NOKTALAMA İŞARETLERİ

Dilimizde ilk kez Tanzimat döneminde kullanılan noktalama işaretleri, yazının daha kolay anlaşılmasını sağlar. Yazının okunmasını kolaylaştırır ve anlam karışıklığına düşülmesine engel olur.
Biz konuşurken cümlede anlatmak istediklerimizi ses tonumuzla açık olarak ortaya koyabiliriz. Nerede duracağımızı nerede vurgu yapacağımızı biliriz. Ancak yazıda böyle bir vurgulama yapamadığımızdan, bunu noktalama işaretleriyle sağlamaya çalışırız.
Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim.

NOKTA (.)

• Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır.

“Bu konuyu mutlaka öğrenmeliyim.”
“Seni de bekliyoruz bu akşamki yemeğe.”

• Sözcüklerin kısaltılarak yazılmaları halinde kullanılır.

“Seni bir de Dr. Ali Bey’e götürelim.”
“Askerlere Yzb. Ahmet emir vermiş.”
Sözcüklerin baş harflerinin alınmasıyla yapılan kısaltmalarda artık nokta kullanılmıyor.
“Arkadaşım DSİ’de çalışıyormuş.”

• Rakamla yazılan tarihler arasında kullanılır.

“15.5.1995 tarihinde anlaşma imzalandı.”

• Sıra bildiren “-ncı, -nci” eklerinin yerine kullanılır.

“Şimdi de 2. maddeyi inceleyelim.”

• Saat ve dakikaların yazımında kullanılır.

“Bugün 8.45’te toplantı var.”

VİRGÜL (,)

• Eş görevli sözcük ve söz öbeklerinin aralarında kullanılır.

“Kitaplarını, defterlerini, kalemlerini alıp gitti.”
cümlesinde nesnelerin ayrılmasında,
“Kırmızı, güzel bir arabası vardı.”
cümlesinde sıfatların ayrılmasında kullanılmıştır.

• Anlamca karışan öğelerin ayrılmasında kullanılır.

“Yaşlı kadının yanına yaklaştı.”
“Yaşlı, kadının yanına yaklaştı.”
cümlesinde virgül özneyi ayırmakta kullanılmıştır. Eğer olmasaydı, “yaşlı” sözü sıfat olurdu.

• Arasözlerin başında ve sonunda kullanılır.

“Bu evi, çocukluğumun geçtiği yeri, asla sattırmam.”

• İçinde başka virgül bulunmayan sıralı cümlelerin ayrılmasında kullanılır.

“Beni çağırdı, kendisi gelmedi.”

• Cümle içindeki ünlem bildiren sözcüklerden sonra kullanılır.

“Yoo, bu kadarına dayanamam!”

• Seslenme bildiren sözcüklerden sonra kullanılır.

“Arkadaşlar, biraz beni dinler misiniz?”

NOKTALI VİRGÜL (;)

• Öğe sayısı fazla olan ya da cümle içinde virgül bulunan sıralı cümleler arasında kullanılır.

“Öğretmen, elindeki not defterini açtı; sözlü yapacağı bir öğrenci aradı.”

• Bir bağlaçla birbirine bağlanan cümleler arasında bağlaçtan önce kullanılır.

“Beni davet etmediniz; ama bunun için size kızmıyorum.”

• Aralarında nitelik farkı bulunan söz öbeklerinin ayrılmasında kullanılır.

“Sözcükler isim, sıfat, zamir, zarf; edat, bağlaç, ünlem; fiil gibi gruplara ayrılabilir.

• Öznenin diğer öğelerle karıştığı yerlerde kullanılır.

“Küçük; eski bir eve girdi.”
cümlesinde giren “küçük”tür. Eğer virgül koysaydık bu sözcük evin sıfatı olarak da düşünülebilirdi.

İKİ NOKTA (:)

• Bir cümlede açıklama yapılacaksa, açıklamaya başlamadan hemen önce iki nokta kullanılır.

“Türkçe’de sözcük kökleri iki ana gruba ayrılır: İsim ve fiil.

• Kavramlar tanımlanırken ya da açıklanırken kullanılır.

İsim: Varlıkları, kavramları karşılayan sözcüklerdir.

• Konuşma metinlerinde kullanılır.

Ahmet: “Ne zaman geldiniz eve?” diye sordu.

ÜÇ NOKTA (…)

• Benzer örneklerin sürdürülebileceğini göstermek için kullanılır.

“Bahçede elma, portakal, … daha birçok meyve ağacı vardı.”

• Anlamca tamamlanmamış cümlelerin sonunda kullanılır.

“Bir de istediğimi almamışsa….”

• Söylenmek istenmeyen sözler yerine kullanılır.

“Bu suçu … işlemiş olabilir.”

• Bir alıntının alınmayan yerleri yerine kullanılır.

Ahmet Haşim “… sözden ziyade musikiye yakın …” sözleriyle tanımlamıştır şiiri.

• Sözün bir yerde kesildiğini anlatmak için kullanılır.

– Niçin gelmedin?
– Benim …
– Mazereti bırak da gerçeği söyle.

• Yüklemi bulunmayan cümlelerin sonunda kullanılır.

“Karşıda başı dumanlı dağlar … Yan tarafta küçük bir dere …”

SIRA NOKTALAR (…..)

• Şiirde alınmayan dizelerin, yazıda alınmayan bölümlerin yerine kullanılır.

Ne sitem ne korku yalnızlıktan
…..
Süslenmiş gemiler geçse açıktan
…..
dizelerindeki kafiyeleri inceleyelim.

• Konuşmalarda kişinin sustuğunu göstermek için kullanılır.

– Neden geldin?
– …..
– Seni o mu çağırdı?

KISA ÇİZGİ (-)

• Bir olayın başlangıç ve bitiş tarihleri arasında kullanılır.

“Bu savaş 1939- 1945 yılları arasında olmuştur.”

• Birbiriyle ilgili ülke ya da kavram isimleri arasında kullanılır.

“Türkiye – Suriye ilişkileri biraz gergin.”
“Devlette yasama – yürütme – yargı organları net olarak ayrılmalıdır.”

• Cümle içindeki arasözlerin başında ve sonunda kullanılır.

“Bu konuyu – sen de hatırlarsın – onunla konuşmuştuk.”

• Cümle sonunda sözcük yarım kaldığında kullanılır.

“Şiir konusunda onun da benimle aynı görüşte olduğunu duyunca çok sevindim.”
Eğer satır sonunda özel isim bitmiş ve ona ait olan ek diğer satıra düşmüşse, arada kısa çizgi değil kesme (‘) kullanılır.
“Sizinle geçen yıl bugün yine aynı şehirde Ankara’da karşılaşmıştık .”

• Dilbilgisinde eklerin ve mastar halindeki fiillerin gösterilmesinde kullanılır.

“Kitapçı” sözcüğü “-çı” yapım ekini almıştır.
“Çalışkan” sözcüğü “çalış-” fiilinden türemiştir.

• Osmanlıca tamlamalarda kullanılır.

“Servet-i Fünun edebiyatından sonra Fecr-i Ati topluluğu gelir.”

UZUN ÇİZGİ (—)

Konuşma metinlerinde, konuşmaların başında kullanılır.

– Sen de bizimle gelecek misin?
– Neden gelmeyeyim?
– Hiç, sordum sadece.

KESME İŞARETİ (‘)

• Özel isimlere gelen çekim eklerinin ayrılmasında kullanılır.

“Bu konuda bir de Ahmet’in fikrini alalım.”
Eğer özel isim, yapım eki almışsa çekim ekleri kesmeyle ayrılmaz.
“Bu soruyu bir de İzmirlilere soralım.”

• Sayılara ek getirilirken kullanılır.

“Toplantı 10.45’te başlayacaktır.”

• Kısaltmalara ek geldiğinde kullanılır.

“Sorun BM’de görüşülecekmiş.”

• İki sözcüğün kaynaştırılarak söylenmesi sırasında ses düşmesi olursa ya da şiirde vezin gereği ses düşmesi yapılmışsa kullanılır.

“Acep bu yerde var m’ola
Şöyle garip bencileyin”
“Yine n’oldu da ağlıyorsun?”

• Anlamca karışan sözcüklerin yazımında kullanılır.

“Bu sorunun nasıl çözüleceğini bilmiyorum.”
Cümleside altı çizili sözün “soru” mu yoksa “sorun” mu olduğu belli değil. Bu karışıklığı kesmeyle giderebiliriz.
“Bu soru’nun nasıl çözüleceğini bilmiyorum.”
cümlesinde sözcüğün “soru” olduğu açıklanmış olur.

SORU İŞARETİ (?)

• Soru anlamı taşıyan cümlelerin sonunda kullanılır.

“Sana bu haberi kim verdi?”

• Sözcüğün karşıt anlamının ifade edilmek istendiği yerlerde kullanılır.

“Burada ondan daha akıllı (?) biri var mı ki?

• Kesin olarak bilinmeyen tarihler yerine kullanılır.

“Yunus Emre (? – ?) Tekke şiirinin kurucusudur.”

TIRNAK İŞARETİ (“ ”)

• Cümle içinde başkasına ait sözlerde kullanılır.

O bana: “Şimdi sizinle gelemem.” demişti.

• Cümle içinde geçen kitap, dergi isimleri tırnak içine alınabilir.

Bu derste “Aşk-ı Memnu” romanını inceledik.
Tırnak içindeki söze ek gelirse, tırnaktan sonra gelir ve kesme kullanılmaz.
Siz bir de Haşim’in “O Belde” sini okuyun.

• Cümlede önemsenen, vurgulanmak istenen sözcükler tırnak içine alınabilir.

Benim söylediklerim “vaad” değil “gerçek”tir.

• Alıntılar tırnak içine alınarak verilir.

Yunus’un “Bana seni gerek seni” dizesi, amacını ortaya koyar.
Tırnak içindeki cümlenin içinde bir tırnak daha kullanmak gerekirse bu kez tekli tırnak (‘ ’) kullanılır.
“Haşim, şiirin yoruma açık olmasını ister ve daima ‘Şiir her okuyanda ayrı duygular uyandırmalıdır.’ der.”

PARANTEZ (AYRAÇ) İŞARETİ ( ( ) )

• Cümle içinde bir sözcüğün eş anlamlısı verilirse kullanılır.

“Bu dizede teşhis (kişileştirme) yapılmış.”

• Cümledeki herhangi bir sözcüğün açıklanması durumunda kullanılır.

“Kıbrıs konusunda iki ülke (Türkiye ve Yunanistan) hiçbir zaman anlaşamaz.”

• Cümle içinde kullanılan tarihler ya da bir sözcüğün anlamıyla ilgili noktalamalar parantez içine alınır.

“Bu öğretim yılında (1993 – 1994), devlet yine gelişmiş (?) eğitim sistemleri deneyecekmiş.”

• Yabancı sözcüklerin okunuşu parantez içinde gösterilir.

“Bacon (Beykın) ünlü bir deneme yazarıdır.”

• Tiyatro metinlerinde hareketleri anlatan bölümler parantez içine alınır.

“Kadın (başını öne eğerek): “Bilmiyorum.” dedi.

ÜNLEM İŞARETİ (!)

• Ünlem cümlelerinin sonunda kullanılır.

“Hey, bana baksana sen!”
“Yandım!”
“Aman Allah’ım!”

• Bir sözün yanında parantez içinde ünlem işareti bulunuyorsa, o söze inanılmadığını gösterir.

• “Ne kadar nazik (!) biri olduğunu göreceksin.”

alıntıdır.

Reklamlar

181 Responses to NOKTALAMA İŞARETLERİ

 1. uğur dedi ki:

  çok güzel bütün bilgileri buluyorum

 2. uğur dedi ki:

  yuhhhhhhhhhh

 3. ecem dedi ki:

  ya konuşma çizgisi nerde bulamadımmmmmmmmmmm

 4. ecem dedi ki:

  ya nerede konuşma çizgisi

 5. ecem dedi ki:

  ya konuşma çizgisinerdeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeü

 6. ecem dedi ki:

  yakonuşma çizgisi nerde lütfen

 7. ecem dedi ki:

  lütfennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

 8. ecem dedi ki:

  hımmmm iyi sayılır

 9. merve ecee dedi ki:

  iyi noktalamalar ama fazla cümle yok bende ödev arıyordum ama burayı buldum malesef fazla yok size önerim daha çok cümle koyun benim proje ödevim var bunun için hem başkalarınada belki katkım olur

 10. hüseyin dedi ki:

  ellerinize saglık cok güzel olmus

 11. ahmet dedi ki:

  nbr
  nasılsınız
  iyimisin
  1987

 12. SEDA dedi ki:

  EKSİKLER VAR
  ARADIKLARIMIN HEPSİNİ BULAMADIM AMA YİNEDE SAOLLUN

 13. ahmet dedi ki:

  bu site çok hoşuma gitti. beyler benden hepinize slm

 14. betül dedi ki:

  ya acccayip lazımdı bu ödevimdi çok teşekkür ederim hazırlayan arkadaşın eline koluna sağlık çok yardımcı oldureklamsız sade bir şekklide kullanımıkolay bir site sörfe gerek olmadı çok tşk YB.

 15. visa dedi ki:

  ünlem işaretini beğenmedim onu biraz daha uzun ve öz olsaydı iyi olurdu.ben ödev arıyordum.

 16. ali dedi ki:

  bu site çok güzel hazırlanmış

 17. Enes dedi ki:

  bu site çok güzel

 18. Enes baba dedi ki:

  bu site ödev için çok güzel

 19. Enes dedi ki:

  kötü

 20. Enes dedi ki:

  çok iyi

 21. nesli dedi ki:

  ecem misin nesin konuşma çizgisiyle uzun çizgi aynı

 22. sinem kobal dedi ki:

  yararlıııııııııııııı cok tesekkürlerrrrrrrrrrrrr

 23. simay dedi ki:

  cok sıkıcı her yerde aynı konu

 24. simay dedi ki:

  niye heryerde aynı konu,

 25. dilekkarasakal dedi ki:

  çoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooook güzel dersimi buradan yaptım

 26. turkan dedi ki:

  bu odew bana çok lazımdı çok sagolun!!!TŞK.

 27. derya dedi ki:

  kim ne derse desin!!! çok güzel olmuş ödevimi buradan buldum ve yaptım eceninde dediği gibi biraz daha bilgi eklenirse daha iyi olur tşk.

 28. sertaç dedi ki:

  ödevime yardımcı oluyor

 29. siyah kurt dedi ki:

  ya cok cok eksik var biraz fazla yorum yapsaydiniz herkez sevinir.biraz isimize yaradi yinede tessekurler. :)

 30. Muhammet dedi ki:

  güzel bir iş çıkarmışsınız yani çok iyi

 31. zeynep dedi ki:

  ya bencede cok guzel olmus cok saolsunlar!!!

 32. zzzzzz dedi ki:

  çok ii ödevimi yapıyorum

 33. kübra dedi ki:

  busite süper

 34. aysen dedi ki:

  süper saol herşeyi buldumda baya uzun

 35. poyraz dedi ki:

  harika burawooo ödewi bulamadım sandın ama son anda buldum tşkr browaoooo harıka bazı eksikler ama bunlar benim ödewim arasında değil.:)))) saol knk

 36. seda dedi ki:

  harika bi sitee ödevimi buldummm yuppiiiiiiiiiiiiiiiii

 37. m€roşşşşş dedi ki:

  YA GÇN Bİ ÖDEVİM VAR EN KISASI BU BUNU YAZCM
  HEM ÖĞRETMEN AYRINTILI İNCELEMİO

 38. cuma dedi ki:

  sitemin olmasını istiyorum
  lütfen yardım edin

 39. onur dedi ki:

  erşeyibuluyorum busite arikadanda öte

 40. onur cihan dedi ki:

  arkadaşlar kapaklı ilk öğretim den onurben busite erşeye yardımcı

 41. selda dedi ki:

  hocaya fark ettirmeden okulu astık.

 42. büşra dedi ki:

  çok güzel bir yazı.çok şükür bulabildim.

 43. BURCU dedi ki:

  çok güzelde virgülün kullanılmadığı yerler neden yoooook öğretmen istiyor

 44. apo dedi ki:

  eeh iii işte

 45. Eda dedi ki:

  bu siteyi yapanın allah eleri dert görsün

 46. demet dedi ki:

  oh be çok güzel bi site ama çok uzun bi ödev ama napalım kader dimi yani

 47. mine dedi ki:

  kim yaptıysa çok teşekkürler güzel bir site

 48. melisa dedi ki:

  harika türkçe öğretmeni çok beyenecek ellerinize sağlık spersiniz…………………………………..öptm………………………..

 49. ahmed dedi ki:

  çoooooooooooooooooooooooooooooook kötü

 50. ahmed dedi ki:

  yanlış anladım çoooooooooooooooook iyisiniz

 51. burcu dedi ki:

  bence bu site çok güzel bu siteyi kuranlara çok teşekkür ederim

 52. bahar dedi ki:

  BN İÇİN GUZEL Bİ SİTE ODEV YAPMAMA YARDIMCI OLUYO BUNU SİTEYİ YAPMAKTA İYİ ETMİSİNİZ

 53. FENERBAHÇE dedi ki:

  BU NEDİR HİÇ GÜZEL DEGİL YAAAAAAAAAAAAAAAA

 54. FENERBAHÇE dedi ki:

  hiç güzel degil ki

 55. melisa dedi ki:

  bence daha kapsamli bir calişlma yapila bilirdi çünkü bu bilgilerin türkçemizde yeri çok büyük bu yüzden daha kapsamli bir çalişma yapilmasi gerekiyor oyüzden bence kötü fenerbahççeliye hak veriyorum

 56. yookkk dedi ki:

  gerçekten çok güzel ama kelime eksikliği var ama olsun yinede çok güzell

 57. ünal dedi ki:

  vay be siteye bak ama para etmez yıne ısıme yaradı saolun

 58. batuhan dedi ki:

  çok kısa ve çok çirkin

 59. cem dedi ki:

  güzel hatta harika denile bilir…..!!!!!!!!!!!!!!!!!

  halit cem…………’!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 60. galatasaray dedi ki:

  mükemmel teşekür

 61. meloş dedi ki:

  yaa çok güzel tam istediğim gibiiiii:D

 62. meltem dedi ki:

  yaw çok sexi bir site harika

 63. meloş dedi ki:

  yaw çok güzelmiş tam istediğim gibi beeeee

 64. fatmanur dedi ki:

  iki bu internet varmış. noktalama işaretleride ödevimdi. Hazırllayana tşkler ederim……….

 65. fatmanur dedi ki:

  biraz çokmuş yyyyyyyyyaaaaaaa

 66. fatmanur dedi ki:

  harika yaaaaaaaaaa

 67. sabiha dedi ki:

  süpermiş siteee….

 68. sabiha dedi ki:

  harikaaaaaaaaaa yaaaaaaaaa

 69. servet dedi ki:

  İyİYİm ARkdAŞLar Sİz NASılSINız.bENİm Adım SeRvEt

 70. servet dedi ki:

  nasılsınız arkadaslar bu çok iyi, bir site

 71. hüseyin şener dedi ki:

  merhaba, ünlem için siteye girdim ama hiç açıklanmamış.Ünlem kulanılan O kadar çok cümle varki …daha geniş anlatabilirseniz çok daha faydalı olur. bilgiler için teşekkür ederim…

 72. wfaf dedi ki:

  benim performas ödevim var ama hepsi yok burda

 73. çağrı özcan dedi ki:

  burdakilerle idare edecem artık

 74. _N3K4R_ dedi ki:

  güzel bir site ama daha çok bilgi lütfen

 75. cagri özcan dedi ki:

  yeterli bilgi yok daha çok bilgi lütfen

 76. eldin dedi ki:

  uffffffffffffffffffffffffffffffffffff çok iğrenç

 77. ezgi dedi ki:

  ya of cümleler az

 78. adem dedi ki:

  süper bir paylasım tekler

 79. necati dedi ki:

  güzellllll bu arada msn mi isteyenler eklesin necati-bezci@hotmail.com 10 yaşındayım

 80. aslıı dedi ki:

  yaa allah sizden razı olsunn hepsi çookk güzel hoca buna vermeasseee geri derim o hocayaa

 81. aslı dedi ki:

  çok güzel ağzını öpiyim çok güzel yazmışsın

 82. yusuf dedi ki:

  aslında o kadar güzel değilde eh işte işimi gördü yine de iyi…

 83. CeLLaT dedi ki:

  Cok süper ödevden 100 Aldım…!!

 84. Berivan dedi ki:

  YA İDARE EDER FAZLA DEİLDE YINEDE TEHNK YOU GZL SAKASAKA GZL VALA

 85. sule dedi ki:

  konuşma çizgisi yok işime yaramadı……………………!!!

 86. Sevde dedi ki:

  Ya işime yaradı ama örnekleri az bana örnek lazımdı:(

 87. gizem dedi ki:

  güzel hemde çok güzel aradım şeyi buldum hemde kısa ve öz fazla uğraştırmıyo

 88. yıldıray dedi ki:

  çocuklar için çok gerekli yapana teşekkürler

 89. veysel dedi ki:

  hiç bir şey bulunmuyo

 90. berna dedi ki:

  ya üfffffffffffffff sizde bi kararern güzelmi çirkinmi

 91. fatih dedi ki:

  bune bunda benim istediklerim yok

 92. ışıl dedi ki:

  konuşma çizgisi olsaydı daha güzel olaxcaktı

 93. ışıl dedi ki:

  konuşma çizgisi olsa daha güzel olacaktı

 94. deniz..... dedi ki:

  YHA SÜPER PERFORMANS İÇİN ÇOK GEREKLİ SÜPER BULDUM……..

 95. deniz..... dedi ki:

  BNİ ÇOOOOOOOOOOOOOL MUTLU ETTİ

 96. nisanur dedi ki:

  güzel ama hep aynı konular olsun ama bunada şükür
  bende ödevimi burada yaptım

 97. ebruu dedi ki:

  yaa denden işaretini bulamadım off !!!

 98. ebruu dedi ki:

  of ya siz buldunuzmu yorum yazanlar :(

 99. ebruu dedi ki:

  şey ben hemen dendeni arim:(

 100. sena dedi ki:

  ya tek tırnak nerdeeeeeeeeeeeeeeeeee

 101. sena dedi ki:

  çook laazım lütfen

 102. melis dedi ki:

  Çok kötü bir durum nerdeyse hepsini yazmışlar konuşma çizgisi yok…çok ayıp kardeşim yaaaaaa…

 103. seray dedi ki:

  Bence güzel, hem kısa ve öz iste, daha ne istiyorsunuz??

 104. seray dedi ki:

  Sizce nsl?

 105. helga dedi ki:

  çok güzel ben yutdişinda bile olsam her yere girebiliyorum,bu sayede az da olsa öğreniyorum

 106. asiye dedi ki:

  noktalamalar benim için çok önemlidir bunu bilin.

 107. ekrem dedi ki:

  vaaaaaaaaaaay hayatımda ilk defa bu kadar güzel site görüyorum

 108. ekrem dedi ki:

  vaaaaaaaaaaaaaaaaay hayatımda ilk defa bu kadar güzel site görmemiştim

 109. ekrem dedi ki:

  süper bir site

 110. neslihan dedi ki:

  offf yha konusma çizgisi nerde bosu bosuna odewin yarıda kaldı yha cabuk koyun su konusma cizgisini hemen:D:DD:D:d::D

 111. nesrin dedi ki:

  arkadaşlar ayırma işareti nedir ve cümlede nasıl kullanılır örnek verirmisiniz?

 112. kayahan dedi ki:

  performans için süper yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 113. elif zeynep dedi ki:

  güzel çok güzel ben performans ödevlerimi buradan yaptım öğretmen de beğendi

 114. elif zeynep dedi ki:

  güzzzzzzzeeeeel çok güzzzzzeeeeel ödevimi buradan yaptım ben

 115. sibel can dedi ki:

  arkadaşlar çok güzel olmuş kim yaptıysa eşine sağlık araştırmaları burdan yaptım

 116. sümeyra dedi ki:

  ya bana konşma çizgisi çok lazım diğerlerinin hepsini detaylı buldum ama konuşma çizgisini balamadım nerde bulabilirim kim bana yardımcı olacak acil performans ödevi ne olur bana site yada nerde bulacağımı söyleyin şimdiden teşekkür ediyorum herkese.

 117. ezgi dedi ki:

  saolun amma bunu yazmicam

 118. ELİF dedi ki:

  sağalun çok yardımcı oldunuz yanii

 119. ELİF dedi ki:

  yazdım teşekkür öğretmenim beyendi 100 aldı sağalun

 120. esra dedi ki:

  ya çok güzel tüm bilgileri kısa ve öz kesmiş diğer sitelerde uzundu ben bu siteye bayıldım yalnız arkadaşlarımın dediği gibi konuşma çizgisini yapmamışsınız belki onların yetiştireceği ödevleri vardır yapmanızı önemle arz ederimn

 121. ömer dedi ki:

  ödevime yardımcı oldu.azdıama bu bana yeter

 122. kader dedi ki:

  ya ben istediğimi bulamadım / bunu da yazmanızı öneririm

 123. elifnur dedi ki:

  bu site ck guzel ck faydalı

 124. manga dedi ki:

  harika sınavıma yardımcı oldu

 125. sude dedi ki:

  ellerinize sağlıkk

 126. esra dedi ki:

  bu siteyi kurana tşkrlerrrrr

 127. layla dedi ki:

  güzelmiş o kadarda değil abartmayın safmısınız?

 128. seda dedi ki:

  ya çok güzel işallah ödevden 100 alırım

 129. ßeyza dedi ki:

  ßencede LayLa çok abartıosunuz kzLar bnde 6.sınıf öqrencisiym fakt bu siteyi pek beqenmdm ama yazmk mecburiyetindym adana da yaşıyorum diyenLer bana cwp yazsın (bişi yapamam öLesine)ok???

 130. hilal dedi ki:

  mükemmel bi site tam umudumu kesmişken bu siteye girdim inşallah burdan yazmayı düşünüom
  esraya hak veriyorum iyiki böle bi site var

 131. selen dedi ki:

  çok kısa :)siniroldum

 132. selen dedi ki:

  ya dünyada bukadar mı noktalama var?:):)

 133. oğuzhan dedi ki:

  aradığım hr şeyi buluyorum teşekkürlerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

 134. kara üzüm dedi ki:

  süper bi site ödevimi yaptım tşk.:-)

 135. kara üzüm dedi ki:

  süper bi tşk.:-)

 136. tatlı bela dedi ki:

  kara üzüm sana katılıyorum :))

 137. elif dedi ki:

  bence güzel ama abartmayın saf madde olmayın

 138. rümeysa dedi ki:

  iyi bir siteymiş türkçeye lazım oluyor

 139. şevval dedi ki:

  gerçekten müthişşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş

 140. batuhan dedi ki:

  valla ben kendime araştırmıyordum merak edip araştırdım ve çokkk güzel şeyler öğrendi…

 141. akif dedi ki:

  HİÇ GÜZEL DEGİL ÇOK SIKICI AMA ÇOK BİLGİ ALDIM

 142. eylül dedi ki:

  süperrrrrrrrrrrrrr

 143. reyhan dedi ki:

  ALLAH RAZI OLSUN ÇOK LAZIMDI

 144. sananee dedi ki:

  bncee çokkk güzl bi site bayıldımm :D

 145. esad dedi ki:

  buraya nie hep kızlar yazıo xd bebelere noktalama işareti öğretmek için güzel bisite

 146. mihrica dedi ki:

  yaa çookk saoalunn szi sayeizde bn hep 5 alıorumm :):)

 147. alıhan dedi ki:

  denden işareti yok amada güzel bir site herşeyi bulabiliyorum… :)

 148. Aliyar dedi ki:

  selam arkadaşlar harika bir site

 149. kral dedi ki:

  çok yardımcı olmadınız az yardımcı oldunuz yinede teşekkür ederim

 150. Tarık dedi ki:

  Teşekkür ederim güzel bir yazım kuralına göre yazılmış ve ödevim di teşekkür ederim…

 151. elif şeyma dedi ki:

  çok güzel bir yer ben kesin performans ödevimden100alırım:)

 152. faceden bulun tüm oyunlar adım dedi ki:

  köşeli ayraç yok. bulan birisi olursa faceden mesaj atarsa sevinirim. mayıs 10’unun 12-1 e kadar burdayım

 153. feyzi dedi ki:

  süper ya yorumlarla birlikte okudum ksin 100 alcam yarın kaç alımı sölerim :)

 154. sedef culhacı dedi ki:

  süper bi siteeee

 155. melike nur dedi ki:

  bana çok yardımcı oldunuz bu siteyi hazırlayan ekibe çok saol

 156. ece dedi ki:

  çok güzel kesin 100 aldım ödevden

 157. hayat dedi ki:

  ya bnce ck sacma yzmıslar

 158. kral dedi ki:

  İşime çok yaradı.hazırlayana teşekkürler.
  inşaallah 100 alıcam

 159. tevfik dedi ki:

  ödevime yarım ediyo

 160. MAİDE dedi ki:

  ya çok tşkür ederim cok işime yaradı :))

 161. ÇİDEM dedi ki:

  ALLAH razı olsun:))

 162. gurme dedi ki:

  fena deilmiş.biraz dha çalışın

 163. gurme dedi ki:

  ama çok teşekkür ederim size minnettarım tam ödevlere hgöre

 164. bayram dedi ki:

  çok güzel oldu benim için yardım etti sağolun allah razı olsun hahahahahahahhahahaha

 165. yigit dedi ki:

  kötü birsite

 166. yigit dedi ki:

  işaret eksik

 167. Ece . dedi ki:

  Süper Ya . Daha Beğenmiyolar bu siteyi Burayı Bulana Kadar Canım Çıktı .

 168. şeyma dedi ki:

  süper bir siteee buya

 169. dakjn dedi ki:

  çok kötü bir site

 170. ahmet dedi ki:

  her kes güzel diyor ama yazana kadarda insanın canı çıkıyo :)

 171. misafir dedi ki:

  tdk-noktalama işaretleri de en azından buradan daha iyi… beğenmeyenler için orayı tavsiye ederim… ama yinede bu site hazırladığınız için teşekkürler… sonuçta uğraşmışsınınz…
  :)

 172. Anonim dedi ki:

  sper teekkrler

 173. ömer faruk dedi ki:

  çok Güzel müthişşşşşş

 174. Fidan Yön dedi ki:

  çk gzl ve çk uzun ama btn bilgiler var

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: