılan madenlerdi hani burada yokkkkkk…….

 75. cansu dedi ki:

  bene çççççççççççoooooooooooooooookkkkkkkkkkkkkkk gggggggggggüüüüüüüüüzzzzzeeeeellll

 76. elif dedi ki:

  internet sitesi çok güzel beğendim çok teşşekkür ederm

 77. duru dedi ki:

  çok güzel olmuş beyendim yane:d

 78. canan dedi ki:

  koplalanmıyo ama güsel olmus

 79. KILIÇ dedi ki:

  idare eder

 80. ruken dedi ki:

  çok güzel bilgiler var çok beyendim

 81. ulaş dedi ki:

  çok güzel bigilr varrrrrr

 82. ulaş dedi ki:

  ssüpersin arkadaş güzel

 83. kraliso dedi ki:

  arkiler buraya bayıldımmm

 84. ece karaca dedi ki:

  çok güzel bilgilere yer verilmiş gerçektende çok teşekkür ederim………

 85. beyza dedi ki:

  çok güzel bilgiler var ama çok uzun bunları kısa bilgi olsaydı daha güzel olurdu çünkü performanstan çok şahane bir not almak istiyorum. arkadaşlar bunları yazanın anası ağlar

 86. beyza dedi ki:

  çok güzel bilgiler ama yazamayacağım

 87. beyzanur karabük dedi ki:

  çok güzel hepsini yazmadım eleştiri yaparak yazdım bu performanstan 100 alacağım

 88. kardelen dedi ki:

  çok güzell bn grub ödevini yaptımm bütün arkadaşlaın ödevlerini yaptımm:)

 89. beyzaaknur dedi ki:

  çok güzel olmuş kesin bu ödevimden 100 alacağım

 90. bengisu dedi ki:

  ben çok beğendim ve birezdaha çok yazsaynınız ama çok güzel ben çok beğendim

 91. bengisu dedi ki:

  ben bunu niye kaydedemiyorum

 92. bengisu dedi ki:

  bunu kaydettim tammam kopyaladım ben ve öğretmenim kesin bundan kesinim yüz alırım kesin

 93. AZRA SENA dedi ki:

  BEN SLAYT YAPMAK İÇN KULLANDIM SÜPPERRRR

 94. adile dedi ki:

  ben urfalıyım gerçekten iyi tanıtmışlar ama keşke resimde koysalardı yöresel kıyafetlerini

 95. barbie dedi ki:

  bilgiler çoooook güzel ama tam istediğim gibi yok çok güzel bilgiler var işime çoook yaradı tşk ederim

 96. beyza dedi ki:

  ben 5/a sinifına gidiyorum yarın bana lazımdı burdan buldum harika bilgiler var bayıldımmmmmmmm ama daha kısası yokmu

 97. esra dedi ki:

  çok güzellllll

 98. merve dedi ki:

  çok beğendim dersime yardımcı oldu teşekkürler

 99. merve dedi ki:

  çoooooook gggüüüzzzeeelll…..

 100. eyüphan dedi ki:

  adıyaman çok güzel

 101. Ayşe dedi ki:

  bizim öğretmenimiz çok ödev veriyor.Bu site süper bir site bu sitede her türlü bilgi var.

 102. fatmagül dedi ki:

  çok güzel

 103. elif dedi ki:

  işime yaradı derslerimdede herkes denesin bakmaya bence

 104. elif dedi ki:

  çok güzel projemdede yararlandım herkes açsın bence diyorum mçok iyi ve bilgi verici

 105. esra dedi ki:

  çok güzel

 106. esra dedi ki:

  güzel bir şey

 107. rabie dedi ki:

  bence güzel bir sayfa

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: