ERMENİ TEHCİRİN SEBEPLERİ VE ALINAN TEDBİRLER-68

DH. ŞFR, 54-A/213
-290-(1)
Bâb ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyet i Umûmiyye Müdüriyeti
Husûsî: 4865
Şifre
Maraş’da Adana Valisi Hakkı Bey’e
C[evâb] Ermeni eşkiyâsının harekâtına ve kurâ-yı islâmiyyede irtikâb ettikleri mezâlim ve şekâvete* dâ’ir tahkîkât ı mükemmele icrâsıyla Ermenilerin işbu vekâyi‘in bizzat mürettip ve müsebbib ve âmilleri olduğunu isbât edecek delâ’il, emârât ve vesâ’ikin cem‘i ve Ermeni ihtilâlcileri tarafından vâki‘ olan tecâvüzât ve tertîbât ı ihtilâliyeyi efkâr ı umûmiyye karşısında müfassalen ve müdellelen îzâh edecek sûretde âtîde neşri mukarrer olan esere derc olunabilmek üzre elde edilecek vesâ’ik ile mıntıka i fa‘âliyetleri dâhilindeki cinâyâtı ve tahrîbâtın fotoğrafları aldırılarak bu bâbda tanzîm olunacak mufassal raporlarla birlikte peyderpey irsâli.
19 Temmuz sene 1331
Nâzır

Özet
Ermeni eşkiyâsının müslüman köylerde işlemiş oldukları mezâlimin tahkikiyle, Ermeni ihtilâlcileri tarafından vâki olan tecavüzâtı ispata yarar delil, işaret, vesika ve fotografların mufassal raporlarla birlikte irsâli hakkında Emniyet-i Umûmiye Müdüriyeti’nden Maraş’da Adana Vâlisi Hakkı Bey’e çekilen cevâbî telgraf.

1333.N.20

DH.ŞFR 54-A/213 Belge No: 1

kaynak: T.C. başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: