ERMENİ TEHCİRİN SEBEPLERİ VE ALINAN TEDBİRLER-101

1076_1
ZB, 46/130_1
Bâb-ı Âlî
Dâ’ire-i Sadâret-i Uzmâ
Mektûbî Kalemi
Aded
304
Zabtiye Nezâret-i Celîlesine
Devletlü efendim hazretleri
Şakî-i şehîr Rupen’in riyâseti altında Muş’da akdolunan bir cem‘iyyetde Ermeni eşirrâsının der-desti emrindeki mesâ‘î ve gayretinden dolayı Muş Mutasarrıfı Safvet Paşa ile kumandan paşanın izâle-i vücûduna ve Der-sa‘âdet’deki â’ilesinin ikâmet ettiği hânenin ihrâkına karâr verildiğinin mevsûkan istihbâr kılındığı mutasarrıf-ı müşârün-ileyh tarafından vârid olan 27 Şubat sene [1]323 târîhli telgrafnâmede bildirilmiş ve vilâyete vesâyâ-yı lâzıme îfâ edilmiş olmakla buracada hâne ve â’ileleri hakkında takayyüdât-ı lâzıme icrâsıyla zinhâr böyle bir vak‘anın zuhûruna meydân verilmemesi esbâbının istikmâline himmet buyurulması siyâkında tezkire-i senâverî terkîm kılındı efendim.
Fî 10 Safer sene [1]326
Fî 29 Şubat sene [1]323
Sadr-ı a‘zam
İmzâ

Özet

Ermenilerin Muş Mutasarrıfı Saffet Paşa’yı öldürme ve Dersaadet’teki evini yakma kararı aldıkları bildirildiğinden gereğinin yapılmasıi

1326.S.10

ZB. 46/130

kaynak: T.C. başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: