ERMENİ TEHCİRİN SEBEPLERİ VE ALINAN TEDBİRLER-114

1136_1
ZB. 352/90
Mektûbî Kalemine Mahsûs
Târih: 12 Haziran, sene [1]324
Evrâk Sıra Numrosu: 93
Dosya Numrosu: 1858
Sadârete
İskenderiye’den bir Türk imzâsıyla Beyrut Polis Müdîriyeti’ne gönderilen bir mektûbda İskenderiye’de bulunan Ermeni fedâ’ilerinin Arabistan’da emâkin i emîriye ve mübârekeye ve Beyrut’daki cevâmi‘ i şerîfe ile kışla arkasına bomba atarak şûrîş îkâ‘ etmek fikriyle Fransız vapurunun kahvecisi ve tâ’ifeleri miyânında Beyrut ve Yafa ve Hayfa iskelelerinden memâlik i şahâneye çıkmak üzere hareket etdikleri ihbâr olunduğuna ve oraca tedâbir i lazimeye müsâre‘at olunmağla beraber cânib i vilayetden Hayfa ve Yafa kaymakamlarına teblîğat ı lazime îfâ olunmağla mevâkı‘ ı sâ’ireye tebliğât icrası lüzûmuna dâ’ir müdîriyeti mûmâ ileyhâdan alınan şifreli telgrafnâmenin sûret i leffen takdîm kılınmış ve ihbâr ı mezkûrun sıdk u kizbe ihtimâlı derkâr olmakla beraber tedâbir i tekayyüdiye i inzibâtiyeden geri durulmaması lazimeden bulunulmuş ise de taşrada böyle bir haberin şuyû‘î ahâlice heyecani ma‘âzallahü te‘âlâ bir hâdise zuhûrunu istilzâm etmesi ve belki ihbâr ı mezkûrun böyle bir maksad ı hâ’inâneye tasnî‘ edilmiş olması ihtimâlden gayr ı ba‘îd görülmekle bu bâbda kimseye hissettirilmeyecek sûretde tedâbir i teyakkuzkârı ittihâzı zımnında Beyrut ve Haleb ve Suriye ve Adana vilâyetleriyle Kuds i Şerîf Mutasarrıflığı’na taraf ı sâmî i sadâretpenâhilerinden evâmir i lazime i‘tâsı ve taraf ı vâlâ yı Ser‘askeri’ye de i‘tâ yı ma‘lûmât olunması muâfık ı maslahat görülerek taraf ı çâkeriden yalnız zikr olunan Fransız vapurlarıyla ve vesâ’it i sâ’ire ile şübheli Ermeni çıkmasına meydan verilmemesi husûsu sevâhilde bulunan polis me’mûrlarına yazılmış olmağla ol bâbda.

Özet

İskenderiye’de bulunan Ermeni fedailerinin Arabistan’ın kutsal yerleri ile Beyrut’da camii ve kışlaya bomba atacağı ihbarı üzerine, Fransız vapurundan şüpheli bir Ermeni inmesine meydan verilmemesi için sahildeki polis memurları ile ilgili makamların gerekli tedbiri almaları.

1324.R.12

ZB. 352/90

kaynak: T.C. başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: