ERMENİ TEHCİRİN SEBEPLERİ VE ALINAN TEDBİRLER-67

DH. ŞFR, 54/261
Bâb ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyyet i Umûmiyye Müdîriyyeti
Umûmî:
Husûsî:
Şifre
Sûriye, Haleb, Musul Vilâyetlerine, Urfa, Zor Mutasarrıflıklarına
Ermeniler hakkındaki mukarrerâta âtîdeki mevâddın da ilâvesi Başkumandanlık Vekâleti’nden teblîğ edilmiştir:
(1) Rusya hudûduna mücâvir Şarkî Ananadolu ile Zeytun, Sûriye, Adana, sevâhili mıntıkasından oralara dağınık bir sûretde çekilen ve çekilecek olan Ermenilerin gerek memleket dâhili ve gerekse hârici muhâberâtı ancak Türkçe olacaktır.
(2) Yeni te’sîs edilecek Ermeni mıntıkalarında Ermeni mektebleri küşâdına kat‘iyyen müsâ‘ade edilmeyecek ve bütün Ermeni gençleri ve çocukları hükûmet mekteblerinde tahsîl ettirilecektir.
(3) Şimdilik yalnız İstanbul’da Ermenice gazetelerin intişârına müsâ‘ade edilerek diger vilâyetlerdeki Ermeni gazeteleri seddedilecektir.
Fî 18 Haziran sene [1]331
Nâzır
Tal‘at

Özet
Rusya hududuna komşu Doğu Anadolu ile Zeytun, Suriye ve Adana sahillerinden çekilen ve çekilecek olan Ermeniler’in dahilî ve haricî muhâberâtlarının Türkçe olacağı, yeni tesis edilecek Ermeni mıntıkalarında Ermeni mektepleri açılmasına müsâade edilmemesi, Ermeni genç ve çocuklarının hükûmet mekteplerinde tahsil ettirilmesi ve İstanbul’daki Ermenice gazetelerin intişarına müsaade edilip diğer vilâyetlerdeki gazetelerin kapatılması hakkında Başkumandanlık Vekâleti’nden yapılan tebliğâta dâir Emniyet-i Umûmiye Müdüriyeti’nden Suriye, Halep ve Musul vilâyetleriyle Urfa ve Zor Mutasarrıflıkları’na çekilen telgraf.

1333.Ş.18

DH.ŞFR 54/261 Belge No: 1

kaynak: T.C. başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: