ERMENİ TEHCİRİN SEBEPLERİ VE ALINAN TEDBİRLER-111

1121_1
ZB. 332/26
Mektûbi Kalemine Mahsûs
Târîh i Tebyîz:7 Nisan sene [1]325
Hâssa Kumandanlığına Dâhiliye Nezâret i Celîlesine
Bugün sâ‘at beş râddelerinde Galata’da Bursa Müdiriyeti nâmına ve mübâya‘acılara hitâben Bursa Hanı derûnunda ne kadar eşyâ ve sâ’ireniz var ise kaldırınız her hâlde Bursa Hanı’nı ber hevâ edeceğiz me’alinde Fransızca mektûblar dağıtılmış ve bu mektûblardan iki adedi elde edilmiş olamasıyla lüzûmu kadar me’mûrlar tertîb olunarak takayyudât ı mükemmele ittihâz ve icrâ edilmekte olduğu Beyoğlu Mutusarrıfılığı makâmından iş‘âr edilmesiyle mezkûr mektûbların kimler tarafından gönderildiğinin seri‘an ve âcilen bi’l etrâf tahkîkiyle be heme hâl zâhire ihrâc olunarak keyfiyyetin inbâsı ve Bursanın lüzûmu vechile taht ı muhâfaza ve inzibâta alınması cevâben (Dâhiliyeye mezkûr mutasarrıflığa izbâr edilmekle berâber) cihet i askeriyyeden de zikr olunan hanın muhâfaza altına alınarak bir tecâcüz vukû‘una kat‘iyyen meydân ve imkân verilmemesi (Dâhiliyeye Hâssa Ordusu Kumandanlığı’na iş‘âr edilmiş olmağla) bâbında.

Özet

Galata’da Borsa’nın bulunduğu hanın havaya uçurulacağına dair Fransızca gönderilen mektuplar hakkında tahkikat yapılarak, Borsa’nın ve civarının korunmasında ihtimam gösterilmesi gerektiği.

1325.S.7

ZB. 332/26

kaynak: T.C. başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: