DÜNYA’NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ

A. DÜNYA’NIN ŞEKLİ

Dünya, kutuplardan hafifçe basık, Ekvator’dan şişkin kendine has bir şekle sahiptir. Buna geoit denir. Dünya’nın geoit şekli, kendi ekseni etrafında dönüşü sırasında oluşan, merkez kaç kuvvetiyle savrulması sonucu meydana gelmiştir.

image0011.gif

Dünya’nın Şeklinin Sonuçları

• Ekvator’un uzunluğu tam bir meridyen dairesinin uzunluğundan daha fazladır.
• Ekvator yarıçapı, kutuplar yarıçapına göre 21 km daha uzundur.
• Dünya’nın şeklinden dolayı, güneş ışınları yeryüzüne farklı açılarla düşer.
• Sıcaklık dağılışını etkiler. Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık değerleri düşer.
• Dünya’nın şeklinden dolayı, Dünya’nın bir yarısı karanlıkken diğer yarısı aydınlıktır. Aydınlanma çizgisi daire biçiminde olur. Buna aydınlanma çemberi de denir.
• Kutuplar, Dünya’nın merkezine (Ekvator’a göre) daha yakındır. Bunun sonucu olarak, yerçekimi Ekvator’da az, kutuplarda daha fazladır.
• Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı Ekvator’dan kutuplara gidildikçe azalır.
• Ekvator’dan kutuplara gidildikçe, paralel boyları ve meridyenler arası mesafe azalır.
• Dünya’nın şeklinden dolayı, harita çizimlerinde hatalar meydana gelir.
• Kutup yıldızının görünüm açısı bulunduğumuz yerin enlem derecesini verir.

B. DÜNYA’NIN HAREKETLERİ

1. Dünya’nın Kendi Ekseni Etrafında Dönmesi (Günlük Hareket)

Dünya kendi ekseni etrafındaki dönüşünü, batıdan doğuya doğru 24 saatte tamamlar. Buna 1 gün denir.

Dünya, kendi ekseni etrafında atmosfer ile birlikte döndüğü için bu dönüş hissedilmez. Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki hızı en fazla Ekvator üzerindedir. Bu hız saatte 1670 km/saattir. Kutuplarda hız sıfırdır.

image0021.gif

Dünya’nın Kendi Ekseni Etrafındaki Dönüşünün Sonuçları

• Gece ve gündüz birbirini takip eder.
• Güneş ışınlarının günlük geliş açıları değişir.
• Günlük sıcaklık farkları meydana gelir. Bunun sonucunda;
– Fiziksel çözülme oluşur.
– Günlük basınç farkları oluşur.
– Meltem rüzgârları oluşur.
• Merkez kaç kuvveti meydana gelir. Bunun sonucunda;
– Sürekli rüzgârların (Alize, Batı, Kutup) yönlerinde sapmalar meydana gelir.
– Okyanus akıntıları (Gulf – stream, Labrador, vs.) halkalar oluşturur ve yönlerinde sapmalar olur.
• Yerel saat farkları meydana gelir.
• Cisimlerin gün içindeki gölge uzunlukları değişir.
• Güneş doğuda erken doğar, batar ve batıda geç doğar, batar.
• Dinamik basınç kuşakları meydana gelir.

2. Dünya’nın Güneş Etrafında Dönmesi (Yıllık Hareket)

Dünya, kendi ekseni etrafındaki günlük dönüşünü sürdürürken, bir yandan da Güneş’in çevresinde dolanır. Dünya, Güneş etrafındaki dönüşünü elips şeklindeki bir yörünge üzerinde 365 gün 6 saatte tamamlar. Buna 1 yıl denir.

Dünya, 939 milyon km lik yörüngesi üzerinde saatte 108 bin km. hızla hareket eder.,

image0031.gif

Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığı sabit değildir. Bazen yaklaşırken, bazen uzaklaşır. Bunun nedeni, Dünya yörüngesinin elips şeklinde olmasıdır. Dünya’nın Güneş’e en yakın olduğu 3 Ocak tarihine Perihel (Günberi) denir. Dünya’nın Güneş’ten en uzak olduğu 4 Temmuz tarihine ise Afel (Günöte) denir.

Dünya’nın Güneş’e yaklaşıp uzaklaşması, Dünya üzerindeki sıcaklık dağılışını belirgin olarak etkilemez. Sıcaklık dağılışını etkileyen temel etken güneş ışınlarının geliş açısıdır.

Dünya’nın hızı sabit değildir. Hız, günberi tarihinde artarken, günöte tarihinde azalır. Bunun sonucunda;

– Mevsim süreleri farklıdır.
– Eylül ekinoksu iki günlük gecikmeyle gerçekleşir.
– Şubat ayı iki gün kısa sürer.

Dünya’nın Güneş Etrafındaki Dönüşünün Sonuçları

• Mevsimlerin oluşmasına ve değişmesine neden olur.
• Mevsimlik sıcaklık farkları meydana gelir.
• Kara ve denizler arasında sıcaklık farkları oluşur.
• Muson rüzgârları meydana gelir.
• Gece – gündüz uzunlukları değişir.
• Güneş’in ufuk üzerinde doğduğu yer ve saat ile, Güneş’in ufukta battığı yer ve saat değişir.
• Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açıları değişir.
• Cisimlerin gölge boyları değişir.
• Aydınlanma çemberi mevsimlere göre yer değiştirir.
• Güneş ışınları yıl boyunca dönencelere bir kez, dönenceler arasına iki kez dik düşer.

Dünya’nın Eksen Eğikliği

Dünya’nın elips şeklindeki yörüngesinden geçen düzleme Ekliptik (yörünge) düzlemi, Ekvator’dan geçen düzleme ise Ekvator düzlemi denir.

image0041.gif

Bu iki düzlem birbiriyle çakışmaz. Çünkü, Dünya’nın ekseni ekliptik düzleme tam dik değildir. Başka bir ifadeyle, Dünya ekseni ile ekliptik düzlemi arasında 66° 33′, Ekvator düzlemi ile ekliptik düzlemi arasında 23° 27′ lık bir açı vardır.

İşte yukarıda, Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketinin sonuçlarında sayılanların asıl nedeni, Dünya’nın ekseninin eğik olmasıdır. Buradan, “Dünya’nın Güneş çevresinde dönüşünün sonuçları, eksen eğikliği ile birlikte ortaya çıkar” sonucunu çıkarabiliriz.

Dünya ekseninin 23°27′ eğik oluşunun sonuçları şunlardır:

• Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı yıl boyunca değişir.
• Güneş’in doğuş ve batış saatleri ile yerleri değişir.
• Aydınlanma çemberinin sınırı mevsimlere göre değişir.
• Mevsimlerin oluşumuna neden olur.
• 21 Aralık’ta Güney Yarım Küre’nin, 21 Haziran’da ise, Kuzey Yarım Küre’nin Güneş’e daha dönük olmasına neden olur.
• Gece ile gündüz süreleri arasındaki farkın, Ekvator’dan kutuplara gidildikçe artmasına neden olur.
• Yıl içinde cisimlerin gölge uzunlukları değişir.
• Dönencelerin ve kutup dairelerinin sınırlarını belirleyerek, matematik iklim kuşaklarının oluşumuna neden olur.

Ekvator çizgisi üzerinde yıl boyunca gece ve gündüz süreleri değişmez.

image0051.gif

EKİNOKS – SOLSTİS GÜNLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi ve eksen eğikliğine bağlı olarak dört önemli gün ortaya çıkar. Bu günler aynı zamanda mevsimlerin başlangıcıdır.

21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine ekinoks (gece – gündüz eşitliği) tarihleri, 21 Aralık ve 21 Haziran tarihlerine de solstis (gündönümü) tarihleri denir.

image0061.gif

a. Kuzey Yarım Küre

• Güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne 90°lik açı ile düşer.
• Yaz mevsiminin başlangıcıdır.
• En uzun gündüz, en kısa gece yaşanır.
• Yengeç Dönencesi’nden kuzeye gidildikçe gündüz süresi uzar, gece süresi kısalır.
• Bu tarihten itibaren gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar. Fakat 23 Eylül tarihine kadar gündüzler gecelerden uzundur.
• Aydınlanma çemberi Kuzey Kutup Dairesi’ne teğet geçer.
• Yengeç Dönencesi’nin kuzeyi, güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dik açı ile alır. Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları küçülmeye başlar.
• Yengeç Dönencesi’nin kuzeyinde en kısa gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları uzamaya başlar.

b. Güney Yarım Küre

• Güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne 43°06′ lık açı ile düşer.
• Kış mevsiminin başlangıcıdır.
• En uzun gece, en kısa gündüz yaşanır.
• Oğlak Dönencesi’nden güneye gidildikçe gece süresi uzar, gündüz süresi kısalır.
• Bu tarihten itibaren geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar. Fakat 23 Eylül tarihine kadar geceler gündüzlerden uzundur.
• Aydınlanma çemberi Güney Kutup Dairesi’ne teğet geçer.
• Oğlak Dönencesi’nin güneyi güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dar açı ile alır. Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları büyümeye başlar.
• Oğlak Dönencesi’nin güneyinde en uzun gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları kısalmaya başlar.

23 EYLÜL

image0071.gif

Kuzey ve Güney Yarım Küre

• Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°lik açı ile düşer.
• Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır.
• Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar.
• Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Güney Yarım Küre’de ise tam tersi olur.
• Bu tarih Kuzey Yarım Küre’de Sonbahar, Güney Yarım Küre’de İlkbahar başlangıcıdır.
• Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür.
• Dünya’da gece ve gündüz birbirine eşit olur.
• Bu tarih Kuzey Kutup Noktası’nda 6 aylık gecenin, Güney Kutup Noktası’nda ise 6 aylık gündüzün başlangıcıdır.

21 ARALIK

image0081.gif

a. Kuzey Yarım Küre

• Güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne 43°06′ lık açı ile gelir.
• Kış mevsiminin başlangıcıdır.
• En uzun gece, en kısa gündüz yaşanır.
• Yengeç Dönencesi’nden kuzeye gidildikçe gece süresi uzar, gündüz süresi kısalır.
• Bu tarihten itibaren geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar. Fakat 21 Mart tarihine kadar, geceler gündüzlerden uzundur.
• Aydınlanma çemberi Kuzey Kutup Dairesi’ne teğet geçer.
• Yengeç Dönencesi’nin kuzeyi güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dar açı ile alır. Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları büyümeye başlar.
• Yengeç Dönencesi’nin kuzeyinde en uzun gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları kısalmaya başlar.

b. Güney Yarım Küre

• Güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne 90° lik açı ile gelir.
• Yaz mevsiminin başlangıcıdır.
• En uzun gündüz, en kısa gece yaşanır.
• Oğlak Dönencesi’nden güneye gidildikçe gündüz süresi uzar, gece süresi kısalır.
• Bu tarihten itibaren gündüzler kısalmaya geceler uzamaya başlar. Ancak 21 Mart tarihine kadar, gündüzler gecelerden uzundur.
• Aydınlanma çemberi Güney Kutup Dairesi’ne teğet geçer.
• Oğlak Dönencesi’nin güneyi güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dik açı ile alır. Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları küçülmeye başlar.
• Oğlak Dönencesi’nin güneyinde en kısa gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları uzamaya başlar.

21 MART

image0091.gif

Kuzey ve Güney Yarım Küre

• Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90° lik açı ile düşer.
• Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır.
• Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar.
• Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre’de ise tam tersi olur.
• Bu tarih Güney Yarım Küre’de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre’de İlkbahar başlangıcıdır.
• Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür.
• Dünya’da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur.
• Bu tarih Güney Kutup Noktası’nda 6 aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası’nda ise 6 aylık gündüzün başlangıcıdır.

alıntıdır.

Reklamlar

DÜNYA’NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ için 228 cevap

 1. BARIŞ diyor ki:

  güneşin dünyaya uzaklığı

 2. BARIŞ diyor ki:

  cok güzel

 3. ismailkorpe diyor ki:

  Resmim hiç ablaya benziyor mu?

 4. seda diyor ki:

  teşşekür ediyorum bu siteye ben öğrenci olduğum için araştırmamı yapabildim thank you

 5. seda diyor ki:

  thank you çünkü ben öğrenciyim ve araştırmamda bu siteden yararlandım bu bilgi çok açıklayıcıydı bu site de çalışan herkese teşşekkür ediyorum.

 6. Arda Helvacılar diyor ki:

  bu
  bilgiler sayesinde ödevimi yapabildim

 7. özkan diyor ki:

  slmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 8. S.Coşkun Aydın diyor ki:

  Kutlarım, çok güzel çalışma. Yeğenim için araştırma yaparken sizi buldum. Gençlerin yetişmesi için çalışmalarınızın devamını diliyorum.

 9. cd diyor ki:

  benim işte

 10. bengü diyor ki:

  çooook güzel gerçekten çok yararli bence aradığımız her şey var bunu hazırlayanlara çooooooooooooooooooooooooooooooooook teşkürler

 11. elif diyor ki:

  çoççççççççkkkkk ama çççççoooooookkkkkkkkkkk güzel olmuş tebrikler:):):)

 12. dilek diyor ki:

  çok eğtici bir site tebrik ederim:))))))

 13. dilek diyor ki:

  bende ödevimi bu siteden yaptım yardımınız için çok teşşekürler

 14. hbhbh diyor ki:

  çok güsel

 15. havzullah diyor ki:

  çooook tşk ler ödevimi sayenizde yaptım zaten coğrafyam 0 dı

 16. hunder diyor ki:

  ödevimi yapmamda yardımcı olduğunuz ççookk tesekur edrım ıyı guler herkese

 17. ceren diyor ki:

  resimler çookkk işime yaradı

 18. beyza diyor ki:

  PROJE ÖDEVİM İÇİN YARARLANDIM HAZIRLAYANKLARA TEŞEKKÜRLER

 19. enes kocatepe diyor ki:

  çok yardımcı oldunuz teşekkürler

 20. emel konsur diyor ki:

  bnce hiç bi işe yaramıo bu site :((

 21. damlanur diyor ki:

  bilgiler için teşekkür ederim yardımcı oldunuz

 22. süperisyon diyor ki:

  bence süper çünkü biz bu konuyu tıpatıp aynı benziyo çünkü öğretmen bunun aynısını anlatmıştı hemde 4.sınıf konusu

 23. süperisyon2(aynısı) diyor ki:

  ben tekrar yazıyom yaa tek dünyanın şekli ve hareketi var bu nedir şimdi

 24. süperisyon2(aynısı) diyor ki:

  nasılımmmmmmmmmmm;)

 25. ceren diyor ki:

  siz birer haaaaaarikasıınııııııııııııııııııııııııııııııııııııııız

 26. ceren diyor ki:

  bilseydim bu siteye daha önce girerdiim

 27. MEHMET diyor ki:

  MERHABA MİLLET

 28. MEHMET diyor ki:

  herkese başarılar

 29. mehmet diyor ki:

  trabzonlular slm

 30. lal diyor ki:

  gercekten müthiş bişey aradığımı hemen buldum keske daha önce bu siteye girseydim sizi seviyorum……iii çalışmlar…..herkese başarılar…….LAL…

 31. lal diyor ki:

  gercekten müthişsiniz….sizi seviyorum….herkese başarılar…….LAL…

 32. müzeyyen diyor ki:

  aradığımı bulamadım???

 33. BUSENUR diyor ki:

  MERABA BEN 4. SINIFA GİDİYORUM FENBİLGİSİ KONUMUZ GEZEGENİMİZ DÜNYA BU SİTE ÇOK GÜZEL HAZIRLANMIŞ ÖDEVİMİ BURDAN RAHATLIKLA BULDUM RESİMLERLEDE ÇOK GÜZEL ANLATILMIŞ BU SİTEYİ HAZIRLAYANLARA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM

 34. sefa diyor ki:

  çok güzel bu site abi ya her yere baktım bulamadım bi tek burda buldum ve çok açıklayıcı abi bu site çok güzelllllllllllllllllllllllllllllllllllll

 35. ilayda diyor ki:

  proje ödevimde aferim aldım teşekkürler zaten çalışkan olduğum için bana çok yardımcı oldunuz tekrar teşekkürler

 36. canan diyor ki:

  aradığımı bulamadım

 37. leyla diyor ki:

  en az yarım saat aradım ama ödevim için gerekli bilgileri bulamadım :(

 38. eroy diyor ki:

  nıye kopyal a yapıstır yok

 39. ŞEYMA diyor ki:

  SÜPER Bİ SİTE EN ZAINDAN İNSANLARI BİLGİLENDİRİO

 40. ahmet diyor ki:

  indiremiyorum

 41. buse diyor ki:

  ben bu sıteden cok memnun kaldım heralde yarın arastırmamdan dolayı artı yada 100 falan alırım bu sıteyı yapanın allah tuttugunu ltın etsın! superrrrrrrrrrrrr harıkaaaa hatta az sonra yazıcıdan cıkarıp okula goturucem ordada okuycam bı guzel!!!!bakalım kım daha ııyıy yapmısssssssssss…………………………

 42. esma diyor ki:

  berbat!!!!benım dedigimi uymayanlar mana yorumla fıkrını soylesın

 43. esma diyor ki:

  tek kelımeyle berbat!!!!

 44. sewda busra diyor ki:

  bencede güzel olmuş saolun…..

 45. ümit diyor ki:

  çok güzel

 46. oğusan diyor ki:

  sadece bir kelime söylicem berbat

 47. ogün diyor ki:

  çok teşekkür ediyorum çünkü performans ödevimden pekiyi aldım çok thank you çok thank you saolun

 48. serhat diyor ki:

  bu siteyi seviyorum

 49. deniz diyor ki:

  bu siteyi biraz sevdim ama yakında düzelebilir

 50. ayşecik diyor ki:

  ben 4.sınıf öğrencisiyim ve bu site sayesinde fen ve teknoloji dersim 5 geldi.keşke her site böyle açıklayıcı,anlatıcı,bilgilendirici ve güzel olsa…ama çok uzun yazilmiş…

 51. deniz diyor ki:

  aslında site güzel ama biraz daha değişiklik yapılabilir

 52. hasan efe diyor ki:

  site gerçekten çok güzel ama çooooooookkkkkkkkk uzun yazmışlar ben bunları yazıncaya kadar aylar yıllar geçer

 53. harun diyor ki:

  bilgiler için teşekkürler eğer bu ödevi yapamasaydım fenden – alırdım.((:

 54. ibrahim diyor ki:

  merak ettiğim şey dün yanın kenarındaki boşluha ne ad veriler

 55. zeynep diyor ki:

  ben yunanistanda en uzun gece ve gündüzü arıyodum ama hiçbir yerde bununla ilgili bilgi bulamadım

 56. zeynep diyor ki:

  ben yunanistanda en uzun gece ve gündüzü arıyodum ama hiçbir yerde bununla ilgili bilgi bulamadımyunanistanı arastıran bir öğrenci veya insan nasıl bilgiye ulaşacak . her türlü bilgi var ama aradığımız dısındaki her bılgı!!! :'(

 57. kaan mert diyor ki:

  aradığım bilgiler bulunmuyor kötü bir site

 58. sedaaaa diyor ki:

  benceee bu site hş değil nedn dersenizzz bu konular heryerde var renkli animasyonluu enazından bi görsel efek katılabilirdiii erinilmişş gibiii görünüooo amaa genede emeğe saygıı diorummmm :))))

 59. nurgül diyor ki:

  çok süper bi site bu site sayesinde ögretmenimden dayak yemiyicem

 60. taylan diyor ki:

  çok yararlı bir site

 61. sevda diyor ki:

  bence harika ama ödevler için bütün bir site yapılabilirdi

 62. kübra diyor ki:

  bunu yayınladığınız için sağalun

 63. aleynapetek diyor ki:

  çok teşekkürler ya ögretmenden azar işitmiycem ödevi bulamadım diye çok teşekkürler siteniz harika

 64. ALEYNA PETEK diyor ki:

  fikrimi değiştirdim site iğreç ya

 65. gülcan diyor ki:

  çok iyi oldu ya allah razı olsun:))ne diyim valla süpersiniz……..

 66. gulsum diyor ki:

  ya birşey bulamdım nasıl bir site anlamdım bide resimlerini deolsun dedim yok yokyok
  diger kişiler
  nasıl
  buldu ama
  şimdi
  ben 4
  e
  gidiyorum
  ögretmenim
  beni
  dövecem
  valla
  :(

 67. gulsum diyor ki:

  birşey
  bulamadım
  ki

 68. merve nur diyor ki:

  teşekkür ederim çok güzel bir site ek bilgi almak için artık hep bu siteye gireceğim
  hiçbir site iğrenç değildir iğrenç diyenler utansın bence emeğigeçenlerin emekleri boşa gitmesin.

 69. evren diyor ki:

  paylasım için

  cok tesekkürler

 70. özlem sınıf başkanı diyor ki:

  dünya çok güzel dünya olmasaydı:kelebekler, hayvanlar, böcekler, insanlar, çiçekler,meyve, ve sebzeler, orman güzellikleri olmayacaktı ülkemizde her yıl 21 milyon hektar genişliğinde orman alanı yok oluyor GENÇLER! ormanlarımıza sahip çıkalım

 71. sinem diyor ki:

  çok teşekkürler bu konular çok işime yaradı…üniversiteyi kazanmak için daha çok bilgiye ihtiyacım vardı yeteri kadar öğrendim…

 72. ela diyor ki:

  çok açık ve güzel

 73. sardalya diyor ki:

  dünya dönmüyor desem arkadaşlar ne der acaba

 74. betül diyor ki:

  Genelde hocaların tarzıdır,öğrenci soruya cevap veremeyince ‘Bu konuyu araştır ödev halinde ver’derler.Sevgili Hocalar (bu arada ben de geleceğin öğretmeni) haberiniz olsun teknoloji malesef sizin cezavari ödev vermenizi kolaya getiriyor. Bu, çocuklar için artık oyuncak haline geldi.Başka yollar deneyin.kolay gelsin.Size de başarılar çocıklar

 75. mehmetcan genç diyor ki:

  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnçççççççççççççççççççççç hiç beğenmedim midem bulandı peh

 76. KÜBRA EVİM diyor ki:

  tesekkur ederım kuzenıme ödevini teslım edıcem.çok tesekkurler.herkeze basarılar

 77. hepsiden_yasemin diyor ki:

  daha detaylı olabilirdi istediğim bazı bilgileri bulamadım!!!…:-(

 78. dilay_yasemin diyor ki:

  herkese başarılar spr bi site ya burası
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :- )

 79. selda diyor ki:

  yhaa çok teşekkürler aradığım herşeyi buldum teşekkür ederim yhaa

 80. oğuz diyor ki:

  cok güzel

 81. hüseyin diyor ki:

  çokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkçoookkkk çookkkkk güzel

 82. ali diyor ki:

  merhaba ben ali

 83. selena diyor ki:

  çok teşekkürlerr

 84. ilayda diyor ki:

  çok güzel

 85. ilayda diyor ki:

  çok güzel acayip derecerede güzel ben hepsini yükledim

 86. ilayda diyor ki:

  sizde çok teşekkür ediyorum yardım ettiğiniz için sizi çok seviyorum hahaha

 87. damla diyor ki:

  gerçekten çoooook yararlı öss ye buradaki bilgilerle hazırlanıyorum yeni başladım ve çok yararlı olucagına da eminim

 88. büşra diyor ki:

  çok güzel olmuş teşekkür ederim hazırlayanlardan Allah razı olsun bana şekilli lazımdı diğer başka bir kaç siteye baktım bulamadım ama burada buldum tekrar saolun

 89. minik prenses diyor ki:

  guzel degıl çünkü bişey yok

 90. ecem diyor ki:

  ya arkadaşlar su döngüsünü biliyormusunuz

 91. edanur diyor ki:

  bu site çok ama çok çirkin bunu biraz daha güzel yapabilirdiniz SON

 92. ela diyor ki:

  ödevim olmadı yhaaaaaaaa:(9

 93. serhat diyor ki:

  size cokk teşekkür ediom bana bu konuları ogrettiniziçin xD

 94. sivaslı sevda diyor ki:

  mrhb vallahi ben kardeşim için araştırma yaptm bişey anlamadım daha resimlerle bilgiler verilirse güzel olur

 95. seher diyor ki:

  ne bunlar aranan hiç bişey yok ama çoık dandik site sorry

 96. gomes diyor ki:

  iyi güğzel hello may stare book dünyua booklrrı beas getre

 97. akın diyor ki:

  şimdi ben dünyayı ve onun içinde bulundugu dönüşü ile ilgili cok meraklarım vardı buradan 1 az ını ögrendim ve sindire sindire okumak için şimdilik daha yarısını okuyabildim ben dünya yı canlı olarak ekvatorun altından başlamak üzere yani nijeria dan orta avrupa ve rusya orta balkanlar ve asya üzeri cin sınırına kadar araştırma yaparak gördüm ve yaşadım ve bu araştırma sonucun da dünya nın cok önce yıllarda kanıtlanmış olan elips yuvarlak hatlarını yaşayarak gördüm ben merkezimi hollanda roterdam olarak cektim ve kuzeye cıktık ca yukarı cıktıgımı canlı olarak yaşadım yine merkezden güneye indikce cebelitarık bogazına ve oradan afrika nijeria logos.a giderken tam aşagıya gittimi bariz 1 şekilde yaşadım bu nasıl oldu gökyüzünün aşagı inerken benden göz mesafedem uzaklaştıgını kuzeye cıkarkende gökyüzünün bana cok yaklaştıgını ciddi 1 anlamda gördüm bu da dünyanın kanıtlanmış olan yuvarlaklıgının dogrulandıgını gösterir .bunu her türk’ün yaşamasını isterdim (1de yukarıda bu site ve acıklamaları yapan hıyar neden igrenc buldun o mercimek beynine insanlar 1 şeyler sokamk için o kadar ugraş vermişler begenmesen bile içinde sakla fikrini o kadar insan teşekkür ederken sen . sana söyleyecek söz yok bulamıyorum

 98. ahmetle biz birbirimizi çok seviyoruz onunla ewlenicez düğünümüze hepinizi beklerizzzz

 99. sezgin diyor ki:

  ben aradığımı buşamadım ben,m aradığım neden hepsi 21 tarihlide eylül 23 tarihli hocam bunu istedi ama bulamdım

 100. elif diyor ki:

  bu site çok güzel hep bu siteyi açıyorum ödevlerimde çok yardımcı oluyor hep 100 yada 95 alıyorum bu siteye çok teşekkür ediyorm 100 almanın sevincini yaşıyorum teşekkürlerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr…

 101. ßora diyor ki:

  ßen ßu siteyi çok seviyorum.Derslerimde ve hayatımda çokkkkkkkkkkkk yardımcı oluyor.ßu sitenin adının kirlenmesini istemiyorum.Lütfen burada ders veya vs. hakkında konusun sapık veya argo kelimeler etmesseniz ne mutlu bizlere.
  https://ebrar.wordpress.com/2007/03/05/dunya%E2%80%99nin-sekli-ve-hareketleri/ I love youuuuu bu siteye

 102. pff..xs diyor ki:

  yaa aradıqım biLqiLeRi tam oLaRak buLamadım…

 103. DAVUT diyor ki:

  busite sayesinde ödevlerimi eksizsiz yapıyorum buyüzden teşekkür edderim
  bu siteyi çok seviyorum

 104. deyvit diyor ki:

  keşke daha öncedenbusiteyi bilseydim

 105. topçuoğlu diyor ki:

  busiteninnnnnn haranıyımmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
  herkese tafsiye ederim

 106. özge diyor ki:

  siteniz çok harika beğendim daha fazla bilgi verirseniz çok sevineceğijm ama benim ödev yapmama yetio bu başarınızı tebrik eiyorum şimdiden teşekkürle by

 107. 1mTurk! diyor ki:

  Saolun . YAzdıgınZ iCın cUnku lIse 1 CogRafyA Kıtabı bu Kadar aCıklAyıcı YazMıyo TeseKKurlEr!

 108. sanane diyor ki:

  çok abartmışınız ama site çok güzel

 109. nisan diyor ki:

  bence diğer arkadaşlar abartmışlar bence gayet güzel olmuş teşekkürederim sayenizde 100 aldım çok teşekkürler

 110. ocak diyor ki:

  hiç beyen medim.çünkü ödevim yok.bulamadım

 111. buse diyor ki:

  süpersiniz ben ce çooooooooook hoş azim açık kaldi süper muhteşem

 112. hülya diyor ki:

  çok harika ilk defa böyle açık ve net bir site gördüm mütiş

 113. işime yaradı diyor ki:

  çok saol çok işime yaradııı ama çok uzunmuşşş thank you ÖĞRENCİYİM ÇOK İSİME YARADIII:D:D:D

 114. atacan diyor ki:

  SİTEYE BAK MANYAK BİR ŞEY

 115. şamil diyor ki:

  HİÇ BEĞEN MEDİM ÇÜNKÜ:ARADIĞIM ŞEYİ BULAMADIM

 116. tuba diyor ki:

  cok tesekkurler bu sayede kardesımın odevını yaptırdım

 117. cengiz diyor ki:

  bu site çok güzel dersimi buldum sınıfımda değerlendirdim teşekkürler

 118. hftg diyor ki:

  ya aradığım şey yok

 119. tgohko diyor ki:

  öff ya bu kadar yazıyı nasıl yazcamki

 120. zeka__küpü() diyor ki:

  bu site gerçekten de benim çok işime yaradı.Çok beğendim.Tebrikler diyebilirim yani.Yararlı şeyler yazıyor.Ödevlerimizi bu siteden yapabiliriz arkadaşlar.Gerçi ben sadece bana lazım olan yerleri okudum ;ama burayı ekledim.Boş bir zamanım kalırsa mutlaka yine ziyaret edeceğim.

 121. cicim diyor ki:

  ben begendim. ödevime yardımcı oldu .tebrikler.

 122. ilayda diyor ki:

  hiç birşey bulamadım.öğretmen sorduğunda ben bulamadım dersem,öğretmenim bana kızar

 123. ilayda diyor ki:

  ben istediğim bilgiyi bulamadımve bana bu bilgiyi sorduğunda ben bulamadım dersem öğretmen kızar ve ben mutsuz olurum

 124. aslı diyor ki:

  neden hiçbirşey yok

 125. eda diyor ki:

  ben bundan kesin5 alırım

 126. eda diyor ki:

  zaten aldım

 127. bunny diyor ki:

  hiç bişey anlamadım:)

 128. ıkbal diyor ki:

  ıyı anlatılmıstı ama hep aynı

 129. tugce diyor ki:

  harikaaaaaaaaa

 130. mert diyor ki:

  dünyanın dönüş videosunu bulamadım bulan göndere bilirmi

 131. firdevs diyor ki:

  süperr herşey var istediklerimin hepsi var teşekkürler :d

 132. Sümeyye diyor ki:

  Ohh sonunda istediğim bilgilere ulaştım… Thank you…

 133. yıldızm diyor ki:

  gerçekten güzelmiş enazından zayıf almaktan kurtuldum..:):)

 134. ipek diyor ki:

  yanıı kötu diyene nedeyim çok güzel bence

 135. chatlaq girl diyor ki:

  süperrr olmuş elinize sağlık çok işime yaradı 100 aldım:d sözlüden

 136. elmas diyor ki:

  çok güzel olmuş elnize sağlık

 137. elmas diyor ki:

  harika bir şey demi arkadaşlar vallaha ne desem boş ne yapsam hoş

 138. cok guzel valla eger bu sıteyı bulamasaydım performans odevımı yapamayacaktım sınıfta kalacaktım onun ıcın bu sıteyı ve calısmayı yapan kısaca emegı gecen herkese cok tesekur ederim:))))))):):):)):):):):):):

 139. feray diyor ki:

  çok güzel bir site

 140. gülşah diyor ki:

  herkes güzel olmuş diyolar ama bazı eksikler var ben bu konunun uzmanı olduğum için söylüyorum daha derin araştırmaya geçin bence……..

 141. merve diyor ki:

  kim bu bilgileri siteye koymuşsa ALLAH razı olsun

  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D

 142. Beyza diyor ki:

  Çok güzel.Bu sitedeki bilgileriniz sayesinde ödevimi yapmaya çook yardımcı oldu TEŞEKKÜRLER :)

 143. maraz diyor ki:

  ben bile bu kadar güzel yorum yapamazdım tebrikler

 144. dry diyor ki:

  çok güzel olmuş. teşekkürle

 145. ece diyor ki:

  süperrrrrrrrrrrr

 146. nevzat diyor ki:

  slm bu side çoook güzel bilseydim daha önce girerdim

 147. nevzat diyor ki:

  slm bu site çoook güzel, artık
  ödevimi yabmak için hep bu siteye giriceyim

 148. nevzat bildik diyor ki:

  tüm arkadaşlarım beyendi

 149. nevzat bildik diyor ki:

  herkese başarılar

 150. nevzat bildik diyor ki:

  konularınızı derinden araştırınız

 151. nevzat bildik diyor ki:

  yürü boş kağıd yürü

 152. nevzat bildik diyor ki:

  başarılar

 153. nevzat bildik diyor ki:

  herkes ödev yabıyor ben yorum yazacam

 154. nevzat bildik diyor ki:

  herkes eve gidiyor ben ise okula gidiyorum

 155. nevzat bildik diyor ki:

  herkes uyuyor ben ise ders çalışı yorum

 156. nevzat bildik diyor ki:

  çoook güzel

 157. nevzat bildik diyor ki:

  arkadaşlar boş zamanları heb hikaye okuyun

 158. nevzat bildik diyor ki:

  her bir kitap bir cezaevi kabatır

 159. nevzat bildik diyor ki:

  kitap okuyunki biliminiz gelişsin

 160. reviza diyor ki:

  ÇoK gÜzEl tEşEkÜr EdErİm:)

 161. reviza diyor ki:

  ama daha çok bilgi ekleye bilirsiniz

 162. _Kinq_ diyor ki:

  teşekküler yıllık ödevden 100aldm XD süper olmus elinize sağlık

 163. BANU diyor ki:

  wallaha süper bana yardımcı oldu bu bilgiler

 164. hatice diyor ki:

  tskkrlr

 165. arife diyor ki:

  siz profösörler sizler biz çoccukların yanında olsaydık size koro halinde teşekkür edecektik ama edemedik ben söyliyim bare çok teşekkür ederiz sevgilerimle ve cicime katılıyorum

 166. Oğuzhan ZENGİN diyor ki:

  tEŞEKKÜR eDERİM

 167. yasemin diyor ki:

  gayet güzel bir site ödevimi buradan rahatça yaptım bana çook tardimi oldu gayet iyi

 168. emre aydın diyor ki:

  Valla tek kelime harika teşekkürler emeği geçen herkeze.

 169. aybüke deniz diyor ki:

  bence çok güzel olmuş kim hasırladıysa vede ona yardım eden kişilere teşekürederim.

 170. kerim diyor ki:

  bu yayında emeği geçen herkeze
  teşekürler

 171. merve diyor ki:

  bune ya ne bıcım sey gerızekalımısınız aranan sey neden bulunmuyor anlamıyorum ya

 172. merve diyor ki:

  bu sıteye guzel dıyenler yalan konusmasın hersy eksık hıcbırsey tam degıl odevden 95 alıyormusta yalan ben hıc almıyom
  sorun sıtede ıgrenç otesı nefretçi

 173. rabia diyor ki:

  valla bu site ödevlere yarıyo çok teşekkürler

 174. beyza diyor ki:

  çok teşekkür ederim ödevime yardımcı oldu

 175. goksel diyor ki:

  coq tsk ettim coq yardımcı oldunuz ödeve saolunnnn :DDDD

 176. selami diyor ki:

  çok güzel bir site bu sitenin kurucusundan allah razı olsun kesin yüz alırım

 177. rojda boğa diyor ki:

  güzel bi site tabiiiki daha fazla bilgi olsaydı daha ii olurdu ama tabiiki kısa ve özdaha iii :)

 178. mahmut diyor ki:

  cok suoper hacı

 179. gizecik diyor ki:

  fazla güzel değli beeee

 180. black angel diyor ki:

  ÖdEvİmE çOk YaRdImCı oLdU.tEşEkKüRlEr…

 181. öykü diyor ki:

  çok süper olmuş

 182. (nuri artist) diyor ki:

  site çok güzel olmuş proje ödüvümü burdan yaptım saolun kim yaptıysa tşk :D

 183. ayşe diyor ki:

  dünya cansız olduğu halde nasıl hareket eder?

 184. adem diyor ki:

  gerçekten ödeve ve anlamama yaradı

 185. sude diyor ki:

  ödevimi yapamamda çok yardımcı oldu teşekkürler siteye :D ;) :) :-* 8) ;D ;D

 186. sude diyor ki:

  çok güzel bir yazı derselerde başarımı artırdı

 187. merve ayşe diyor ki:

  Hepinizden ALLAH RAZI OLSUN başarıların devamınızı dilerim İYİLİKTEN AYRILMAMAK ÜZERE HOŞÇAKALIN……..

 188. ebrar diyor ki:

  çok güzel bir site tşkler zaten benim adımda ebrar
  her ödevimi bu siteden yaptım

 189. ece diyor ki:

  gerçekten de güzel bilgiler varrr

 190. saadettin mevlevioğlu diyor ki:

  Selamlar,

  Dünya’nın hareketlerinden bahsederken dünya’nın birde ay’la birlikte yaptığı hareketin sözkonusu olduğunu biliyorum. Bu hareketten bahsetmek de gerekmezmi idi.

 191. neslihan diyor ki:

  evet çok bilgi veriyo

 192. hayrettin diyor ki:

  ok

 193. Suhacan diyor ki:

  Tesekkur ederm performas ödevimi yapmamda büyük katkıda bulundu.

 194. Bülent Kaptan diyor ki:

  Arkadaslar dikkat ettiyseniz eğer .
  21 haziran yok .
  Eksik bilgi .
  İlgilenirseniz sevinirim.

 195. başak deniz diyor ki:

  ödevimi bunun sayesinde yaptım öğretmen artık her zaman 100 veriyo ödevlerimde…

 196. kerem diyor ki:

  güzel anlatmışsını teşekkürler

 197. beyzanur diyor ki:

  bu site çok güzel biz de bu konuyla ilgili dersler yppıyoz bu site çok yararlı

 198. beyzanur diyor ki:

  herkeze bu siteyi öneriyorum bu site birden çok kişiin işine yarıyooo :) bu site çok güzel

 199. melek diyor ki:

  ben çok tşk ederim sınawlarımı bu site sayesinde qeçtim (:

 200. elif yıldırım diyor ki:

  ya ekinoksun özellikleri neden yok.??

 201. burcak diyor ki:

  tesekkurler cok iyi anlatılmıs <3

 202. damla diyor ki:

  benimde ödevlermde yardımcı oluytor

 203. mrv diyor ki:

  begendim tşkler

 204. şahin diyor ki:

  çok güzel

 205. şahin diyor ki:

  mükemmel

 206. şahin diyor ki:

  site çok güzel ama uzun yazılmış ayrıca 21 haziran yok

 207. nuri deniz diyor ki:

  Harika bir siteniz var, kutlarım..ilave olarakta doğa olaylarınıda ilave edebilirseniz site daha bilği ile donatılmış olacaktır..
  Harika bir gramer ve sade anlatımlı bir türkçe kullanımı içinde sizlere teşekkür ederim….
  mesele yazmak kadar,yazılanı karşıki tarafın da okuyup anlamasıdır….

 208. ibrahim diyor ki:

  saolun çoook yardımcı oldunuz
  bu konuyu yazan kişinin elleri dert görmesin
  :) :) :) :) :)

 209. sadece biyolojim 3 gerisi 5 :D diyor ki:

  bu konuyu kim yazdıysa teşekkür ederim.Sayenizde coğrafyam da 5 gel teşekkür ederim.

 210. yusuf diyor ki:

  güzel valla yaa

 211. seren diyor ki:

  çok sağol thank you

 212. ceren diyor ki:

  yha kaliforniya da dünyanın dönüşü neden hissedilir ?

 213. yasemin diyor ki:

  saolun sınavım vardı burdan çalıştım ve yüksek bekliyorum

 214. NphRooN/w diyor ki:

  güzel site güzel ders güzel bilgi tşk .d

 215. seda diyor ki:

  Coq iyi bir site teşkr ederim.

 216. sitenizde bilgilerinizi bizlerle paylaşmanızdan ötürü ne kadar teşekkür etsek azdır Allah razı olsun

 217. Ceren Bulgurcu diyor ki:

  SÜPER BİLGİLER VAR

 218. Aydın Dilek diyor ki:

  bilgileriniz çok qüzel

 219. Hüsnanur Erkan diyor ki:

  çok mükemmel bir şey :)

 220. Murat Kaplan diyor ki:

  eyw yılık ödevi yapacam :D

 221. Samet Gürel diyor ki:

  en iyi site bence bu diğerlerinde resim felan vermiyor teşekkürler çok yardımcı oldu

Bir Yanıt Bırakın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: