ERMENİ TEHCİRİN SEBEPLERİ VE ALINAN TEDBİRLER-72

DH. ŞFR. 64/136
Bâb ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Emniyyet i Umûmiyye Müdîriyyeti
Umûmî
945 Husûsî
(Mahrem)
(Şifre)
Ankara Vilâyetine
Ermeniler hakkında Hükûmetce ittihâz olunan tedâbîr sırf memleketin âsâyiş ve inzibâtını te’mîn ve muhâfaza mecbûriyyetine müstenid olup ale’l umûm Ermeni unsuruna karşı Hükûmet’in imhâkâr bir siyâset ta‘kîbi maksadında bulunmadığı müdâfa‘aten dermiyân edilmekde ve delîl olarak şimdilik bîtaraf bir vaz‘iyyetde kaldıkları görülen Katolik ve Protestanlara ilişilmemekde olması ileri sürülmekdedir. Binâ’enaleyh Katolik ve Protestanların gerek Ankara’da ve gerek vilâyât ı sâ’irede esâsen mevcûdunun nisbeten azlığına ve bu maksad ı siyâsî nâmına orada bırakılmaları lüzûmuna mebnî şimdilik oradaki Katolik ve Protestan Ermeniler hakkında merkezin bu nokta i nazarına tevfîkan mu‘âmele yapılması muvâfıkdır.
Fî 14 Mayıs, sene [1]332
Nâzır nâmına
(imza)

Özet
Ermeni unsuruna karşı hükümetin imhâkâr bir siyaset izlemediğinden bahisle Ankara ve sair Vilâyetlerde bî-taraf vaziyette bulunan katolik ve protestan Ermeniler’in yerlerinde bırakılmalarına dair Emniyet-i Umûmiye Müdüriyeti’nden Ankara Vilâyeti’ne çekilen telgraf.

1334.B.27

DH.ŞFR 64/136

kaynak: T.C. başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: