ERMENİ TEHCİRİN SEBEPLERİ VE ALINAN TEDBİRLER-84

946_1
DH. MUİ. 71/23 1
Bâb ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
Şifre Kalemi
Ma‘mûretü’l azîz Vilâyetinden Alınan Şifre Hallidir
Harput kasabasında çıkan Yeprad risâle i nîmisinde bir zamândan beri tahrîk efkârı mûcib şeyler yazılıyor. Vukû‘ bulan ihtirâta cevâben bunlar İstanbul gazetelerinin mündericâtına nisbetle bir şey değildir deniliyor. Oralara karışmadığımı ve kendilerini mahkemeye vereceğimi kat‘iyyen ihtâr eylemiş isemde İstanbul’daki Ermeni matbû‘âtının mündericâtı hakkındaki rivâyetleri sahîh ise taşra Ermenilerini ittihâda değil bi’l akis ihtilâle sevk edeceğini arz eylerim fermân.
Fî 18 Şubat sene [1]325
Vâli
Mehmed Ali

DH. MUİ. 71/23 2
Dâhiliye Nezâreti
Muhâberât ı Umûmiyye Dâ’iresi
Kaleme Vürûdu Târîhi: 20 Şubat sene [1]325
Şifre
Ma‘mûretü’l azîz Vilâyetine
C[evâb ı] 18 Şubat sene [1]325 Yeprad gazetesinin Dersa‘âdet Ermeni gazeteleri mündericâtını nümûne i imtisâl ad etmesi doğru olamayacağından matbû‘ât ı kânûni hilâfında neşriyâtta bulunulduğu hâlde bunların hakkında ahkâm ı kânûniyyenin tatbîki lâzım gelir.

Özet

Harput’ta Yeprad isimli Ermeni gazetesinin Matbuat Kanunu’na aykırı yayın yapmasından dolayı hakkında kanunun uygulanması.

1328.S.23

DH. MUİ. 71/23

kaynak: T.C. başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: