ERMENİ TEHCİRİN SEBEPLERİ VE ALINAN TEDBİRLER-109

1085_1
ZB, 321/93_1
Mektûbî Kalemine Mahsûs
Sıra Numarası: 8390
Evrâk Sıra Numarası: 688
Dosya Numarası: 5619
Târîh-i Tebyîz: 20 Kânûn-ı Evvel sene [1]323
Ne üzerine kaleme alındığı: Tahrîrât cevâbı
Dâhiliye Nezâret-i Celîlesine
Ermeni cem‘iyyet-i fesâdiyyesine mensûb ba‘zı eşhâsın Memâlik-i Şâhâne’ye ve ale’l-husûs Adana’ya fürce-yâb-ı duhûl olacağı ve vilâyet-i müşârün-ileyhâya da ma‘lûmât i‘tâ edildiği Aydın Vilâyet-i Aliyyesi’nden iş‘âr olunmasıyla bu bâbda ittihâz olunan tedâbîrin neden ibâret idiğinin inbâsı hakkında Adana, Konya, Haleb, Van, Suriye vilâyetlerine sebk-i iş‘âr-ı âcizâneme cevâben Adana Vilâyet-i Aliyyesi’nden alınan tahrîrâtın sûreti 13 Şubat sene [1]322 târîhli ve 870 numaralı tezkire-i âcizî ile tisyâr kılınmış idi. Ol bâbda vilâyet-i müşârün-ileyhâdan bu kerrede alınan tahrîrâtın sûreti leffen takdîm kılınmış olmakla ol bâbda.

Özet

Ermeni komitesine mensub bazı kişilerin Adana’ya girmeye çalıştıkları.

1323.L.20

ZB. 321/93

kaynak: T.C. başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: