ERMENİ TEHCİRİN SEBEPLERİ VE ALINAN TEDBİRLER-73

825_1
DH. KMS, 18/27_1
Dâhiliye Nezâreti
Târîh-i Tebyîzi: 12 Mart, sene [1]330
Şifre
Canik Mutasarrıflığına
Samsun ve Bafra’daki Ermeni kiliseleri rahiblerinden ba‘zılarının azl ve tebdîli Ermeni ahâli arasında muhtelif cereyânlar hâsıl etdiği ve buna firka gayret[k]eşliği de munzam olarak Bafra’da Hınçakyanların şimdiki râhibi tehdîd sûretiyle kilisede icrâ-yı ayînden men‘ etdikleri haber alınmışdır. Mes’elenin bi’t-tahkîk serî‘an inbâsı.

DH. KMS, 18/27_2
Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
İstıtlâ‘ât Müdîriyeti
Umûmî
Husûsî
Aded
522
Huzûr-ı Âlî-i Nezâret-penâhîye
Samsun ve Bafra’daki Ermeni kiliseleri rahiblerinden ba‘zılarının azl ve tebdîl edilmeleri sebebiyle Ermeni ahâli arasında muhtelif cereyânlar hâsıl olduğu ve buna firka gayretkeşliği de munzam olarak Bafra’da Hınçakyanların şimdiki râhibi tehdîd sûretiyle kilisede icrâ-yı ayîn etmesini men‘ etdikleri ve bunun içün birkaç def‘a Ermeni patriğine her iki tarafdan telgraf keşîde edildiği anlaşıldığından mes’elenin ne mâhiyetde olduğunun ve Hınçakyanların derece-i müdâhaleleriyle maksadlarının bi’l-etrâf iş‘ârı lüzûmunun mahallerine teblîğ buyurulması ma‘rûzdur. Ol bâbda emr ü fermân hazreti men lehü’l-emrindir.
11 Mart, sene [1]330
İstıtlâ‘ât Müdîri
İsmâ‘îl

Özet

Hınçakyanların Ermeni kiliselerindeki rahipleri tehdit ettiği.

1332.R.27

DH. KMS. 18/27

kaynak: T.C. başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: