ERMENİ TEHCİRİN SEBEPLERİ VE ALINAN TEDBİRLER-42

DH. EUM. EMN, 89/1
Adana Vilâyeti
Tahrîrât Müdîriyyeti
Umûmî: 45352
Husûsî: 560
Hulâsa: Hasan’ın cârihlerinin der dest
olunduklarına dâ’ir
Dâhiliye Nezâret i Celîlesine
Devletlü efendim hazretleri
Dörtyol’un Çökek yaylasına gelen Hassa’nın Kürecioğlu karyesinden Hasan oğlu Hasan’ın evvelki gün sabahleyin Dörtyol’da yağ satarak esnâ yi avdetinde Göbel nâm mevkî‘de dört Ermeni önüne çıkarak bin küsûr kuruş parasını gasb ettikten sonra sağ böğründen rovölver ile tehlikeli sûrette cerh ile firâr ettikleri haber alınması üzerine icrâ kılınan ta‘kîbât netîcesinde Dörtyol’a geldikleri anlaşılarak dördünün de der destle cihet i adliyyeye teslîm kılındıkları Vilâyet Jandarma Alayı Kumandanlığı’ndan tevdî‘ olunan Dörtyol Takım Kumandanlığı’nın telgraf nâmesinde iş‘âr olunmağla arz ı ma‘lûmâta ibtidâr kılındı efendim. Ol bâbda emr ü fermân hazret i men lehü’l emrindir.
5 Temmuz 1330
Adana Vâlîsi
İmzâ

Özet

Dörtyol’da Göbel nam mevkide Hasan’ı soyup yaralayan Ermeniler’in yakalanıp adliyeye teslim olundukları.

1332.N.4

DH.EUM. EMN 89/1 Belge No: 1

kaynak: T.C. başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: