DÜNYA’NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ

A. DÜNYA’NIN ŞEKLİ

Dünya, kutuplardan hafifçe basık, Ekvator’dan şişkin kendine has bir şekle sahiptir. Buna geoit denir. Dünya’nın geoit şekli, kendi ekseni etrafında dönüşü sırasında oluşan, merkez kaç kuvvetiyle savrulması sonucu meydana gelmiştir.

image0011.gif

Dünya’nın Şeklinin Sonuçları

• Ekvator’un uzunluğu tam bir meridyen dairesinin uzunluğundan daha fazladır.
• Ekvator yarıçapı, kutuplar yarıçapına göre 21 km daha uzundur.
• Dünya’nın şeklinden dolayı, güneş ışınları yeryüzüne farklı açılarla düşer.
• Sıcaklık dağılışını etkiler. Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık değerleri düşer.
• Dünya’nın şeklinden dolayı, Dünya’nın bir yarısı karanlıkken diğer yarısı aydınlıktır. Aydınlanma çizgisi daire biçiminde olur. Buna aydınlanma çemberi de denir.
• Kutuplar, Dünya’nın merkezine (Ekvator’a göre) daha yakındır. Bunun sonucu olarak, yerçekimi Ekvator’da az, kutuplarda daha fazladır.
• Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı Ekvator’dan kutuplara gidildikçe azalır.
• Ekvator’dan kutuplara gidildikçe, paralel boyları ve meridyenler arası mesafe azalır.
• Dünya’nın şeklinden dolayı, harita çizimlerinde hatalar meydana gelir.
• Kutup yıldızının görünüm açısı bulunduğumuz yerin enlem derecesini verir.

B. DÜNYA’NIN HAREKETLERİ

1. Dünya’nın Kendi Ekseni Etrafında Dönmesi (Günlük Hareket)

Dünya kendi ekseni etrafındaki dönüşünü, batıdan doğuya doğru 24 saatte tamamlar. Buna 1 gün denir.

Dünya, kendi ekseni etrafında atmosfer ile birlikte döndüğü için bu dönüş hissedilmez. Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki hızı en fazla Ekvator üzerindedir. Bu hız saatte 1670 km/saattir. Kutuplarda hız sıfırdır.

image0021.gif

Dünya’nın Kendi Ekseni Etrafındaki Dönüşünün Sonuçları

• Gece ve gündüz birbirini takip eder.
• Güneş ışınlarının günlük geliş açıları değişir.
• Günlük sıcaklık farkları meydana gelir. Bunun sonucunda;
– Fiziksel çözülme oluşur.
– Günlük basınç farkları oluşur.
– Meltem rüzgârları oluşur.
• Merkez kaç kuvveti meydana gelir. Bunun sonucunda;
– Sürekli rüzgârların (Alize, Batı, Kutup) yönlerinde sapmalar meydana gelir.
– Okyanus akıntıları (Gulf – stream, Labrador, vs.) halkalar oluşturur ve yönlerinde sapmalar olur.
• Yerel saat farkları meydana gelir.
• Cisimlerin gün içindeki gölge uzunlukları değişir.
• Güneş doğuda erken doğar, batar ve batıda geç doğar, batar.
• Dinamik basınç kuşakları meydana gelir.

2. Dünya’nın Güneş Etrafında Dönmesi (Yıllık Hareket)

Dünya, kendi ekseni etrafındaki günlük dönüşünü sürdürürken, bir yandan da Güneş’in çevresinde dolanır. Dünya, Güneş etrafındaki dönüşünü elips şeklindeki bir yörünge üzerinde 365 gün 6 saatte tamamlar. Buna 1 yıl denir.

Dünya, 939 milyon km lik yörüngesi üzerinde saatte 108 bin km. hızla hareket eder.,

image0031.gif

Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığı sabit değildir. Bazen yaklaşırken, bazen uzaklaşır. Bunun nedeni, Dünya yörüngesinin elips şeklinde olmasıdır. Dünya’nın Güneş’e en yakın olduğu 3 Ocak tarihine Perihel (Günberi) denir. Dünya’nın Güneş’ten en uzak olduğu 4 Temmuz tarihine ise Afel (Günöte) denir.

Dünya’nın Güneş’e yaklaşıp uzaklaşması, Dünya üzerindeki sıcaklık dağılışını belirgin olarak etkilemez. Sıcaklık dağılışını etkileyen temel etken güneş ışınlarının geliş açısıdır.

Dünya’nın hızı sabit değildir. Hız, günberi tarihinde artarken, günöte tarihinde azalır. Bunun sonucunda;

– Mevsim süreleri farklıdır.
– Eylül ekinoksu iki günlük gecikmeyle gerçekleşir.
– Şubat ayı iki gün kısa sürer.

Dünya’nın Güneş Etrafındaki Dönüşünün Sonuçları

• Mevsimlerin oluşmasına ve değişmesine neden olur.
• Mevsimlik sıcaklık farkları meydana gelir.
• Kara ve denizler arasında sıcaklık farkları oluşur.
• Muson rüzgârları meydana gelir.
• Gece – gündüz uzunlukları değişir.
• Güneş’in ufuk üzerinde doğduğu yer ve saat ile, Güneş’in ufukta battığı yer ve saat değişir.
• Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açıları değişir.
• Cisimlerin gölge boyları değişir.
• Aydınlanma çemberi mevsimlere göre yer değiştirir.
• Güneş ışınları yıl boyunca dönencelere bir kez, dönenceler arasına iki kez dik düşer.

Dünya’nın Eksen Eğikliği

Dünya’nın elips şeklindeki yörüngesinden geçen düzleme Ekliptik (yörünge) düzlemi, Ekvator’dan geçen düzleme ise Ekvator düzlemi denir.

image0041.gif

Bu iki düzlem birbiriyle çakışmaz. Çünkü, Dünya’nın ekseni ekliptik düzleme tam dik değildir. Başka bir ifadeyle, Dünya ekseni ile ekliptik düzlemi arasında 66° 33′, Ekvator düzlemi ile ekliptik düzlemi arasında 23° 27′ lık bir açı vardır.

İşte yukarıda, Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketinin sonuçlarında sayılanların asıl nedeni, Dünya’nın ekseninin eğik olmasıdır. Buradan, “Dünya’nın Güneş çevresinde dönüşünün sonuçları, eksen eğikliği ile birlikte ortaya çıkar” sonucunu çıkarabiliriz.

Dünya ekseninin 23°27′ eğik oluşunun sonuçları şunlardır:

• Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı yıl boyunca değişir.
• Güneş’in doğuş ve batış saatleri ile yerleri değişir.
• Aydınlanma çemberinin sınırı mevsimlere göre değişir.
• Mevsimlerin oluşumuna neden olur.
• 21 Aralık’ta Güney Yarım Küre’nin, 21 Haziran’da ise, Kuzey Yarım Küre’nin Güneş’e daha dönük olmasına neden olur.
• Gece ile gündüz süreleri arasındaki farkın, Ekvator’dan kutuplara gidildikçe artmasına neden olur.
• Yıl içinde cisimlerin gölge uzunlukları değişir.
• Dönencelerin ve kutup dairelerinin sınırlarını belirleyerek, matematik iklim kuşaklarının oluşumuna neden olur.

Ekvator çizgisi üzerinde yıl boyunca gece ve gündüz süreleri değişmez.

image0051.gif

EKİNOKS – SOLSTİS GÜNLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi ve eksen eğikliğine bağlı olarak dört önemli gün ortaya çıkar. Bu günler aynı zamanda mevsimlerin başlangıcıdır.

21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine ekinoks (gece – gündüz eşitliği) tarihleri, 21 Aralık ve 21 Haziran tarihlerine de solstis (gündönümü) tarihleri denir.

image0061.gif

a. Kuzey Yarım Küre

• Güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne 90°lik açı ile düşer.
• Yaz mevsiminin başlangıcıdır.
• En uzun gündüz, en kısa gece yaşanır.
• Yengeç Dönencesi’nden kuzeye gidildikçe gündüz süresi uzar, gece süresi kısalır.
• Bu tarihten itibaren gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar. Fakat 23 Eylül tarihine kadar gündüzler gecelerden uzundur.
• Aydınlanma çemberi Kuzey Kutup Dairesi’ne teğet geçer.
• Yengeç Dönencesi’nin kuzeyi, güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dik açı ile alır. Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları küçülmeye başlar.
• Yengeç Dönencesi’nin kuzeyinde en kısa gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları uzamaya başlar.

b. Güney Yarım Küre

• Güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne 43°06′ lık açı ile düşer.
• Kış mevsiminin başlangıcıdır.
• En uzun gece, en kısa gündüz yaşanır.
• Oğlak Dönencesi’nden güneye gidildikçe gece süresi uzar, gündüz süresi kısalır.
• Bu tarihten itibaren geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar. Fakat 23 Eylül tarihine kadar geceler gündüzlerden uzundur.
• Aydınlanma çemberi Güney Kutup Dairesi’ne teğet geçer.
• Oğlak Dönencesi’nin güneyi güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dar açı ile alır. Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları büyümeye başlar.
• Oğlak Dönencesi’nin güneyinde en uzun gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları kısalmaya başlar.

23 EYLÜL

image0071.gif

Kuzey ve Güney Yarım Küre

• Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°lik açı ile düşer.
• Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır.
• Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar.
• Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Güney Yarım Küre’de ise tam tersi olur.
• Bu tarih Kuzey Yarım Küre’de Sonbahar, Güney Yarım Küre’de İlkbahar başlangıcıdır.
• Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür.
• Dünya’da gece ve gündüz birbirine eşit olur.
• Bu tarih Kuzey Kutup Noktası’nda 6 aylık gecenin, Güney Kutup Noktası’nda ise 6 aylık gündüzün başlangıcıdır.

21 ARALIK

image0081.gif

a. Kuzey Yarım Küre

• Güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne 43°06′ lık açı ile gelir.
• Kış mevsiminin başlangıcıdır.
• En uzun gece, en kısa gündüz yaşanır.
• Yengeç Dönencesi’nden kuzeye gidildikçe gece süresi uzar, gündüz süresi kısalır.
• Bu tarihten itibaren geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar. Fakat 21 Mart tarihine kadar, geceler gündüzlerden uzundur.
• Aydınlanma çemberi Kuzey Kutup Dairesi’ne teğet geçer.
• Yengeç Dönencesi’nin kuzeyi güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dar açı ile alır. Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları büyümeye başlar.
• Yengeç Dönencesi’nin kuzeyinde en uzun gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları kısalmaya başlar.

b. Güney Yarım Küre

• Güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne 90° lik açı ile gelir.
• Yaz mevsiminin başlangıcıdır.
• En uzun gündüz, en kısa gece yaşanır.
• Oğlak Dönencesi’nden güneye gidildikçe gündüz süresi uzar, gece süresi kısalır.
• Bu tarihten itibaren gündüzler kısalmaya geceler uzamaya başlar. Ancak 21 Mart tarihine kadar, gündüzler gecelerden uzundur.
• Aydınlanma çemberi Güney Kutup Dairesi’ne teğet geçer.
• Oğlak Dönencesi’nin güneyi güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dik açı ile alır. Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları küçülmeye başlar.
• Oğlak Dönencesi’nin güneyinde en kısa gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları uzamaya başlar.

21 MART

image0091.gif

Kuzey ve Güney Yarım Küre

• Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90° lik açı ile düşer.
• Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır.
• Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar.
• Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre’de ise tam tersi olur.
• Bu tarih Güney Yarım Küre’de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre’de İlkbahar başlangıcıdır.
• Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür.
• Dünya’da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur.
• Bu tarih Güney Kutup Noktası’nda 6 aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası’nda ise 6 aylık gündüzün başlangıcıdır.

alıntıdır.

Reklamlar

228 Responses to DÜNYA’NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ

 1. BARIŞ dedi ki:

  güneşin dünyaya uzaklığı

 2. ismailkorpe dedi ki:

  Resmim hiç ablaya benziyor mu?

 3. seda dedi ki:

  teşşekür ediyorum bu siteye ben öğrenci olduğum için araştırmamı yapabildim thank you

 4. seda dedi ki:

  thank you çünkü ben öğrenciyim ve araştırmamda bu siteden yararlandım bu bilgi çok açıklayıcıydı bu site de çalışan herkese teşşekkür ediyorum.

 5. Arda Helvacılar dedi ki:

  bu
  bilgiler sayesinde ödevimi yapabildim

 6. özkan dedi ki:

  slmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 7. S.Coşkun Aydın dedi ki:

  Kutlarım, çok güzel çalışma. Yeğenim için araştırma yaparken sizi buldum. Gençlerin yetişmesi için çalışmalarınızın devamını diliyorum.

 8. cd dedi ki:

  benim işte

 9. bengü dedi ki:

  çooook güzel gerçekten çok yararli bence aradığımız her şey var bunu hazırlayanlara çooooooooooooooooooooooooooooooooook teşkürler

 10. elif dedi ki:

  çoççççççççkkkkk ama çççççoooooookkkkkkkkkkk güzel olmuş tebrikler:):):)

 11. dilek dedi ki:

  çok eğtici bir site tebrik ederim:))))))

 12. dilek dedi ki:

  bende ödevimi bu siteden yaptım yardımınız için çok teşşekürler

 13. hbhbh dedi ki:

  çok güsel

 14. havzullah dedi ki:

  çooook tşk ler ödevimi sayenizde yaptım zaten coğrafyam 0 dı

 15. hunder dedi ki:

  ödevimi yapmamda yardımcı olduğunuz ççookk tesekur edrım ıyı guler herkese

 16. ceren dedi ki:

  resimler çookkk işime yaradı

 17. beyza dedi ki:

  PROJE ÖDEVİM İÇİN YARARLANDIM HAZIRLAYANKLARA TEŞEKKÜRLER

 18. enes kocatepe dedi ki:

  çok yardımcı oldunuz teşekkürler

 19. emel konsur dedi ki:

  bnce hiç bi işe yaramıo bu site :((

 20. damlanur dedi ki:

  bilgiler için teşekkür ederim yardımcı oldunuz

 21. süperisyon dedi ki:

  bence süper çünkü biz bu konuyu tıpatıp aynı benziyo çünkü öğretmen bunun aynısını anlatmıştı hemde 4.sınıf konusu

 22. süperisyon2(aynısı) dedi ki:

  ben tekrar yazıyom yaa tek dünyanın şekli ve hareketi var bu nedir şimdi

 23. süperisyon2(aynısı) dedi ki:

  nasılımmmmmmmmmmm;)

 24. ceren dedi ki:

  siz birer haaaaaarikasıınııııııııııııııııııııııııııııııııııııııız

 25. ceren dedi ki:

  bilseydim bu siteye daha önce girerdiim

 26. MEHMET dedi ki:

  MERHABA MİLLET

 27. MEHMET dedi ki:

  herkese başarılar

 28. mehmet dedi ki:

  trabzonlular slm

 29. lal dedi ki:

  gercekten müthiş bişey aradığımı hemen buldum keske daha önce bu siteye girseydim sizi seviyorum……iii çalışmlar…..herkese başarılar…….LAL…

 30. lal dedi ki:

  gercekten müthişsiniz….sizi seviyorum….herkese başarılar…….LAL…

 31. müzeyyen dedi ki:

  aradığımı bulamadım???

 32. BUSENUR dedi ki:

  MERABA BEN 4. SINIFA GİDİYORUM FENBİLGİSİ KONUMUZ GEZEGENİMİZ DÜNYA BU SİTE ÇOK GÜZEL HAZIRLANMIŞ ÖDEVİMİ BURDAN RAHATLIKLA BULDUM RESİMLERLEDE ÇOK GÜZEL ANLATILMIŞ BU SİTEYİ HAZIRLAYANLARA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM

 33. sefa dedi ki:

  çok güzel bu site abi ya her yere baktım bulamadım bi tek burda buldum ve çok açıklayıcı abi bu site çok güzelllllllllllllllllllllllllllllllllllll

 34. ilayda dedi ki:

  proje ödevimde aferim aldım teşekkürler zaten çalışkan olduğum için bana çok yardımcı oldunuz tekrar teşekkürler

 35. canan dedi ki:

  aradığımı bulamadım

 36. leyla dedi ki:

  en az yarım saat aradım ama ödevim için gerekli bilgileri bulamadım :(

 37. eroy dedi ki:

  nıye kopyal a yapıstır yok

 38. ŞEYMA dedi ki:

  SÜPER Bİ SİTE EN ZAINDAN İNSANLARI BİLGİLENDİRİO

 39. ahmet dedi ki:

  indiremiyorum

 40. buse dedi ki:

  ben bu sıteden cok memnun kaldım heralde yarın arastırmamdan dolayı artı yada 100 falan alırım bu sıteyı yapanın allah tuttugunu ltın etsın! superrrrrrrrrrrrr harıkaaaa hatta az sonra yazıcıdan cıkarıp okula goturucem ordada okuycam bı guzel!!!!bakalım kım daha ııyıy yapmısssssssssss…………………………

 41. esma dedi ki:

  berbat!!!!benım dedigimi uymayanlar mana yorumla fıkrını soylesın

 42. esma dedi ki:

  tek kelımeyle berbat!!!!

 43. sewda busra dedi ki:

  bencede güzel olmuş saolun…..

 44. ümit dedi ki:

  çok güzel

 45. oğusan dedi ki:

  sadece bir kelime söylicem berbat

 46. ogün dedi ki:

  çok teşekkür ediyorum çünkü performans ödevimden pekiyi aldım çok thank you çok thank you saolun

 47. serhat dedi ki:

  bu siteyi seviyorum

 48. deniz dedi ki:

  bu siteyi biraz sevdim ama yakında düzelebilir

 49. ayşecik dedi ki:

  ben 4.sınıf öğrencisiyim ve bu site sayesinde fen ve teknoloji dersim 5 geldi.keşke her site böyle açıklayıcı,anlatıcı,bilgilendirici ve güzel olsa…ama çok uzun yazilmiş…

 50. deniz dedi ki:

  aslında site güzel ama biraz daha değişiklik yapılabilir

 51. hasan efe dedi ki:

  site gerçekten çok güzel ama çooooooookkkkkkkkk uzun yazmışlar ben bunları yazıncaya kadar aylar yıllar geçer

 52. harun dedi ki:

  bilgiler için teşekkürler eğer bu ödevi yapamasaydım fenden – alırdım.((:

 53. ibrahim dedi ki:

  merak ettiğim şey dün yanın kenarındaki boşluha ne ad veriler

 54. zeynep dedi ki:

  ben yunanistanda en uzun gece ve gündüzü arıyodum ama hiçbir yerde bununla ilgili bilgi bulamadım

 55. zeynep dedi ki:

  ben yunanistanda en uzun gece ve gündüzü arıyodum ama hiçbir yerde bununla ilgili bilgi bulamadımyunanistanı arastıran bir öğrenci veya insan nasıl bilgiye ulaşacak . her türlü bilgi var ama aradığımız dısındaki her bılgı!!! :'(

 56. kaan mert dedi ki:

  aradığım bilgiler bulunmuyor kötü bir site

 57. sedaaaa dedi ki:

  benceee bu site hş değil nedn dersenizzz bu konular heryerde var renkli animasyonluu enazından bi görsel efek katılabilirdiii erinilmişş gibiii görünüooo amaa genede emeğe saygıı diorummmm :))))

 58. nurgül dedi ki:

  çok süper bi site bu site sayesinde ögretmenimden dayak yemiyicem

 59. taylan dedi ki:

  çok yararlı bir site

 60. sevda dedi ki:

  bence harika ama ödevler için bütün bir site yapılabilirdi

 61. kübra dedi ki:

  bunu yayınladığınız için sağalun

 62. aleynapetek dedi ki:

  çok teşekkürler ya ögretmenden azar işitmiycem ödevi bulamadım diye çok teşekkürler siteniz harika

 63. ALEYNA PETEK dedi ki:

  fikrimi değiştirdim site iğreç ya

 64. gülcan dedi ki:

  çok iyi oldu ya allah razı olsun:))ne diyim valla süpersiniz……..

 65. gulsum dedi ki:

  ya birşey bulamdım nasıl bir site anlamdım bide resimlerini deolsun dedim yok yokyok
  diger kişiler
  nasıl
  buldu ama
  şimdi
  ben 4
  e
  gidiyorum
  ögretmenim
  beni
  dövecem
  valla
  :(

 66. gulsum dedi ki:

  birşey
  bulamadım
  ki

 67. merve nur dedi ki:

  teşekkür ederim çok güzel bir site ek bilgi almak için artık hep bu siteye gireceğim
  hiçbir site iğrenç değildir iğrenç diyenler utansın bence emeğigeçenlerin emekleri boşa gitmesin.

 68. evren dedi ki:

  paylasım için

  cok tesekkürler

 69. özlem sınıf başkanı dedi ki:

  dünya çok güzel dünya olmasaydı:kelebekler, hayvanlar, böcekler, insanlar, çiçekler,meyve, ve sebzeler, orman güzellikleri olmayacaktı ülkemizde her yıl 21 milyon hektar genişliğinde orman alanı yok oluyor GENÇLER! ormanlarımıza sahip çıkalım

 70. sinem dedi ki:

  çok teşekkürler bu konular çok işime yaradı…üniversiteyi kazanmak için daha çok bilgiye ihtiyacım vardı yeteri kadar öğrendim…

 71. ela dedi ki:

  çok açık ve güzel

 72. sardalya dedi ki:

  dünya dönmüyor desem arkadaşlar ne der acaba

 73. betül dedi ki:

  Genelde hocaların tarzıdır,öğrenci soruya cevap veremeyince ‘Bu konuyu araştır ödev halinde ver’derler.Sevgili Hocalar (bu arada ben de geleceğin öğretmeni) haberiniz olsun teknoloji malesef sizin cezavari ödev vermenizi kolaya getiriyor. Bu, çocuklar için artık oyuncak haline geldi.Başka yollar deneyin.kolay gelsin.Size de başarılar çocıklar

 74. mehmetcan genç dedi ki:

  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnçççççççççççççççççççççç hiç beğenmedim midem bulandı peh

 75. KÜBRA EVİM dedi ki:

  tesekkur ederım kuzenıme ödevini teslım edıcem.çok tesekkurler.herkeze basarılar

 76. hepsiden_yasemin dedi ki:

  daha detaylı olabilirdi istediğim bazı bilgileri bulamadım!!!…:-(

 77. dilay_yasemin dedi ki:

  herkese başarılar spr bi site ya burası
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :- )

 78. selda dedi ki:

  yhaa çok teşekkürler aradığım herşeyi buldum teşekkür ederim yhaa

 79. oğuz dedi ki:

  cok güzel

 80. hüseyin dedi ki:

  çokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkçoookkkk çookkkkk güzel

 81. ali dedi ki:

  merhaba ben ali

 82. selena dedi ki:

  çok teşekkürlerr

 83. ilayda dedi ki:

  çok güzel

 84. ilayda dedi ki:

  çok güzel acayip derecerede güzel ben hepsini yükledim

 85. ilayda dedi ki:

  sizde çok teşekkür ediyorum yardım ettiğiniz için sizi çok seviyorum hahaha

 86. damla dedi ki:

  gerçekten çoooook yararlı öss ye buradaki bilgilerle hazırlanıyorum yeni başladım ve çok yararlı olucagına da eminim

 87. büşra dedi ki:

  çok güzel olmuş teşekkür ederim hazırlayanlardan Allah razı olsun bana şekilli lazımdı diğer başka bir kaç siteye baktım bulamadım ama burada buldum tekrar saolun

 88. minik prenses dedi ki:

  guzel degıl çünkü bişey yok

 89. ecem dedi ki:

  ya arkadaşlar su döngüsünü biliyormusunuz

 90. edanur dedi ki:

  bu site çok ama çok çirkin bunu biraz daha güzel yapabilirdiniz SON

 91. ela dedi ki:

  ödevim olmadı yhaaaaaaaa:(9

 92. serhat dedi ki:

  size cokk teşekkür ediom bana bu konuları ogrettiniziçin xD

 93. sivaslı sevda dedi ki:

  mrhb vallahi ben kardeşim için araştırma yaptm bişey anlamadım daha resimlerle bilgiler verilirse güzel olur

 94. seher dedi ki:

  ne bunlar aranan hiç bişey yok ama çoık dandik site sorry

 95. gomes dedi ki:

  iyi güğzel hello may stare book dünyua booklrrı beas getre

 96. akın dedi ki:

  şimdi ben dünyayı ve onun içinde bulundugu dönüşü ile ilgili cok meraklarım vardı buradan 1 az ını ögrendim ve sindire sindire okumak için şimdilik daha yarısını okuyabildim ben dünya yı canlı olarak ekvatorun altından başlamak üzere yani nijeria dan orta avrupa ve rusya orta balkanlar ve asya üzeri cin sınırına kadar araştırma yaparak gördüm ve yaşadım ve bu araştırma sonucun da dünya nın cok önce yıllarda kanıtlanmış olan elips yuvarlak hatlarını yaşayarak gördüm ben merkezimi hollanda roterdam olarak cektim ve kuzeye cıktık ca yukarı cıktıgımı canlı olarak yaşadım yine merkezden güneye indikce cebelitarık bogazına ve oradan afrika nijeria logos.a giderken tam aşagıya gittimi bariz 1 şekilde yaşadım bu nasıl oldu gökyüzünün aşagı inerken benden göz mesafedem uzaklaştıgını kuzeye cıkarkende gökyüzünün bana cok yaklaştıgını ciddi 1 anlamda gördüm bu da dünyanın kanıtlanmış olan yuvarlaklıgının dogrulandıgını gösterir .bunu her türk’ün yaşamasını isterdim (1de yukarıda bu site ve acıklamaları yapan hıyar neden igrenc buldun o mercimek beynine insanlar 1 şeyler sokamk için o kadar ugraş vermişler begenmesen bile içinde sakla fikrini o kadar insan teşekkür ederken sen . sana söyleyecek söz yok bulamıyorum

 97. ahmetle biz birbirimizi çok seviyoruz onunla ewlenicez düğünümüze hepinizi beklerizzzz

 98. sezgin dedi ki:

  ben aradığımı buşamadım ben,m aradığım neden hepsi 21 tarihlide eylül 23 tarihli hocam bunu istedi ama bulamdım

 99. elif dedi ki:

  bu site çok güzel hep bu siteyi açıyorum ödevlerimde çok yardımcı oluyor hep 100 yada 95 alıyorum bu siteye çok teşekkür ediyorm 100 almanın sevincini yaşıyorum teşekkürlerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr…

 100. ßora dedi ki:

  ßen ßu siteyi çok seviyorum.Derslerimde ve hayatımda çokkkkkkkkkkkk yardımcı oluyor.ßu sitenin adının kirlenmesini istemiyorum.Lütfen burada ders veya vs. hakkında konusun sapık veya argo kelimeler etmesseniz ne mutlu bizlere.
  https://ebrar.wordpress.com/2007/03/05/dunya%E2%80%99nin-sekli-ve-hareketleri/ I love youuuuu bu siteye

 101. pff..xs dedi ki:

  yaa aradıqım biLqiLeRi tam oLaRak buLamadım…

 102. DAVUT dedi ki:

  busite sayesinde ödevlerimi eksizsiz yapıyorum buyüzden teşekkür edderim
  bu siteyi çok seviyorum

 103. deyvit dedi ki:

  keşke daha öncedenbusiteyi bilseydim

 104. topçuoğlu dedi ki:

  busiteninnnnnn haranıyımmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
  herkese tafsiye ederim

 105. özge dedi ki:

  siteniz çok harika beğendim daha fazla bilgi verirseniz çok sevineceğijm ama benim ödev yapmama yetio bu başarınızı tebrik eiyorum şimdiden teşekkürle by

 106. 1mTurk! dedi ki:

  Saolun . YAzdıgınZ iCın cUnku lIse 1 CogRafyA Kıtabı bu Kadar aCıklAyıcı YazMıyo TeseKKurlEr!

 107. sanane dedi ki:

  çok abartmışınız ama site çok güzel

 108. nisan dedi ki:

  bence diğer arkadaşlar abartmışlar bence gayet güzel olmuş teşekkürederim sayenizde 100 aldım çok teşekkürler

 109. ocak dedi ki:

  hiç beyen medim.çünkü ödevim yok.bulamadım

 110. buse dedi ki:

  süpersiniz ben ce çooooooooook hoş azim açık kaldi süper muhteşem

 111. hülya dedi ki:

  çok harika ilk defa böyle açık ve net bir site gördüm mütiş

 112. işime yaradı dedi ki:

  çok saol çok işime yaradııı ama çok uzunmuşşş thank you ÖĞRENCİYİM ÇOK İSİME YARADIII:D:D:D

 113. atacan dedi ki:

  SİTEYE BAK MANYAK BİR ŞEY

 114. şamil dedi ki:

  HİÇ BEĞEN MEDİM ÇÜNKÜ:ARADIĞIM ŞEYİ BULAMADIM

 115. tuba dedi ki:

  cok tesekkurler bu sayede kardesımın odevını yaptırdım

 116. cengiz dedi ki:

  bu site çok güzel dersimi buldum sınıfımda değerlendirdim teşekkürler

 117. hftg dedi ki:

  ya aradığım şey yok

 118. tgohko dedi ki:

  öff ya bu kadar yazıyı nasıl yazcamki

 119. zeka__küpü() dedi ki:

  bu site gerçekten de benim çok işime yaradı.Çok beğendim.Tebrikler diyebilirim yani.Yararlı şeyler yazıyor.Ödevlerimizi bu siteden yapabiliriz arkadaşlar.Gerçi ben sadece bana lazım olan yerleri okudum ;ama burayı ekledim.Boş bir zamanım kalırsa mutlaka yine ziyaret edeceğim.

 120. cicim dedi ki:

  ben begendim. ödevime yardımcı oldu .tebrikler.

 121. ilayda dedi ki:

  hiç birşey bulamadım.öğretmen sorduğunda ben bulamadım dersem,öğretmenim bana kızar

 122. ilayda dedi ki:

  ben istediğim bilgiyi bulamadımve bana bu bilgiyi sorduğunda ben bulamadım dersem öğretmen kızar ve ben mutsuz olurum

 123. aslı dedi ki:

  neden hiçbirşey yok

 124. eda dedi ki:

  ben bundan kesin5 alırım

 125. eda dedi ki:

  zaten aldım

 126. bunny dedi ki:

  hiç bişey anlamadım:)

 127. ıkbal dedi ki:

  ıyı anlatılmıstı ama hep aynı

 128. tugce dedi ki:

  harikaaaaaaaaa

 129. mert dedi ki:

  dünyanın dönüş videosunu bulamadım bulan göndere bilirmi

 130. firdevs dedi ki:

  süperr herşey var istediklerimin hepsi var teşekkürler :d

 131. Sümeyye dedi ki:

  Ohh sonunda istediğim bilgilere ulaştım… Thank you…

 132. yıldızm dedi ki:

  gerçekten güzelmiş enazından zayıf almaktan kurtuldum..:):)

 133. ipek dedi ki:

  yanıı kötu diyene nedeyim çok güzel bence

 134. chatlaq girl dedi ki:

  süperrr olmuş elinize sağlık çok işime yaradı 100 aldım:d sözlüden

 135. elmas dedi ki:

  çok güzel olmuş elnize sağlık

 136. elmas dedi ki:

  harika bir şey demi arkadaşlar vallaha ne desem boş ne yapsam hoş

 137. cok guzel valla eger bu sıteyı bulamasaydım performans odevımı yapamayacaktım sınıfta kalacaktım onun ıcın bu sıteyı ve calısmayı yapan kısaca emegı gecen herkese cok tesekur ederim:))))))):):):)):):):):):):

 138. feray dedi ki:

  çok güzel bir site

 139. gülşah dedi ki:

  herkes güzel olmuş diyolar ama bazı eksikler var ben bu konunun uzmanı olduğum için söylüyorum daha derin araştırmaya geçin bence……..

 140. merve dedi ki:

  kim bu bilgileri siteye koymuşsa ALLAH razı olsun

  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D

 141. Beyza dedi ki:

  Çok güzel.Bu sitedeki bilgileriniz sayesinde ödevimi yapmaya çook yardımcı oldu TEŞEKKÜRLER :)

 142. maraz dedi ki:

  ben bile bu kadar güzel yorum yapamazdım tebrikler

 143. dry dedi ki:

  çok güzel olmuş. teşekkürle

 144. ece dedi ki:

  süperrrrrrrrrrrr

 145. nevzat dedi ki:

  slm bu side çoook güzel bilseydim daha önce girerdim

 146. nevzat dedi ki:

  slm bu site çoook güzel, artık
  ödevimi yabmak için hep bu siteye giriceyim

 147. nevzat bildik dedi ki:

  tüm arkadaşlarım beyendi

 148. nevzat bildik dedi ki:

  herkese başarılar

 149. nevzat bildik dedi ki:

  konularınızı derinden araştırınız

 150. nevzat bildik dedi ki:

  yürü boş kağıd yürü

 151. nevzat bildik dedi ki:

  başarılar

 152. nevzat bildik dedi ki:

  herkes ödev yabıyor ben yorum yazacam

 153. nevzat bildik dedi ki:

  herkes eve gidiyor ben ise okula gidiyorum

 154. nevzat bildik dedi ki:

  herkes uyuyor ben ise ders çalışı yorum

 155. nevzat bildik dedi ki:

  çoook güzel

 156. nevzat bildik dedi ki:

  arkadaşlar boş zamanları heb hikaye okuyun

 157. nevzat bildik dedi ki:

  her bir kitap bir cezaevi kabatır

 158. nevzat bildik dedi ki:

  kitap okuyunki biliminiz gelişsin

 159. reviza dedi ki:

  ÇoK gÜzEl tEşEkÜr EdErİm:)

 160. reviza dedi ki:

  ama daha çok bilgi ekleye bilirsiniz

 161. _Kinq_ dedi ki:

  teşekküler yıllık ödevden 100aldm XD süper olmus elinize sağlık

 162. BANU dedi ki:

  wallaha süper bana yardımcı oldu bu bilgiler

 163. hatice dedi ki:

  tskkrlr

 164. arife dedi ki:

  siz profösörler sizler biz çoccukların yanında olsaydık size koro halinde teşekkür edecektik ama edemedik ben söyliyim bare çok teşekkür ederiz sevgilerimle ve cicime katılıyorum

 165. Oğuzhan ZENGİN dedi ki:

  tEŞEKKÜR eDERİM

 166. yasemin dedi ki:

  gayet güzel bir site ödevimi buradan rahatça yaptım bana çook tardimi oldu gayet iyi

 167. emre aydın dedi ki:

  Valla tek kelime harika teşekkürler emeği geçen herkeze.

 168. aybüke deniz dedi ki:

  bence çok güzel olmuş kim hasırladıysa vede ona yardım eden kişilere teşekürederim.

 169. kerim dedi ki:

  bu yayında emeği geçen herkeze
  teşekürler

 170. merve dedi ki:

  bune ya ne bıcım sey gerızekalımısınız aranan sey neden bulunmuyor anlamıyorum ya

 171. merve dedi ki:

  bu sıteye guzel dıyenler yalan konusmasın hersy eksık hıcbırsey tam degıl odevden 95 alıyormusta yalan ben hıc almıyom
  sorun sıtede ıgrenç otesı nefretçi

 172. rabia dedi ki:

  valla bu site ödevlere yarıyo çok teşekkürler

 173. beyza dedi ki:

  çok teşekkür ederim ödevime yardımcı oldu

 174. goksel dedi ki:

  coq tsk ettim coq yardımcı oldunuz ödeve saolunnnn :DDDD

 175. selami dedi ki:

  çok güzel bir site bu sitenin kurucusundan allah razı olsun kesin yüz alırım

 176. rojda boğa dedi ki:

  güzel bi site tabiiiki daha fazla bilgi olsaydı daha ii olurdu ama tabiiki kısa ve özdaha iii :)

 177. mahmut dedi ki:

  cok suoper hacı

 178. gizecik dedi ki:

  fazla güzel değli beeee

 179. black angel dedi ki:

  ÖdEvİmE çOk YaRdImCı oLdU.tEşEkKüRlEr…

 180. öykü dedi ki:

  çok süper olmuş

 181. (nuri artist) dedi ki:

  site çok güzel olmuş proje ödüvümü burdan yaptım saolun kim yaptıysa tşk :D

 182. ayşe dedi ki:

  dünya cansız olduğu halde nasıl hareket eder?

 183. adem dedi ki:

  gerçekten ödeve ve anlamama yaradı

 184. sude dedi ki:

  ödevimi yapamamda çok yardımcı oldu teşekkürler siteye :D ;) :) :-* 8) ;D ;D

 185. sude dedi ki:

  çok güzel bir yazı derselerde başarımı artırdı

 186. merve ayşe dedi ki:

  Hepinizden ALLAH RAZI OLSUN başarıların devamınızı dilerim İYİLİKTEN AYRILMAMAK ÜZERE HOŞÇAKALIN……..

 187. ebrar dedi ki:

  çok güzel bir site tşkler zaten benim adımda ebrar
  her ödevimi bu siteden yaptım

 188. ece dedi ki:

  gerçekten de güzel bilgiler varrr

 189. saadettin mevlevioğlu dedi ki:

  Selamlar,

  Dünya’nın hareketlerinden bahsederken dünya’nın birde ay’la birlikte yaptığı hareketin sözkonusu olduğunu biliyorum. Bu hareketten bahsetmek de gerekmezmi idi.

 190. neslihan dedi ki:

  evet çok bilgi veriyo

 191. hayrettin dedi ki:

  ok

 192. Suhacan dedi ki:

  Tesekkur ederm performas ödevimi yapmamda büyük katkıda bulundu.

 193. Bülent Kaptan dedi ki:

  Arkadaslar dikkat ettiyseniz eğer .
  21 haziran yok .
  Eksik bilgi .
  İlgilenirseniz sevinirim.

 194. başak deniz dedi ki:

  ödevimi bunun sayesinde yaptım öğretmen artık her zaman 100 veriyo ödevlerimde…

 195. kerem dedi ki:

  güzel anlatmışsını teşekkürler

 196. beyzanur dedi ki:

  bu site çok güzel biz de bu konuyla ilgili dersler yppıyoz bu site çok yararlı

 197. beyzanur dedi ki:

  herkeze bu siteyi öneriyorum bu site birden çok kişiin işine yarıyooo :) bu site çok güzel

 198. melek dedi ki:

  ben çok tşk ederim sınawlarımı bu site sayesinde qeçtim (:

 199. elif yıldırım dedi ki:

  ya ekinoksun özellikleri neden yok.??

 200. burcak dedi ki:

  tesekkurler cok iyi anlatılmıs <3

 201. damla dedi ki:

  benimde ödevlermde yardımcı oluytor

 202. mrv dedi ki:

  begendim tşkler

 203. şahin dedi ki:

  çok güzel

 204. şahin dedi ki:

  mükemmel

 205. şahin dedi ki:

  site çok güzel ama uzun yazılmış ayrıca 21 haziran yok

 206. nuri deniz dedi ki:

  Harika bir siteniz var, kutlarım..ilave olarakta doğa olaylarınıda ilave edebilirseniz site daha bilği ile donatılmış olacaktır..
  Harika bir gramer ve sade anlatımlı bir türkçe kullanımı içinde sizlere teşekkür ederim….
  mesele yazmak kadar,yazılanı karşıki tarafın da okuyup anlamasıdır….

 207. ibrahim dedi ki:

  saolun çoook yardımcı oldunuz
  bu konuyu yazan kişinin elleri dert görmesin
  :) :) :) :) :)

 208. sadece biyolojim 3 gerisi 5 :D dedi ki:

  bu konuyu kim yazdıysa teşekkür ederim.Sayenizde coğrafyam da 5 gel teşekkür ederim.

 209. yusuf dedi ki:

  güzel valla yaa

 210. seren dedi ki:

  çok sağol thank you

 211. ceren dedi ki:

  yha kaliforniya da dünyanın dönüşü neden hissedilir ?

 212. yasemin dedi ki:

  saolun sınavım vardı burdan çalıştım ve yüksek bekliyorum

 213. NphRooN/w dedi ki:

  güzel site güzel ders güzel bilgi tşk .d

 214. seda dedi ki:

  Coq iyi bir site teşkr ederim.

 215. sitenizde bilgilerinizi bizlerle paylaşmanızdan ötürü ne kadar teşekkür etsek azdır Allah razı olsun

 216. Ceren Bulgurcu dedi ki:

  SÜPER BİLGİLER VAR

 217. Aydın Dilek dedi ki:

  bilgileriniz çok qüzel

 218. Hüsnanur Erkan dedi ki:

  çok mükemmel bir şey :)

 219. Murat Kaplan dedi ki:

  eyw yılık ödevi yapacam :D

 220. Samet Gürel dedi ki:

  en iyi site bence bu diğerlerinde resim felan vermiyor teşekkürler çok yardımcı oldu

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: