ERMENİ TEHCİRİN SEBEPLERİ VE ALINAN TEDBİRLER-116

1202_1
MV. 199/164
Meclis i Vükelâ müzâkerâtına mahsûs zabıtnâme
Sıra numarası: 448
Târîh
Arabî: 11 Safer sene [1]334
Rûmî: 6 Kânûn ı Evvel sene [1]331
Hulâsa i me’âli
Teb‘îd edilen Ermenilerden cinâyetle maznûn ve müttehem olanların mevkûf bulundukları veya sevk edildikleri mahaller mehâkimince muhâkemelerine devâm olunarak eşhâs ı merkûmeden yalnız cünha ile maznûn veyâ bu gibi ef‘âlde fer‘an zî medhal bulunanlar hakkındaki ta‘kîbât ı kânûniyyenin ba‘zı emsâli vechile te’cîli Dâhiliye Nezâretiyle lede’l muhâbere muvâfık görülmüş olduğundan bahsle istîzân ı mu‘âmeleyi mutazammın Adliye Nezâreti’nin 1 Kânûn ı Evvel sene [1]331 târîhli ve 163 numaralu tezkiresi okundu.
Karârı
Eşhâs ı merkûmeden gerek cinâyet gerek cünha ef‘âliyle müttehem ve maznûn olanlar hakkındaki ta‘kîbât ı kânûniyyenin te’cîli münâsibdir. Bu vechile Dâhiliye ve Adliye nezâretlerine teblîgât icrâsı tezekkür edildi.
Meclis i Vükelâ a‘zâlarının imzâları.

Özet

Tebid edilen Ermenilerden cinayetle maznun olanlar hakkında kanunî takibatın tecilinin münasip olduğuna dair tebligat yapılması.

1334.S.11

MV. 199/164

kaynak: T.C. başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: