ERMENİ TEHCİRİN SEBEPLERİ VE ALINAN TEDBİRLER-70

DH. ŞFR, 59/19
Bâb ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyyet i Umûmiyye Müdîriyyeti
Kalemi
757 Umûm

Edirne Vilâyetine
Erzurum Vilâyetine
Adana Vilâyetine
Ankara Vilâyetine
Aydın Vilâyetine
Bitlis Vilâyetine
Bağdâd Vilâyetine
Beyrût Vilâyetine
Haleb Vilâyetine
Hüdâvendigâr Vilâyetine
Diyârbekir Vilâyetine
Sûriye Vilâyetine
Sivas Vilâyetine
Trabzon Vilâyetine
Kastamonu Vilâyetine
Konya Vilâyetine
Ma‘mûretülazîz Vilâyetine
Musul Vilâyetine
Van Vilâyetine

Urfa Mutasarrıflığına
İzmit Mutasarrıflığına
Maraş Mutasarrıflığına
Karahisâr ı Sâhib Mutasarrıflığına
Eskişehir Mutasarrıflığına
Bolu Mutasarrıflığına
Canik Mutasarrıflığına
Çatalca Mutasarrıflığına
Zor Mutasarrıflığına
Karesi Mutasarrıflığına
Kudüs i Şerif Mutasarrıflığına
Kal‘a i Sultâniye Mutasarrıflığına
Menteşe Mutasarrıflığına
Teke Mutasarrıflığına
Kayseri Mutasarrıflığına
İçil Mutasarrıflığına
Kütahya Mutasarrıflığına
Niğde Mutasarrıflığına
Ermeni sevkiyâtının gûyâ Almanya Hükûmeti’nin teşvîkiyle vukû‘a geldiği yolunda ba‘zı mahallerde şâyi‘a deverân eylediği haber alınmakda olduğundan, ittihâz olunan tedâbîrin sırf Hükûmet i Seniyye’nin gördüğü lüzûm ı askerî ve inzibâtîye mübtenî bulunduğunun ve ahvâl ve umûr ı dâhiliyyeye ta‘alluk eden husûsâtda hîç bir hükûmet i ecnebiyyenin müdâhale edemeyeceğini herkesin muhakkak bilmesi lâzim geleceğinin îcâb eden me’mûrîne sûret i münâsibede teblîği ta‘mîmen beyân olunur.
Fî 3 Kânûn ı Evvel, sene [1]331
Nâzır
(imza)

Özet
Ermeni sevkiyatının Alman Hükümeti’nin teşviki ile yapıldığı hususundaki söylentilerin doğru olmayıp tamamen askeri ve inzibatî sebeplerle yapıldığının gerekli memurlara bildirilmesine dâir Emniyet-i Umûmiye Müdiriyeti’nden Edirne Adana, Beyrut, Menteşe, Niğde ve sair vilâyet ve mutasarrıflıklara çekilen telgraf.

1334.S.8

DH.ŞFR 59/19 Belge No: 1

kaynak: T.C. başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: