ERMENİ TEHCİRİN SEBEPLERİ VE ALINAN TEDBİRLER-48

DH. EUM. EMN, 31/18_2
Adana Vilâyeti
Tahrîrât Müdîriyyeti
Umûmî: 34123
Husûsî: 478
Hulâsa: Eşyâsı arasında bomba zuhûr
eden Serkis hakkında
Dâhiliye Nezâret i Celîlesine
Devletlü efendim hazretleri
Emniyyet i Umûmiyye Müdîriyyeti Emniyyet Şu‘besi’nden 20 Temmuz [1]329 târîhli ve üç yüz on bir numaralı tahrîrât ı aliyye i nezâret penâhîlerine cevâbdır. Eşyâsı miyânında bomba zuhûr eden Serkis’in mezkûr bombayı beraberinde taşımakda olduğu tâyı‘an vâki‘ olan ikrârı ile sâbit olarak Kânûn ı Cezâ’nın Yüzaltmışaltıncı mâddesinin Birinci ve İkinci zeylleri makâmına kâ’im olan mâdde i müzeyyelesinin ikinci fıkrası hükmüne tevfîkan cünha ile lüzûm ı muhâkemesine karâr verilerek evrâkının 18 Temmuz [1]329 târîhinde mahkemeye sevkolunduğu ve kendisinin el yevm mevkûf bulunduğu sebk eden teblîgâta cevâben Tarsus Kaymakâmlığı’ndan alınan 5 Ağustos [1]329 târîhli ve iki yüz onaltı numaralı tahrîrâtda iş‘âr olunmağla ol bâbda emr ü fermân hazret i men lehü’l emrindir.
Fî 17 Ramazân [1]331
ve
Fî 7 Ağustos [1]329
Adana Vâlîsi Nâmına
Defterdâr
Mühür

Özet

Eşyaları arasında bomba bulunmasından dolayı tevkif edilen Serkis isimli Ermeni’nin muhakemesine ait neticenin bildirilmesi.

1331.Za.1

DH.EUM. EMN 31/18 Belge No: 2

kaynak: T.C. başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: