ERMENİ TEHCİRİN SEBEPLERİ VE ALINAN TEDBİRLER-29

HR. SYS, 2879/29_1
Devlet i Aliyye i Osmâniyye Başşehbenderliği
Köstence
Aded
1168
344
(Siyâsiyye ve Umûr i İdâriyyeMüdîriyyet i Umûmiyyesi’ne )
Papas Serfisyan ve Nubar Kevorkyan hakkında
Sadr ı a‘zam ve Hâriciye Nâzırı Fahâmetlü Devletlü Prens Sa‘îd Halîm Paşa Hazretlerine
Ma‘rûz ı çâker i kemîneleridir
Ma‘rûzât ı mütekaddimemde bildirildiği vechile bir aralık Ermeniler Rusya’ya gönüllü i‘zâmından ve i‘âne cem‘inden velev muvakkaten olsun sarf ı nazar eylemiş oldukları mahsûs iken Viyana Ermeni Cemâ‘ati Rahibi Fesliyan Efendi’yle 22 Haziran sene [1]915 târîh ve 1159/342 numaralı tahrîrât ı bende-gânemde mevzû‘ i bahs olan refîki Nubar Kevorkyan’ın Köstence’ye muvâsalat ile ötede beride propaganda ve müte‘addid ictimâ‘larda teşvîkât icrâsına başlamalarından sonra tekrâr i‘âne cem‘ine ve gönüllü sevkine ibtidâr edildiği ve bu hâle tesâdüf nazarıyla bakmayıp herhâlde anların teşvîkâtı semeresiyle bakılması muktezî idüğü emîn bir menba‘dan sûret i mevsûkada haber alınmış olmağla arz ı keyfiyyete müsâra‘at eylerim. Ol bâbda emr ü fermân hazret i veliyyü’l-emrindir.
Fî 23 Haziran sene [1]915
Köstence Başşehbenderi
İmzâ

HR. SYS, 2879/29_2
Bâb ı Âlî
Hâriciye Nezâreti
Umûr i Siyâsiyye Müdîriyyet i Umûmiyyesi
Mühimme Kalemi
16 Haziran sene [1]331
835 – 68144
Hulâsa: Râhib Fesliyan ile refîki Nubar Kevorkyan
Dâhiliye Nezâret i Celîlesine
13 Haziran târîhli tezkire i senâverîye zeyldir. Bir aralık Ermeniler Rusya’ya gönüllü i‘zâmından ve i‘âne cem‘inden velev muvakkaten olsun sarf ı nazar eylemiş oldukları mahsûs iken Viyana Ermeni Cemâ‘ati Rahibi Fesliyan Efendi ile refîki Nubar Kevorkyan’ın Köstence’ye muvâsalât ederek ötede beride propaganda ve müte‘addid ictimâ‘larda teşvîkât icrâsına başlamalarından sonra tekrâr i‘âne cem‘ine ve gönüllü sevkine ibtidâr edildiği ve bu hâle tesâdüf nazarıyla bakılmayıp herhâlde anların teşvîkâtı semeresi nazarıyla bakılması lâzım geleceği mevsûkan haber alındığı şehr i mezkûr başşehbenderliğinden mevrûd 23 Haziran târîhli tahrîrâtta bildiriliyor efendim.

Özet

Viyana Ermeni Cemaati Rahibi Fesliyan Efendi ile refiki Nubar Kevorkyan Efendi’nin propaganda faaliyetleri.

1915.6.23

HR.SYS 2879/29 Belge No: 1-2

kaynak: T.C. başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: