ERMENİ TEHCİRİN SEBEPLERİ VE ALINAN TEDBİRLER-96

1060_1
ZB. 23/149_1
Bâb ı Âlî
Dâ’ire i Umûr ı Dâhiliyye
Tesrî‘ i Mu‘âmelât ve Islâhât Komisyonu
Aded:1171
Zâbtiye Nezâret i Celîlesine
Devletlü efendim hazretleri
Bulgar yüzbaşılarından Sabuh Katibyan Kirkor’un Ermeni eşirrâsının menviyât ı muzırralarını tervîcen îkâ‘ ı şûriş için Sofya’da mübâya‘a etmekde oldukları dinamit ve bombaları Bahr ı Siyah’ın Rumeli ve Kavaklar’dan Sinop’a kadar Anadolu sevâhilinden nakledecekleri Yirminci Fırka i Hümâyûn Kumandanlığı’nın iş‘ârına atfen Ordû yı Hümâyûn Kumandanlığı’nadan bildirilmesi üzerine takayyudât ı mukteziye icrâsı lâzım gelenlere teblîğ edildiği Edirne Vilâyet i Aliyyesi’nden alınan 19 Şubat sene [1]323 târîhli ve şifreli telgrafnâmede izbâr ve keyfiyyet Tesrî‘ i Mu‘âmelât Komisyonu ifâdesiyle îcâb edenlere ihtâr kılındığından Nezâret i Celîleleri’ncede iktizâ yı hâlîn îfâsı husûsuna himem i aliyye i âsıfâneleri der kâr buyurulmak bâbında emr ü fermân hazret i men lehü’l emridir.
Fî 2 Safer sene [1]326 fî 21 Şubât sene [1]323
Nâzır ı Umûr ı Dâhiliyye bende
İmzâ

Özet

Bulgar Yüzbaşılarından Sabuh Katibyan Kirkor’un, Ermenilerin eylemlerini desteklemek için Sofya’da dinamit ve bomba satın aldığı ve bu mühimmatı Anadolu’ya geçirerek karışıklık çıkaracağının haber verilmesi üzerine gerekli tebirlerin alınmasının bildirildiği.

1323.Z.21

ZB. 23/149

kaynak: T.C. başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü.

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: