Türkiye Bölgeler Coğrafyası-İç Anadolu Bölgesi

İç Anadolu Bölgesi

Kuzeyinden Kuzey Anadolu, güneyinden Toros Dağları ile çevrili olan bölge, topoğrafik yönden Anadolu’nun ortasında bir çanak şeklindedir. Yer şekilleri ölçüt alınarak bölge 4 bölüme ayrılmıştır. Bunlar Konya Bölümü, Yukarı Sakarya Bölümü, Orta Kızılırmak Bölümü ve Yukarı Kızılırmak Bölümü’dür.

Yer şekilleri

Yüzölçümü bakımından 2. büyük bölge olan İç Anadolu’da yüksek ve uzun dağ sıraları bulunmaz. Ortalama yüksekliği 1000 m olan platolarla ovalar yaygındır. Bölgenin yüksekliği doğuya doğru artar.

UYARI : İç Anadolu Bölgesi’nde yağışların yetersiz olmasının nedeni çevresindeki yüksek dağlardır.

Dağlar : Bölgede orojenik ve volkanik dağ sıraları bulunur. Bunlar Akdağlar, Hınzır ve Tecer Dağları’dır. Elmadağı ve Sündiken gibi dağ kuşaklarının yükseltisi fazla değildir. Erciyes, Hasan Dağı, Melendiz Dağı, Karacadağ ve Karadağ bölgenin sönmüş volkanlarıdır.

Ovalar : Ankara, Eskişehir, Kayseri ve Konya bölgenin önemli ovalarıdır.

Platolar : Yer şekilleri sade olan bölgede Haymana, Cihanbeyli, Obruk, Orta Kızılırmak, Bozok ve Yazılıkaya platolarının yüksekliği 1000 metreyi bulur. Kireçtaşlarından oluşmuş bu platolarda karstik şekillerden obruk yaygın olarak görülür.

Akarsular ve Göller

Akarsular : Kızılırmak ve Sakarya Nehri ile Zamantı Çayı denize ulaşan önemli akarsulardır. İç Anadolu’nun güneyinde Tuz Gölü, Konya, Develi ve Afyon kapalı havzalarında çok sayıda kısa boylu akarsu boşalır.

Göller : Tuz Gölü, Eber, Akşehir, Çavuşçu, Seyfe Gölleri tektonik oluşumlu başlıca göllerdir. Acıgöl ve Meke Tuzlası Gölleri volkanik oluşumludur. Bölgedeki en büyük baraj gölü Kızılırmak üzerindeki Hirfanlı’dır.

İklim

Çevresindeki yüksek dağların etkisi ile deniz etkilerine kapalı olan bölgede iklim karasallaştığından ılıman karasal (step) iklim özellikleri görülür. Kış mevsimi Doğu Anadolu’daki kadar sert geçmez. Ancak doğuya doğru iklim sertleşir. Yaz mevsimi odlukça sıcak geçer. Yağış miktarı en az olan bölgedir. Tuz Gölü ve çevresi Türkiye’nin en az yağış düşen yöresidir. Bölgenin kuzeyine doğru yağışlar biraz artar.

Doğal Bitki Örtüsü

Doğal bitki örtüsü yazın kuruyan ot topluluklarının oluşturduğu bozkırdır. Yağışların azlığı ve ormanların çok tahrip edilmiş olması nedeniyle antropojen bozkırlar geniş yer kaplar. Akarsu kıyılarında kavak ve söğüt ağaçları yoğunlaşır. Yozgat, Akdağlar’da ve Sündiken Dağları’nda bölgenin en geniş ormanları yer alır. Ancak mevcut ormanlar bölgenin sadece %7’lik bir bölümünü kaplar.

Nüfus ver Yerleşme

Marmara’dan sonra en kalabalık bölgedir. Genişliğine oranla az nüfusludur. Nüfusun büyük bölümü su kaynaklarının daha bol olduğu, bölge kenarındaki dağ eteklerinde toplanmıştır. En yoğun nüfuslanan bölüm ulaşım yollarının kavşağında olan ve endüstrinin geliştiği Yukarı Sakarya’dır. En az nüfuslanan bölüm ise yüksek, engebeli ve iklimi sert olan Yukarı Kızılırmak’tır. Tuz Gölü çevresi Türkiye’nin en tenha yeridir. Kırsal kesimde evlerin bir arada olduğu toplu yerleşmeler yaygındır.

İller

Aksaray, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Yozgat

Ekonomik Özellikler

Tarım

Bölgenin ekonomisi tarıma dayanır. Ekili-dikili arazi bölgenin yaklaşık üçte birini kaplar. Nadasa bırakılan arazi fazladır. Yaz kuraklığı tarımsal faaliyetleri sınırlandırır. Erozyon nedeniyle tarımsal faaliyetler olumsuz etkilenir. Bölgenin iklimi tahıl tarımını yaygınlaştırır. Sulama yapılamayan alanlarda tahıl tarımı ön plandadır. Arpanın %39’u, buğdayın %31’i bu bölgede üretilir.

Tarım Ürünleri

Tahıllar : En önemli buğday ve arpa üretim alanı Konya Ovası’dır. Burayı Ankara, Yozgat ve Kayseri takip eder.

Baklagiller : Nohut, fasulye, yeşil mercimek gibi baklagillerin üretimi önemlidir. Bu ürünler üretimde ilk sırayı alır. Konya ve Yozgat mercimek üretiminde birinci sırada gelir.

Patates : Üretiminde bölge ilk sırayı alır. Niğde ve Nevşehir’de üretilir. Buralardaki volkanik arazi patatesin büyümesi açısından çok elverişlidir.

Şekerpancarı : Sulama yapılan yerlerde özellikle Konya, Eskişehir ve Aksaray’daki tarım alanlarının büyük bölümü şekerpancarına ayrılmıştır.

Sebze : Sulamanın yaygın olmayışı sebze tarımını olumsuz etkilemiştir. Sulanabilen yerlerdeki sebze üretimi yetersiz kalmaktadır.

Meyve : Volkanik alanlarda bağcılık gelişmiştir. Kayısı gibi meyve üretimi yaygındır.

Hayvancılık

Kurak iklimi, bitki örtüsünün bozkır olması ve düzlüklerin geniş yer kaplaması küçükbaş hayvancılığı yaygınlaştırır. Tiftik keçisinin %78’i bu bölgede beslenir. Torosların İç Anadolu’ya bakan yamaçlarında yaygındır: Özellikle Konya başta olmak üzere Karaman, Kayseri ve Sivas’ta karaman ırkı koyun beslenir. En çok koyun beslenen bölge olan İç Anadolu’da mera hayvancılığı yaygındır. Kırsal kesimde ailenin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik beslenen büyükbaş hayvanların sayısında son yıllarda artış olmuştur. Bölgede kümes hayvancılığı ile arıcılık (Toros yamaçlarında) da gelişmiştir.

Ormancılık

Yağışların çok az olduğu ve ormanların tahrip edildiği İç Anadolu Bölgesi’nde ormanlar çok dar bir alanda görülür. Ormanlar daha çok Sündiken Dağları ve Akdağlar’da bulunur ve bölgenin sadece %7’lik bölümünü kaplar. Bu nedenle bölgede ormancılık gelişmemiştir.

Madenler ve Enerji Kaynakları

Madenler : Eskişehir’de bor ve borasit, Ankara’da manganez, Kayseri’de demir çıkarılır. Tuz Gölü, Çankırı, Kırşehir ve Sivas’ta tuz üretimi yapılır.

Enerji Kaynakları : Ankara’da linyit çıkarılır.

Enerji Üretim Tesisleri : Enerji üretimi fazla değildir. Ankara Çayırhan ve Sivas Kangal’da linyitle çalışan termik santraller kuruludur. Sarıyar, Gökçekaya, Hirfanlı ve Kesikköprü önemli hidroelektrik santralleridir.

Endüstri

Başlıca endüstri tesisleri şunlardır :

Şeker : Eskişehir, Ankara, Konya, kayseri, Sivas, Niğde

İçki : Ankara, Nevşehir, Yozgat

Lokomotif : Eskişehir

Vagon – Demiryolu Malzemesi : Sivas

Uçak : Eskişehir, Ankara

Silah : Kırıkkale

Çelik : Kırıkkale

Petrol Rafinerisi : Kırıkkale

Pamuklu Dokuma : Eskişehir, Ereğli, Karaman, Kayseri ve Nevşehir

Madeni Eşya : Kayseri

Ulaşım

Topoğrafyasının fazla engebeli olmaması nedeniyle kara ve demiryolu ağının en çok geliştiği bölgedir. Demiryolu ağı tüm bölgelerle bağlantıyı sağlayacak durumdadır. Ankara, Eskişehir, Kayseri ve Sivas önemli yolların kavşağı durumundadır. Ayrıca bölgede Ankara, Eskişehir, Konya ve Sivas’ta havaalanı bulunmaktadır.

Turizm

Bölgenin çok çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olması nedeniyle tarihi turizm açısından zengindir. Neolitik döneme ait yerleşmeler, Hititler’den kalma çeşitli eserler önemli turizm çekicilikleridir. Kayseri, Nevşehir, Niğde arasındaki Kapadokya Yöresi’nde peribacası oluşumları, yer altı kentleri ve kiliseler turizm bakımından önem taşıyan yerlerdir. Konya, Selçuklu eserleri ve Mevlana Müzesi ile turizmin geliştiği bir merkezdir. Ayrıca Eskişehir, Ankara, Konya, Niğde ve Kayseri’de kaplıca turizmi önem taşımaktadır.

Bölgenin Ülke Ekonomisindeki Yeri

İç Anadolu Türkiye’nin gelişmişlik açısından 3. büyük bölgesidir. Aşağıda bölge ekonomisinde önemli yer tutan ürün ve ekonomik faaliyet türlerinin listesi verilmiştir.

Arpa

Şekerpancarı

Baklagiller

Buğday

Yapağı

Hayvancılık

kaynak: bilgidünyası E kitap

Reklamlar

85 Responses to Türkiye Bölgeler Coğrafyası-İç Anadolu Bölgesi

 1. furkan dedi ki:

  güzel bir yazı

 2. asude dedi ki:

  sitede bulunan yazıları ihtiyacımmmmmmmmmmmmmmmm var

 3. iç anadoludaki volkanlar

 4. mesut dedi ki:

  odew

 5. mesut dedi ki:

  slm odev

 6. büşra dedi ki:

  çok teşekür ederim.bunlar benim proje ödevimdi.

 7. büşra dedi ki:

  çok teşekür ederim

 8. büşra dedi ki:

  çoo teşekür ederim.bunlar benim proje ödevimdi.
  5.sınıfa gidiyorum.
  580 numaram
  sizi çok seviyorum

 9. ismail dedi ki:

  çok güzel fakat:burada niğdeden pek yazmamışınız
  aslında biraz daha araştırsaydınız onunla ilgili de pek çok şey bulabilirdiniz

 10. ismail dedi ki:

  çok güzel çok beğendim.fakatniğdedeki kemerhisarilçesinde bulunana kemerleri
  yazabilirdiniz.konya hakkındakiler güzel.trizimi ayrıntılı anlatabirdiniz

 11. nilüfer dedi ki:

  hiç beğenmedim iyrenç
  ben daha fazla sanıyordum.
  niğde hakkında hiç birşey yok
  insan bi resim koyar şükür oda yok

 12. selma dedi ki:

  ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy harikaaaaaaaaaaaaaaaaa

 13. selma dedi ki:

  90 60 90 tarzında

 14. Ece Erdim dedi ki:

  Çok güzel de bölgemizin doğal unsuurları,kültürel unsurları,önemli il merkezlerini bulamadım.Ama o kadar detaylı araştırmadım.Yanlışım varsa düzeltin.

 15. erhan dedi ki:

  çooooooooooooooook teşekkür ederim bu benim performans ödevimdi 5. sınıfa gidiyorum nom 265 bulundugum il yalova msn dybolick2@hotmail.com

 16. erhan dedi ki:

  erhan saygılarla

 17. ebru dedi ki:

  selam güzel bir site fakat ben araştırdıgım konuyu bulamadım nedense biraz daha geniş çaplı olabilirdi bence hayvancılıga dayalı tesisler nerede yawwww…

 18. aysegul dedi ki:

  bencee güzel konular yazıoo bütün aradıklarımı buldum iyiki var yanii:)

 19. burcu dedi ki:

  90 60 90 tarzında

 20. deniz dedi ki:

  aaaaaaaaaaaaaaaaaayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy iyrenç ben böle rezillik görmedimm ya derilmişlerrrhiç bişe yok bunun iççinde ayollllll

 21. deniz dedi ki:

  ben saka yapmıştım ben deniz daha demiin iyrenç fln yazanım bencee çokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk güzelll devaınızı dilerrr saygılarımı sunarım:):):)

 22. asya dedi ki:

  çokkkk beyendim çok güzel beyemeyenler çatlasın nedim artıkk bravoo ben 5. sınıfa gidiyorum proje ödevimide yapmış oldummmmmmm bu sitey
  yaratana ALLAH dahada maaş versin :):):):):):)

 23. kadir dedi ki:

  YA BU BNİM ÖDEVİMDİ PROJE ÖDEVİ 5.SINIFA GİDİYORUMM SÜPER TAM İSTEDİĞİMM ŞEYLER VAR

 24. ahmet dedi ki:

  iyimiş heee :=)

 25. rose dedi ki:

  gusssel.
  her bişi var yani nediiim ağzım açık kaldı.

 26. EZO dedi ki:

  çok iyi bravo dermişim

 27. eda karacin dedi ki:

  iyi performans ödevim için idare edr

 28. ece ayşe dedi ki:

  süpermiş ya 5. sınıfa gidenlerin çok işine yarıo aslında ben bunları ingilizce ödevi için ingilizceye çeviriyorum :(((((

 29. okan dedi ki:

  nasıl bi şey niğde hakkında bir şey yok.bence orta anadolunun en güzel şehri niğde dir

 30. enes dedi ki:

  manyak bişey olmuş ya çok süper

 31. üstün zekalı dedi ki:

  beğendim güzel ama bu iç anadoludaki nesiyle ünlü sorusuna cevap verir mi ????????????* imre:verio cnmm tuğba:kimbilir

 32. manyak bişiiii ya oHaaa FeLaN OlDuM yanİiİiİiİ ………………. DAHA NELERRRRRRRRRRRRRR………….:D

 33. TURGAY dedi ki:

  lan DENIZ MISIN NESIN dalgamı gecıyon lan sen ne gozel sıteyapmıslar sen hala laf edıyon bıseyler bılıyosan sen yapta gorelım ok HE

 34. selo dedi ki:

  ya millet bana bunun ingilizce olanı lazım bi zahmet biliyorsanız bana bi atın lütfen msn adresim
  selo_6606@hotmail.com

 35. kaan dedi ki:

  puffff ilk okul biqileri bunlar

 36. çilekli puding dedi ki:

  ya varya ben beğenmedim çok basit ayrıca … beğenmedim iştee:P

 37. meltem dedi ki:

  çok güzel site amabölümlerini uzun uzun yazmamışsınız yine de harika özet şeklinde olmuş tam benim istediğim gibi teşekkür eder saygılarımı ilrtirim

 38. meltem dedi ki:

  çok güzel site

 39. ümran dedi ki:

  daha güzel olbilir bu kadarinada şükretmek lazim bençe çok güzel
  allah yardimçiniz olsun diyorum herşey 4444 olmaz bu kadarida güzel teşekkürler ediyorum başarilar

 40. elif dedi ki:

  ben beğenmedim hangi konuyu arıyorum ne konular çıkıo insan iç anadolu bölgesini koyduysa diğer bölgeleride koymazmıydı yaaaaaaaaaaaaaaaaaa üstelik hiç de resim yokkkkkkkkkkkkk
  hiçççççççççççççççç beğenmedim daha füzel olabilirdi

 41. elif dedi ki:

  ben beğenmedim hangi konuyu arıyorum ne konular çıkıo insan iç anadolu bölgesini koyduysa diğer bölgeleride koymazmıydı yaaaaaaaaaaaaaaaaaa üstelik hiç de resim yokkkkkkkkkkkkk
  hiçççççççççççççççç beğenmedim daha güzel olabilirdi

 42. gamze dedi ki:

  merhabalar evt güzel olmuş yukarda bi arkadaş niğdenin kemerhisay kasabasından bahsetmiş ev çok güzel bi yer orayıda tanıtabilirdiniz yinede güzel olmuş

 43. gürsel dedi ki:

  slm ben gürsel beimle tenışmak isteyenler yaz_geldi_059@hotmail.com ma gelsin tanışalımyaşım 15 ee hadiiiiiiiiiiiii

 44. Jeet A.S dedi ki:

  Bence fena değil.Kısa ama net.Güzel bir site.

 45. yes dedi ki:

  yaa hangi hayvancılığın yapıldığını yazmamıslar yaaa ooooooooooooofffffffffffffffffffffffffffff

 46. yes dedi ki:

  bozkır war da bozkır da hangi haywancılık yapılıo insan buu yazar gerisi önemli diil
  bu yüzden iğreenç bi site

 47. yes dedi ki:

  pardn yaaa görmemisim
  site süpper

 48. yes dedi ki:

  başarılarınız devam etsin ama keske büyükbas haywancılık yapılsaydı ama tabi buna siz karar weremezsiniz ( sinirliydim o yüzden ağzımdan kötü şeyler çıktı ) site gützel olmus bayağı açıklayıcı

 49. melis dedi ki:

  harika bir fakat dağları sönmüş volkanları felan olsa daha iyi olurdu
  ama olsun istediğim bilgilerden yarısını burada buldum aryık site aramama gerek yok bura var

 50. melis dedi ki:

  ya orda yanlış yazmışım harika bir site ama dağları,sönmüş volkanları olsaydı daha iyi olurdu ama olsun aradığım bilgilerin yarısını burada buldum atrık site aramama gerek yok burası var

 51. melis dedi ki:

  hepsi varmış görmedimmmmm

 52. eren dedi ki:

  tek kelimeyle süperrr ben bundan iyi bir site görmedim

 53. eren dedi ki:

  tarihi ve doğal güzellikler neredeeeeeeeeeeee?????????????

 54. mustafa dedi ki:

  bence güzel ama ödevimin bu oldunu tam sanmıyorum ama yinede bunu yazan kişi
  her kimse güzel olmuş hakkını yememek lazım

 55. esra dedi ki:

  ya güzel olmuş işte ne diim ama fazla beğenemedim açıkcası eksik şeyler varr byyyyyyyyyyyy

 56. esra dedi ki:

  ya bana ingilizcesi lazım bu arada bilen varmı yazsın lütfen yaa şimdiden thank you badi byby

 57. tmaaaan dedi ki:

  öff bu site güelmişş ame bi uzun olmasa daha olur yani yaw

 58. tmaaaan dedi ki:

  bu site güzel mş _

 59. büşra kksl dedi ki:

  site güzel yeğenim için performans ödeviydi

 60. kübra dedi ki:

  ya batı anadolu fay hattı üzerindeki ovalar ve iç anadolu daki tektonik ovarı bulamadım ya yardımçı olursans sevinirim

 61. elif dedi ki:

  site süper olmuş çok beğendim çok açıklayıcı şeyler war içinde ben şahsen çok beğendim

 62. deniz dedi ki:

  yah iiirenç harbi heee hiçgüzel değil aradığım hiç bişibulamadım bn çok kötü bi eser yanii begenmedim böğğğ:(:(

 63. sema dedi ki:

  irrençç hç istedim gibi yok başka seyleri anlatmış

 64. ahmettt dedi ki:

  çok süper olmamuş

 65. rana dedi ki:

  çok süper bişi sosyal ödewimi yaparken performans ödewinide yapmış olacağım…

 66. zeynep dedi ki:

  içinde hiç resim yok canım ama idare eder

 67. beyza dedi ki:

  güzel olmuş ama ben hariteyı istemiştim hatta mümkünse üstüne yaylaları ovaları nehirleri yazın öle daha çok ziyaret olurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr byssssssssss arkiler

 68. emre dedi ki:

  süperrrrrrrrrrrrrrrr ötesi site

 69. aysegul dedi ki:

  valla cok tesekkur ederım saolun cok yardımcı oldunuz.

 70. tuğçe dedi ki:

  bence çok güzel bir site aradığım herşey var

 71. rabia dedi ki:

  off bu site güzel ama istediğimi bulamıyorum

 72. hatice dedi ki:

  tşk buldummmmmmmm ayoçlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

  muck

 73. selin dedi ki:

  ben şahsen çok begendim çok güzel olmuş ellerinize saglık

 74. zeynep dedi ki:

  çok teşekküe ederiz çok güzel şeyler öğrendim

 75. jelibon dedi ki:

  ayyyyyyyy çooooooooook güzel bir site ödevim için lazımdı çooook teşekkürler

 76. jelibon dedi ki:

  bu siteyi kuranlara teşekkürler ama daha geniş bilgiler olsaydı daha güzel olurdu ama genede olsun bakalım

 77. buse dedi ki:

  arkadaşlar bölgelerimizin özelliklşeri yazın 3 yazıya tıklayın herşey var hem kültürel özellikleri hemde diğer bilgiler word kayır olmayu sık kullanımlara ekleyin

 78. seda dedi ki:

  ben koç okulu öğrencisiyim.siteyi beğendim.ama bölgelerdeki ekonomiyi belirtirken daha açık olmalısınız.o konuya ayrı başlık konulmalı.gözümdende kaçmış olabilir.

 79. seda dedi ki:

  ben öğrenciyim.siteyi beğendim.ama bölgelerdeki ekonomiyi belirtirken daha açık olmalısınız.o konuya ayrı başlık konulmalı.gözümdende kaçmış olabilir.

 80. manavgatli07 dedi ki:

  keşke akdeniz bölgesini koysalarmış

 81. ahmet dedi ki:

  doğal unsurları bulamadım 5.sınıf metinde nali yim 93 lv yyakında 94üm inşllh edileyi ezcem ….

 82. eren dedi ki:

  hiç aradığım yok

 83. öğrenci dedi ki:

  bence çok gereksiz bi site bu

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: