ERMENİ TEHCİRİN SEBEPLERİ VE ALINAN TEDBİRLER-26

HR. SYS, 2879/26_1
Bâb ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyyet i Umûmiyye Müdîriyyeti
Umûmî:
Husûsî: 19
Mahremâne
Hâriciye Nezâret i Celîlesi Cânib i Âlîsine
Mâ‘rûz ı çâker i kemîneleridir ki
Ermeni komitesi mensûblarından ve erbâb ı fesâddan olması hasebiyle tevkîf olunan İran Sefâret-hânesi etıbbâsından İranlı Doktor Bazilhan’ın hudûd ı Osmânî hâricine çıkmak şartıyla tahliye olunmuş iken el-yevm burada bulunduğu anlaşıldığından bahs ile mûmâ-ileyhin ihrâcı husûsunda teşebbüsâtta bulunulması esbâbının istikmâli lüzûmu İstanbul Polis Müdîriyyeti Umûmiyyesi’nden vârid olan tezkirede izbâr kılınmış olmağla sûret i iş‘âra nazaran iktizâsının serî‘an îfâ ve netîceden ma‘lûmât i‘tâ buyurulması mütemennâdır. Ol bâbda emr ü fermân hazret i veliyyü’l-emrindir.
Fî 3 Receb sene[1] 333
ve
Fî 4 Mayıs sene [1]331
Dâhiliye Nâzırı
Tal‘at

HR. SYS, 2879/26_2
Bâb ı Âlî
Hâriciye Nezâreti
Umûr i Siyasiyye Müdûriyyet i Umûmiyyesi
Mühimme Kalemi
13 Mayıs sene [1]331
Dâhiliye Nezâret i Celîlesine
Ermeni müfsidlerinden ve İran Sefâret-hânesi etıbbâsından İranlı Doktor Bazilhan’ın hudûd ı Osmâniyye hâricine çıkarılması zımnında 4 Mayıs [1]331 târîhli ve 19 numaralı tezkire i aliyyeleri üzerine İran sefîri nezdinde teşebbüsât ı şifâhiyye îfâ kılındı. Sefîr i müşârün-ileyhe merkûm Bâzilhan’ın iki gün â’ile efrâdına müte‘allik işleri bi’t-tesviye onlarla beraber hudûd ı Osmânî’den çıkacağını bugün beyân etti efendim.

Özet

Ermeni komitesi mensuplarından İran Sefârethanesi doktorlarından Bazilhan’ın ailesi ile birlikte hudut dışına çıkarılması.

1915.5.17

HR.SYS 2879/26 Belge No: 1-2

kaynak: T.C. başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: