Türkiye Bölgeler Coğrafyası-Marmara Bölgesi

Marmara Bölgesi

Marmara Bölgesi, yer şekilleri ve sosyo-ekonomik özelliklerine göre dört bölüme ayrılmıştır. Bunlar, Yıldız Dağları Bölümü, Çatalca – Kocaeli Bölümü, Ergene Bölümü ve Güney Marmara Bölümüdür.

Yer şekilleri

Dağlar : Yer şekilleri bakımından sade görünümlü olan bölge, bölgeler arasında ortalama yüksekliği en az olandır. Samanlı, Yıldız, Koru, Ganos, ve Biga Dağları bölgedeki başlıca dağ sıralarıdır. En yüksek dağ kütlesi Uludağ’dır.

Ovalar : Ergene, Adapazarı, Yenişehir, Karacabey, İnegöl ve Balıkesir bölgenin önemli ovalarıdır.

Platolar : Bölgede aşınmış tepelikler, dalgalı araziler, geniş yer tutar. Çatalca, Kocaeli, Biga ve Gelibolu platoları yer alır.

Akarsular ve Göller

Akarsular : Ergene, Susurluk ve Sakarya bölgenin önemli akarsularıdır. Ayrıca Biga Yarımadası’nda (Çanakkale Boğazı çıkışında) denize dökülen Karamenderes ile Marmara Denizi’ne dökülen Kocabaş çayları bulunur.

Göller : Bölgenin Güney Marmara Bölümü’nde tektonik oluşumlu, büyük tatlı su gölleri bulunur. Bunlar İznik Gölü, Ulubat Gölü, Manyas Gölü ve Sapanca Gölü’dür. Durusu (Terkos), Büyük Çekmece ve Küçük Çekmece gölleri ise kıyı set gölleridir. Ayrıca bölgede birçok baraj gölü de bulunmaktadır.

İklim

Bölge, Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi ve karasal iklim arasında geçiş alanıdır. Ergene Bölümü dışında, bölgede bozulmuş Akdeniz iklimi görülür. Karadeniz ikliminin ve enlemin etkisine bağlı olarak yaz kuraklığı Akdeniz Bölgesi’ne göre daha azdır. Kışın kar yağışı olağandır. Ergene Bölümü’nde ise karasal iklim özellikleri görülür. Bölgenin kış mevsiminde en soğuk bölümü burasıdır.

UYARI : Marmara Bölgesi’nde çeşitli iklim tiplerinin görülmesi, bitki örtüsünün ve tarım ürünlerinin çeşitlenmesine yol açmıştır.

Doğal Bitki Örtüsü

Marmara kıyılarında 250-300 m yükseltiye kadar maki görülür. Karadeniz kıyıları ile Uludağ’da ormanlar yer alır. Yıldız Dağları Bölümü ise ormanların en geniş alan kapladığı yerdir. Orman bakımından 4. sırada yer alan bölgede iç kesimlere doğru gidildikçe antropojen bozkırlar görülür.

Nüfus ve Yerleşme

Marmara en kalabalık bölgedir ve nüfus yoğunluğu bakımından ilk sırada yer alır. Nüfuslanması, çok göç almasının bir sonucudur. Buna bağlı olarak kentleşme oranı en yüksek olan bölgedir. Çatalca – Kocaeli Bölümü ile Bursa Yöresi yoğun nüfuslanmıştır. Yıldız Dağları Bölümü, Biga ve Gelibolu Yarımadası bölgenin en tenha yerleridir.

İller

Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova

Ekonomik Özellikler

Tarım

Bölgenin fazla engebeli olmaması nedeniyle, yüzölçümüne göre ekli-dikili arazinin en geniş alan kapladığı bölgedir. Tarımsal ürün çeşitliliğinin en fazla olduğu bölge olmasında yükselti azlığı ve çeşitli iklimlerin geçiş alanında bulunması etkili olmuştur. Modern tarım yöntemleri kullanıldığından, elde edilen verim yüksektir. Ancak tüketici nüfus fazlalığı nedeniyle tarım ürünleri bölge gereksinimini karşılayamaz.

Tarım Ürünleri

Buğday : Trakya’da Ergene Bölümü’nde yoğun olarak yetiştirilir. Bölge, üretimde İç Anadolu’dan sonar 2. sırada yer alır.

Ayçiçeği : Tohumlarından yağ elde etmek için yetiştirilir. Türkiye üretiminin % 80 ini bu bölge karşılar. Ergene ve Güney Marmara Bölümleri’nde ekimi yoğunlaşır.

Şekerpancarı : Trakya, Güney Marmara ve Adapazarı ovalarında ekim yapılır.

Tütün : Bölge, Türkiye üretiminde 3. sırayı alır. Bursa, Balıkesir, Adapazarı’nda ekimi yoğunlaşır.

Mısır : Bölge, üretimde Karadeniz’den sonra 2. sırayı alır. Adapazarı ve Bursa önemli ekim alanlarıdır.

Pirinç : Meriç ovalarında ekimi yoğunlaşır. Edirne bölge üretiminde ilk sırayı alır.

Şerbetçi otu : Bira sanayinde tad ve koku verici olarak kullanılır. Bilecik Yöresi’nde ekimi yapılır.

Zeytin : Güney Marmara Bölümü’nde Gemlik ve Mudanya Yöresi’nde üretimi yoğunlaşır. Bölge, üretimde Ege’den sonar 2. sırayı alır. İri kalitede sofralık zeytin yetiştirilir.

Dut : Bölgede ipek böceği yetiştiriciliğine bağlı olarak dutçuluk önem taşır. Bursa, Balıkesir, Bilecik Yöresi’nde yoğun olarak yetiştirilir.

Meyve : Bursa Yöresi’nde yoğun olarak yetiştirilir. Şeftali, kiraz, çilek, kestane ve üzüm başlıcalarıdır.

Sebze : Bursa ve Adapazarı ovalarında yoğun olarak yetiştirilir. Domates, patates, sarımsak, soğan, patlıcan, kabak, biber başlıcalarıdır.

Hayvancılık

Makineli tarım nedeniyle otlak alanları daraldığından besi hayvancılığı ve mandıracılık gelişmiştir. Büyük kentler çevresinde kümes hayvancılığı yaygındır. Bursa Yöresi’nde ipek böcekçiliği önem taşır ve merinos koyunu yetiştirilir. Boğazlar ve Marmara’da balıkçılık yapılır.

Ormancılık

Yıldız Dağları’nın kuzeye bakan yamaçlarında, Samanlı Dağları üzerinde ve Uludağ çevresinde verimli ormanlar bulunur. Özellikle Karadeniz kıyılarındaki meşe ormanlarından yakacak odun üretiminde yararlanılır. Yıldız Dağları Bölümü’ndeki ormanlardan odun kömürü ve kereste üretimi yapılır. Güney Marmara Bölümü’ndeki ormanlar ise üretime en elverişli ormanlar arasındadır.

Madenler ve Enerji Kaynakları

Madenler

Maden ve enerji üretiminde Marmara Bölgesi’nin Türkiye ekonomisine katkısı azdır. En önemli yer altı zenginliği Susurluk, Bigadiç ve Mustafa Kemal Paşa Havzasında çıkarılan bor mineralleridir.

Enerji Kaynakları

Trakya (Saray, Harmanlı), Çan ve Bilecik’te önemli bir enerji kaynağı olan linyit yatakları bulunmaktadır. Trakya Hamitabat ve Marmara Ereğlisi’nde doğal gaz çıkarılır.

Enerji Üretim Tesisleri

Enerji üretiminin en az, tüketiminin ise en çok olduğu bölgedir. Hamitabat’taki doğalgaz çevrim tirübünü ile Orhaneli’de linyitle çalışan termik santral başlıca üretim tesisleridir.

Endüstri

Başlıca endüstri tesisleri şunlardır :

Şeker : Alpulu, Susurluk, Adapazarı

Konserve : Bursa, Çanakkale

Bitkisel Yağ : Trakya’da yoğunlaşır

İçki-Sigara : Tekirdağ, İstanbul

İlaç : İstanbul

Dokuma : Bursa, İstanbul

Seramik : İstanbul, Çanakkale, Bilecik

Elektrikli Ev Eşyaları : İstanbul, İzmit

Kağıt : İzmit, Balıkesir başlıcalarıdır.

Cam : Kırklareli, İstanbul

Petrol Rafinerisi : İzmit (İpraş)

Petro – kimya : İzmit

Otomotiv : Bursa, İstanbul, İzmit, Adapazarı

Traktör – Vagon : Adapazarı

Gemi Yapımı : İstanbul, Gölcük

Ulaşım

Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan en kısa kara ve demiryolları bu bölgeden geçer. Yer şekillerinin sade olması ve yükseltinin azlığı ulaşımı kolaylaştırmıştır. Yıldız Dağları Bölümü ile Biga Yöresi’nde arazinin engebeli olması nedeniyle ulaşım gelişmemiştir. İstanbul, kara, hava, deniz ve demiryolu ulaşımının kesiştiği noktada yer alır. Bursa ve Edirne de önemli yolların geçtiği diğer merkezlerdir. Bandırma, Kocaeli (İzmit) ve Tekirdağ ise diğer önemli liman kentleridir.

Turizm

Marmara Bölgesi doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi ve kültürel zenginliğiyle de turizmde önemli bir paya sahiptir. Türkiye turizm gelirinin % 50 sini bu bölge sağlamaktadır. İstanbul ve Bursa bölgenin iki önemli turizm merkezidir. Ayrıca Edirne, İznik, Çanakkale ve Gelibolu tarihi turizmin geliştiği yerlerdir. Özellikle Bursa ve Gönen çevresinde kaplıca turizmi gelişmiştir. Güney Marmara Bölümü’ndeki Kuş Cenneti ve Uludağ milli parkları da bölge turizmine önemli katkıda bulunmaktadır.

Bölgenin Ülke Ekonomisindeki Yeri

Marmara Bölgesi endüstri ve ticaret sektörünün yoğunlaştığı Türkiye’nin en gelişmiş bölgesidir. Aşağıda bölge ekonomisinde önemli yer tutan ürün ve ekonomik faaliyetlerin listesi verilmiştir.

Ayçiçeği

Sebze

Zeytin

Buğday

Deniz Ürünleri

İpek Böcekçiliği

Endüstri ürünleri

Turizm

kaynak: bilgidünyası E kitap

Reklamlar

54 Responses to Türkiye Bölgeler Coğrafyası-Marmara Bölgesi

 1. tuanna dedi ki:

  marmara bölgesinde deniz göl ve akarsular bulunuyormu ? buralarda balık bulunuyormu?

 2. hitit dedi ki:

  Marmara bölgesi ile ilgili bilgiler güncel değil,bilgileri güncelleyiniz.İstanbul ve Lüleburgaz arasında iğneden,ameliyat ipliğine,otomotiv,ilaç,döküm,çimento ya kadar sanayi ile Ülkemizin dışa açılan yegane limanlarından Tekirdağ limanıda bulunmaktadır.Saygılarımla.

 3. ismailkorpe dedi ki:

  Sevgili hitit kardeş, ben elimdeki bilgileri paylaşıyorum sadece, şayet side daha güncel bilgiler varsa gönderin değiştireyim.

 4. hatice dedi ki:

  çok güzel olmuşş Allah razı olsun böle bilgilerinizi ve araştırmalarınızı bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim

 5. selma dedi ki:

  marmara gölgesinde sanayi ve ticaretin gelişmesi

 6. evanescence dedi ki:

  bence çok güzel olmuş ben beğendimm:))

 7. banu dedi ki:

  şyumeak

 8. dg dedi ki:

  eh idare eder

 9. bags bunny dedi ki:

  saper olmuş abi ya bu siteyi kim yaptıysa süper yapmış
  ben kendime böyle bir site yapsam kesinlikle kötü olurdu
  manyak olmuş helal olsun

 10. buse dedi ki:

  çook güzel olmuş çok işime yarıyo okulda felan vs vs sssssüüüüüüüpppeeeerrrr

 11. ilayda dedi ki:

  idare eder dahada azve tam kavram olabilirdi ginede guzel tskl:)

 12. gizem dedi ki:

  harikaaa ödevimi yapmak için çokk faydalı olduuu bu ödevi yapan ilk 3 öğrenci ödüllendirilecek inş bende kazanırımmmmm sitede çokk güzelllllll

 13. gizem dedi ki:

  yanlız bişi eksikkk ekonomikk faaliyetlerrr yaaa olsaaa bi o eksikk öfff ya

 14. sevda dedi ki:

  süperrrrr ödevim için süper oldu…performans ödeviydi 85 den yukarı not alırım inş

 15. sevda dedi ki:

  bu yorumları yazan kaç yaşında acaba?

 16. özge dedi ki:

  yhaa oofff bu çook kısaaa yhaa napçam bnnn:@

 17. alev dedi ki:

  cok tşk ederim

 18. HAKAN dedi ki:

  ben ödevimi buldum o bana yeter valla size minnetarım bana iyi bir bilgi verdiğiniz için ayrıca siz bu siteyi bayahı biar ilerletin valla

 19. tunahan dedi ki:

  çok berbat

 20. tunahan dedi ki:

  çok berbat hiç beyenmedim

 21. kaan dedi ki:

  çok teşekkür performan ödevimi yaptım çok işime yaradı aslında interten bole güzel kullanılmalı

 22. kardelen dedi ki:

  çok güzel konularım için çok işime yarıyo öğretmenime bile tavsiye edicem
  mükemmel

 23. melisss dedi ki:

  ya güzel de
  sadece istanbulda olsa :)
  güzel güzel

 24. SİVASLI YİĞİDO dedi ki:

  istanbul çok güzel bir il :) çünkü bürsürü önemli yerleri var.:)

 25. ............... dedi ki:

  Bence güzel ama hiç olmazsa istediğimiz biligiler önümüze çıksın

 26. onurcan dedi ki:

  Ya aslında güzel bir site ama ben başka bir şey arıyordum marmara bölgesinin ekonomisiyle ilgili bilgi toplamak için girdim ama bununla ilgili hiç bir şey yok

 27. gizem dedi ki:

  çok güzel bir site kardeşimin ödevi için harika bir site

 28. CaNaN dedi ki:

  hayatımöda gördüğüm en kötü site iyice düzenlersenizz daha iyi olur derim ben hayatımda bu kadar kötü site görmedim yha :d

 29. gizem dedi ki:

  geri

 30. elif dedi ki:

  daha kapsamlı olabilirdi

 31. pınar dedi ki:

  kasım 29,2008,11%28 zam üzerinde

  daha kapsamalı olabilir

 32. she!tan dedi ki:

  marmara bölgesinin genel özelliklerinden bahsedilmiş bence daha detaylı olsa çok dha ii olur

 33. ssbb dedi ki:

  hayatımda bu kadar geri berbat ötesi bu kadar saçma bu kadar özenti bu kadar kötü bir site gördüysem arabistanın en köklü arabı oluyum

 34. senanur dedi ki:

  güzel çok işime yaradı

 35. gizli kız dedi ki:

  ihrenç hiç bi işe yaramayan belgeler var

 36. gizli kız dedi ki:

  çok pardon okumamışım işime yarayan acayip belgeler var

 37. elif dedi ki:

  ödevimi bulamadım

 38. nurcan&ceza dedi ki:

  berbat

 39. berra dedi ki:

  daha güzel olsaydı

 40. muhterem nur dedi ki:

  süperr ödewimdi bu site çok güzel hocam güzel not werdi aaaaaaaaaaaaaaaaaaaayyyyyyyyyyy (:

 41. muhterem nur dedi ki:

  ama biras uzun sürüyoo ama haklısın sena nur

 42. kartil dedi ki:

  sadece ticaret yok onuda koysanız ne olurdun yhaaa :D

 43. betül dedi ki:

  yani gerçektende güzel bir site ama daha güzel olabilir ticaret yok koymamışsınız lütfen onuda koyun pealese!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 44. betül dedi ki:

  güzel bir site ama ticaret yok

 45. elif dedi ki:

  neden bu kadar uzun yazdınız yaovv

 46. açelya dedi ki:

  bence çok çok güzel bir site çoğu şey var

 47. zeynooooo dedi ki:

  çok yararlı ve güzel bir site çoğaltılmalı bence byee

 48. özge dedi ki:

  çok güzel bir site haarika bu sosyal perf. görevleri için haydı bu siteyi sık kullanılanlara ekleyelim arkilerimmmmmmm…… saygılarrrrrrr((((çoooooooooooooooooooooooooooooookkkkkkkk güzel bi site yhaaaa buuu)

 49. batuhan dedi ki:

  çok saolun.ben balıkesirden yazıyorum ve öğretmenin ödev olarak istemişti sizden buldum yazdım sizi tebrik ederim…

 50. sema dedi ki:

  keşke ticareti de yazsaydınız

 51. güzel kız :D dedi ki:

  bence güzel bir site ödevime çok yardımcı oldu valla ……………………………………………………………….. :D

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: