ERMENİ TEHCİRİN SEBEPLERİ VE ALINAN TEDBİRLER-95

1059_1
ZB. 23/119_1
Bâb Âlî
Dâ’ire i Umûr ı Dâhiliyye
Mektûbi Kalemi
Aded:1093
Zâbtiye Nezâret i Celîlesine
Devletlü efendim hazretleri
Şu günlerde Sofya’da Ermeni eşirrâsı tarafından Der sa‘âdet’e idhâl edilmek üzere bir takım bombalar istihzâr edildiği cihet i mülkiyyece istihbâr kılındığı Dokuzuncu Fırka i Hümâyûn Kumandanlığı’nın iş‘ârına atfen taraf ı vâlâ yı Ser askeriyye’den izbâr ve iktizâ eden tedâbir i mâni‘anın sûret i müsâra‘atkârânede ittihâz ve istikmâli hakkında cihet i askeriyece lâzım gelenlere îfâ yı vesâyâ kılındığı ilâveten iş‘âr olunması üzerine zâbıtacada takayyudât ı mukteziyye îfâsı zımnında nezâret i celîlerine teblîgât ı lâzıme îfâ edilmiş olduğu beyânıyla icrâ yı icâbı şeref vârid olan 31 Kânûn ı Sânî sene [1]323 târîhli ve tezkire i sâmiyede izbâr buyurulmuş ve nezâretcede iktizâ edenlere teblîğ i keyfiyyet olunmuşdur. Nezâret i celîlerince dahî emr i sâmî vechile takayyudât ve tabassurât ı inzibâtkârının tevsîkıyla o gibi şeylerin idhâline zinhâr meydân ve imkân verilmemesi esbâbının istikmâline himem i aliyye i dâverileri der kâr buyurulmak bâbında emr ü fermân hazret i men lehü’l emrindir.
Fî 10 Muharrem sene [1]326 ve fî 31 Kânûn ı Sânî sene [1]323
Nâzır ı Umûr ı Dâhiliyye bende
İmzâ

Özet

Ermeniler tarafından Sofya’da bomba imal olunduğu ve bunları Dersaadet’e sokacaklarının haber verildiğinden gerekli tetbirlerin alınması.

1323.Za.31

ZB. 23/119

kaynak: T.C. başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: