ERMENİ TEHCİRİN SEBEPLERİ VE ALINAN TEDBİRLER-52

DH. EUM. VRK, 1/8
Bâb ı Âlî
Dâ’ire i Umûr i Dâhiliyye
Mektûbî Kalemi
Aded
707
Emniyyet i Umûmiyye Müdîriyyet i Behiyyesine
İzzetlü efendim
Rum ve Ermenilerin esliha i memnû‘a tedârikine gösterdikleri inhimâk ı mütehâlikâneden bi’l istifâde kaçakcılar vâsi‘ bir mikyâsda esliha i memnû‘a celb ve idhâl etmekte olub bu hâlin devâmı ise bi’l âhire âsâyiş i umûmîyi ihlâl ederek bu yüzden tahaddüs edecek gâ’ilenin netâyici pek vahîm olacağına binâ’en bu misillû eslihanın sûret i mü’essire de men‘i elzem olduğundan ve vilâyetin vüs‘ati mevcûd olan kuvve i zâbıtasıyla mütenâsib olmadığından bahis ile polis tensîkâtının bir ân evvel icrâsı lüzûmu Konya Vilâyeti’nden izbâr kılınmış ve sûret i iş‘âr hâ’iz i ehemmiyyet görünmüş olmağla mu‘âmele i lâzıme i tensîkiyyenin tesrî‘ i icrâsıyla netîcenin inbâsı tavsiye olunur efendim.
Fî 28 Receb sene [1]327
ve
Fî 2 Ağustos sene [1]325
Dâhiliye Nâzırı
Tal‘at

Özet

Rum ve Ermeniler’e silah temini için kaçakçılar yasak silah celb ve ithal ettiklerinden bu durumun men’i ve yeterli zabıta kuvveti olmadığından Konya’da tensikat icrası lüzumu.

1327.Ş.9

DH.EUM. VRK 1/8 Belge No: 1

kaynak: T.C. başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: