ERMENİ TEHCİRİN SEBEPLERİ VE ALINAN TEDBİRLER-61

DH. ŞFR, 51/130
Bâb ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyyet i Umûmiyye Müdîriyyeti
Umûmî:
Husûsî: 3
Şifre
Ma‘mûretü’l-azîz Vilâyetine
Darende ile hem-hudûd olan Malatya’nın Akçadağ kazâsına mülhak Kürecik nâhiyesindeki Alevî Kürdlerle civârdan oraya giden birtakım Ermeni askerlerinin bir çete teşkîl ettikleri ve Sivas Vilâyetince ta‘kîb ve der-destleri esbâbına tevessül olunduğu ve Kürdlerin bu vechile dağa çıkarak temerrüdde bulunmaları Malatya me’mûrîninden ba‘zılarının kânûn-şikenâne tazyîkâtından inbi‘âs eylediği ve haklarında lâzıme i ma‘delet tatbîk ve icrâ olunduğu sûretde Hükûmet’e arz ı mutâva‘at ve inkıyâda âmâde bulundukları eşkıyâ re’îsî Mehmed Ali ile rüfekâsı tarafından ifâde kılındığının mevsûkan istihbâr kılındığı Sivas Vilâyeti’nden bildirilmişdir. Serî‘an tahkîkât îfâsıyla îcâb eden tedâbîrin ittihâz ve istikmâli.
Fî 12 Mart sene [1]331
Nâzır
İmzâ

Özet

Malatya’nın Akçadağ Kazası’na mülhak Kürecik nahiyesindeki Alevi kürtlerle Ermenilerin birlikte kurdukları çetenin reisi Mehmed Ali ve arkadaşlarının kendilerine adil davranıldığı surette hükümete ita’at edeceklerine dair ifadede bulunduklarına ve durumun tahkikiyle gerekli tedabirin alınmasına dair Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti’nden Ma’muretül-Aziz Vilayeti’ne çekilen telgraf.

1333.Ca.9

DH.ŞFR 51/130 Belge No: 1

kaynak: T.C. başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: