DOLAŞIM SİSTEMLERİ

Çok hücreli canlılarda, alınan besinlerin ve oksijenin hücrelere ulaştırmak ve artık maddeleri dokulardan uzaklaştırmak için bir taşıma sistemine ihtiyaç vardır. Hayvanlarda bu işlemleri gerçekleştiren sisteme dolaşım sistemi denir.

A. AÇIK DOLAŞIM SİSTEMİ

Yumuşakçaların çoğunda, bütün eklem bacaklılarda (böcekler, araknitler, kabuklular, çok ayaklılar) ve derisi dikenlilerde bulunur. Kalbe kan getiren ve götüren damarlar kısadır.
image001.gif
Şekil : Açık Dolaşım Şeması

Sistemin Diğer Özellikleri

• Atar ve toplar damarlar birbirleriyle bağlantılı olmadığı için devamlı değildir. Kan kısmen damarlar içerisinde, kısmen de doku hücreleri arasındaki sinüs boşluklarında dolaşır.
• Kanın akış hızı sürtünmenin fazla olmasından dolayı yavaştır.
• Bu sistemde atar ve toplar damarlar arasında genellikle kılcal damarlar bulunmaz.

B. KAPALI DOLAŞIM SİSTEMİ

Halkalı solucanlarda, ilkel kordalılarda ve bütün omurgalı sınıflarında görülür.
image002.gif
Şekil : Kapalı Dolaşım Şeması

Sistemin Diğer Özellikleri

• Atar ve toplar damarlar birbirleriyle bağlantılı olduğu için devamlıdır. Bu bağlantıyı kılcal damarlar sağlar. Kan devamlı olarak damarlar içerisinde dolaşır, dışarıya çıkmaz.
• Kanın akış hızı yüksektir.
• Damarlar daha uzun ve daha dallanmış yapıdadır. Kalp yapıları da iyi gelişmiştir. Bütün dokularda madde alış-verişini sağlayan kılcal damarlar bulunur.

C. OMURGASIZLARDA DOLAŞIM

• Sölenterlerde ve süngerlerde özel bir dolaşım sistemine ihtiyaç yoktur. Çünkü her hücre ortam sıvısıyla doğrudan temas halindedir.
• Yassı (planarya, tenyalar, karaciğer kelebeği) ve yuvarlak (bağırsak kurtları) solucanlarda da dolaşım sistemi yoktur. Bu görevi kısmen sindirim kanalı yapar.
• Halkalı solucanlarda kapalı dolaşım sistemi vardır. Solunum deriyle yapıldığı için kan O2 ve CO2 taşımakla da görevlidir.
• Eklem bacaklılar’ın dört grubunda da açık dolaşım sistemi vardır. Böcekler, çok ayaklılar ve araknitlerde trake solunumu yapıldığı için kan oksijen taşımaz. Kabuklularda solungaç bulunduğu için, kan solunum gazlarını taşır.
• Yumuşakçalarda (midye, salyangoz, ahtapot, mürekkep balığı) açık dolaşım vardır. Bunlarda da solungaç solunumu olduğu için kan oksijen taşır.
• Derisi dikenliler’de (deniz yıldızı, deniz kestanesi) açık dolaşım vardır.
Açık dolaşım görülen hayvanların, solungaç solunumu yapanlarında, kan solunum gazlarını taşıdığı için, sadece solungaçlarda kılcal damarlar vardır.

D. OMURGALILARDA DOLAŞIM

1. Balıklarda Dolaşım

Balıkların kalbinde bir kulakçık ve bir karıncık bulunur. Damarlarında kirli kan ile temiz kan karışmadan dolaşır. Kalpte ise her zaman kirli kan bulunur.
Solungaçlarında temizlenen kan tekrar kalbe dönmeden vücuda pompalandığı için, küçük kan dolaşımları yoktur. Vücutta ise sürekli temiz kan dolaşır. Vücut ısıları değişken olmasına rağmen kış uykusu görülmez. Çünkü suyun sıcaklığı +4°C nin altına inmez.
image003.jpg

2. Kurbağalarda Dolaşım

Kurbağaların kalbi üç odacıklıdır. Bunların ikisi kulakçık biri karıncıktır. Karıncıkta ve atar damarlarında kirli kanla temiz kan karışık olarak bulunur. Kalbin sağ kulakçığında kirli kan sol kulakçığında temiz kan bulunur. Vücutta karışık kan dolaşır. Değişken ısılı (soğuk kanlı) hayvanlardır. Kış uykusuna yatarlar.
image004.jpg

3. Sürüngenlerde Dolaşım

Sürüngenlerde kalp üç odacıklıdır. Ancak kanın hareket dinamiğini artırıcı yarım bir karıncık perdesine sahiptir.
Yine sol kulakcık temiz,sağ kulakcık kirli kan taşır. Karıncıkta kirli kanla temiz kan karışır ve damarlarında karışık kan dolaşır. Timsahlarda diğerlerinden farklı olarak kalp dört odacıklıdır. Kalplerinde kirli ve temiz kan birbirine karışmaz. Ancak, kalbin karıncıklarından çıkan damarlar arasındaki panizza isimli kanalda temiz kanla kirli kan az oranda birbirine karışır.
image005.jpg

4. Kuşlarda ve Memelilerde Dolaşım

Bu canlıların kalpleri dörtodacıklıdır. Temiz ve kirli kan hiçbir zaman karışmaz.
Vücut ısıları sabit olup, çevreye göre değişmez. Bundan dolayı kış uykusuna da yatmazlar. Bu tip canlılara sıcak kanlı canlılar denir.
Bunu sağlayan en önemli faktör, beyinlerinde ısı düzenleme merkezinin (hipotalamusun) bulunmasıdır.
image006.gif

E. İNSANDA DOLAŞIM SİSTEMİ

1. Kan Dokusunun Yapısı

Kan, damarların ve kalbin içini dolduran taşıma sıvısı olup, % 45 kadarı hücrelerden, %55 kadarı da kan plazmasından meydana gelmiştir.
Kan Hücreleri
• Alyuvar (Eritrositler) : Yapılarındaki hemoglobinden dolayı kana kırmızı rengini veren hücrelerdir. Oluştuklarında çekirdeklidirler, ancak olgunlaştıklarında çekirdeklerini kaybederler.

Alyuvarlar, solunum organlarından aldıkları O2 yi dokulara taşır ve dokulardan alınan CO2 nin solunum organlarına taşınmasına yardımcı olurlar. Kanın pH sını düzenler, kan grubu antijenlerini bulundururlar. 1 mm3 kandaki sayıları 5 milyon kadar olup; yaş, cinsiyet, yapılan iş ve yaşam ortamının yüksekliğine göre değişir.
• Akyuvarlar (Lökositler) : Beyaz renkli iri çekirdekli, büyük ve sabit bir şekli olmayan kan hücreleridir. Kemik iliği ile lenf düğümlerinde ve dalak, timüs gibi lenf dokularında üretilirler. Ömürleri birkaç gündür. İnsanın 1 mm3 kanında 8 – 10 bin kadar akyuvar bulunur.

Akyuvarlar, mikropları fagositozla yutarak veya onlara karşı antikor üreterek vücudun savunmnasını sağlarlar.
• Kan pulcukları (Trombositler) : Kemik iliğindeki iri yapılı hücrelerden (megakaryosit) oluşan kandaki en küçük parçacıklardır.
Tam bir hücre yapısında olmadıklarından ömürleri kısadır. Kanın pıhtılaşması için, trombokinaz enziminin üretilmesini sağlayarak önemli rol oynarlar.

image007.gif
Şekil : Çeşitli Kan Hücreleri

Kanın damar içerisinde pıhtılaşmasını engelleyen madde karaciğer ve diğer bazı hücreler tarafindan üretilen heparin isimli polisakkaritlelerdir

2. Kalbin Yapısı Ve Çalışması

Kalp, üstte iki kulakçık (atrium), altta iki karıncık (ventrikulus) olmak üzere dört bölmelidir.
Sağ kulakçığa üst ana toplar damarı ile alt ana toplar damarı bağlanır. Sağ karıncıktan ise akciğer atar damarı çıkar. Sağ kulakçık ile karıncık arasında üçlü kapakçık (trikuspit) bulunur.
image008.gif
Şekil : İnsanda Kalbin Yapısı

Sol kulakçığa akciğer toplar damarı açılır. Sol karıncıktan aort atar damarı çıkar. Sol kulakçık ile karıncık arasında ikili kapakçık (mitral = bikuspit) bulunur. Atardamarlarla karıncıklar arasında da üçlü kapakçıklar vardır.
Kalp, dıştan içe doğru perikard, miyokard, endokard olmak üzere üç tabakadan meydana gelir.
Kalbin Çalışması : Kalbin çalışması, kalp kasının kasılıp (= sistol) ve gevşemesi (= diastol) ile olur.
İlk kasılma sağ kulakçığın duvarında yer alan sinoatrial düğüm (S.A.) ün otonom sinir sistemi tarafından uyarılmasıyla başlar ve kulakçıklar kasılır. Uyarılar kalbin arka duvarında iki kulakçık arasında bulunan atrioventriküler (A.V.) düğümüne iletilir. A.V. düğümü, his demeti adı verilen özelleşmiş miyofibriller ile devam eder.
His demetleriyle uyarılar karıncıklara iletilerek karıncıkların kasılması sağlanır. Kulakçıklar kasılırken karıncıklar gevşer, karıncıklar kasılırken kulakçıklar gevşer.

Kalp Atış Hızını Etkileyen Faktörler :

a. Sinirler : Otonom sinir sistemine ait sempatik sinirler kalp atışını hızlandırır, parasempatik (vagus siniri) sinirler kalp atışını yavaşlatır.

b. Hormonlar : Asetil kolin hormonu kalp atışını yavaşlatır, adrenalin ve tiroksin hormonu hızlandırır.

c. Sıcaklık değişmeleri : Vücut sıcaklığı arttıkça S.A. uyarılır ve kalp atışı hızlanır.

d. CO2 miktarı : Kandaki CO2 nin artması kalp atışını hızlandırır.

e. Kimyasal maddeler : Kafein ve tein kalp atışını etkiler ve hızlandırır.

3. Kan Damarlarının Yapısı

İnsanın dolaşım sisteminde üç çeşit kan damarı ve lenf damarları bulunur.

a. Atar Damarlar (Arter): Kanı kalbin karıncıklarından diğer organlara taşıyan damarlardır. Akciğer atar damarı kirli kan, diğer atar damarlar O2 bakımından temiz kan taşırlar.
image009.gif
Şekil : Kan Damarlarının Yapısı

Atar damarlardaki kanın hareketi, kalbin yaptığı kan basıncıyla sağlanır.

b. Toplar Damarlar (Vena) : Bunlar dokularda oluşan metabolizma artıklarını ve ince bağırsakta emilen besin maddelerini kalbin kulakçıklarına taşıyan damarlardır.
Akciğer toplar damarı O2 bakımından temiz kan, diğer toplar damarlar ise kirli kan taşırlar.

Toplar damarlardaki kanın hareketi ;

• Kulakçıklardaki gevşeme ile doğan kalbin negatif emme basıncı,
• İskelet kaslarının kasılması,
• Soluk alma sırasında göğüs bölgesindeki basıncın azalması,
• Yapılarındaki düz kasların kasılması,
• Tek yöne açılan kapakçıkların bulunması,
• Üst kısımdaki damarlarda yerçekiminin etkisi, gibi faktörlerle sağlanır.
image010.gif
Şekil : Organlarından Geçen Kanın Damarlar Boyunca Değişen Basınç ve Hız Grafiği

c. Kılcal Damarlar (Kapiller): Atar damarlarla toplar damarlar arasında bulunan en ince çaplı damarlardır. Yapıları tek sıralı epitel dokudan (endotelyal hücrelerden) meydana gelmiştir.
Kan ile doku sıvısı arasındaki bütün madde alış verişi kılcal damarlarla olur.

4. Kanın Vücuttaki Dolaşımı

İnsanda kan dolaşımı, büyük ve küçük dolaşım sistemi olarak ikiye ayrılır. Bu sistemlerde kirli ve temiz kan ayrı ayrı dolaşır.
image011.gif
Şekil : Kanın Vücuttaki Dolaşımı

a. Büyük kan dolaşımı

Sol karıncık –> AORT –> Organ atar damarları–> Kılcallar –>Organ toplar damarları –> Üst ve alt ana toplar damarı–> Sağ kulakcık

b. Küçük kan dolaşımı

Sağ karıncık–> Akciğer atar damarı–> Akciğer kılcalları –> Akciğer toplar damarları –> Sol kulakcık

c. Dolaşım Sisteminin Görevleri :

• Sindirilmiş besinleri, sindirim organlarından toplayarak dokulara taşımak ve dağıtmak,
• Solunum organlarından aldığı O2 yi dokulara taşımak,
• Dokulardan aldığı CO2 yi solunum organlarına taşımak,
• Metabolizma artıklarını boşaltım organlarına taşımak,
• Hormonları ilgili organlara iletmek,
• Vücut ısısını düzenlemek,
• Vücut sıvılarının asit – baz dengesini (pH) düzenlemek,
• Vücudun zararlı maddelere karşı savunmasını sağlamak,
• Yaralanma halinde pıhtılaşmayı sağlayarak kan kaybını önlemek.

5. Lenf Sistemi

Lenf sistemi : Lenf damarları, lenf düğümleri, lenf kılcalları ve bazı küçük organlardan meydana gelmiştir.

Lenf damarlarıyla taşınan ve içinde akyuvarlar bulunan doku sıvısına lenf (akkan) denir. Bu sıvıda alyuvar ve pıhtılaşma faktörleri yoktur.

Lenf düğümleri : Lenf kılcallarının birleştiği yerlerde bulunan özel hücre kümeleridir. Bu yapılarda lenfosit adı verilen akyuvarlar üretilir.
Lenf düğümleri en çok kasıklarda koltuk altlarında boyunda ve bazı dokular arasında bulunur

Lenf dolaşımı: Vücuttan toplanan lenf iki yoldan kan dolaşımına katılır.
I. Bacaklardan, vücudun ve başın sol tarafından, bağırsaklardan toplanan lenf damarları, sol köprücük altı toplar damarına bağlanır. Bu damar da üst ana toplar damarıyla kalbin sağ kulakçığına açılarak lenfi kalbe taşır.
II. Başın ve gövdenin sağ yarısıyla sağ koldaki lenfin taşındığı yoldur. Bu organlardaki lenf damarları büyük lenf kanalına bağlanır. Bu damar sağ köprücük altı toplar damarıyla birleşip üst ana toplar damarı yoluyla kalbin sağ kulakçığına açılır ve lenf kana karışır.
Böylece bütün lenfin birleştiği ilk yer üst ana toplar damarı olmuş olur. Buradan kalbe gelen lenf tekrar bütün vücuda dağıtılır.

Lenf Sisteminin Görevleri:

• Madde alışverişine aracılık eder.
• Bağırsaktan emilen yağ asitleri, gliserol ve A, D, E, K vitaminlerini dolaşıma katar.
• Lenfosit üreterek kana verir, böylece savunma sistemimizin temel yapısına katkı sağlar.
image012.gif
Şekil : İnsanda Lenf Dolaşımı

• Doku sıvısının fazlasını kana taşır. Kanın sıvı miktarının düzenlenmesine yardımcı olur. Bu sistemle kılcal damarlar ile alınamayan doku sıvısı içindeki maddeler yeniden dolaşım sistemine dahil edilir.

6. Dokularla Kan Arasında Madde Alış Verişi

Tüm doku hücreleri doku sıvısı denilen kan plazmasına benzer bir sıvı ortam içinde bulunurlar. Madde alış verişi kılcal damarlardaki kanla doku sıvısı, sonrada doku sıvısıyla doku hücreleri arasında yapılır.
Kılcalların atar damar ucunda kan basıncı, osmotik basınçtan daha yüksek olduğundan, su ve çözünmüş maddeler kılcal damarlardan doku sıvısına difüzyon ve osmozla geçer.
Kılcalların toplar damar ucunda ise, osmotik basınç, kan basıncından büyüktür; su ve çözünmüş maddeler (artıklar) doku sıvısından kılcal damarlara geçer.
image013.gif
Şekil : Kılcal Damarlar ve Dokular Arasında Madde Değişimi

Kan ile doku sıvısı arasındaki madde alışverişinin bu şekilde açıklanması Staling hipotezi olarak bilinmektedir

7. Bağışıklık sistemi

İnsanın herhangi bir hastalık mikrobunu önceden bilerek, ona karşı gerekli savunma maddelerini (antikorları) kanında hazır bulundurmasına bağışıklık denir.
Bağışıklık aktif ve pasif olarak kazanılır. Aktif bağışıklık, vücudun ilgili mikroba karşı antikor üretmesiyle kazanılır ve savunma amaçlıdır. Pasif bağışıklık ise mikrop vücuda girdikten sonra kazanılır ve daha çok hastalığı tedavi etmeye yöneliktir.

a. Aşı Yaptırmak: Aşı, hastalık etkeni olan mikrobun toksinlerinin, zayıflatılmış ya da öldürülmüş hücrelerinin sağlıklı insana enjekte edilmesidir. Vücut bunu gerçek mikrop zannederek antikor üretimini başlatır. Ve bundan sonra ilgili antikordan kanda belli oranda bulunur. Gerçek mikrop girince antikor üretimi hızlandırılarak mikrobun enfeksiyona (hastalığa) neden olması önlenir.

b. Hastalığı Geçirmek: Gerçek mikrop vücuda ilk defa girdiğinde bireyi hasta eder. Çünkü vücut mikrobu tanıyarak yeterli antikor düzeyine hemen ulaşamaz. Vücut bu mikropla mücadeleyi biraz uzun zamanda kazanır.
Daha sonra aynı hastalık etkeni tekrar bulaşsa bile hastalık yapamaz. Çünkü vücut yeterli antikor düzeyine hemen ulaşır. Kabakulak, su çiçeği, kızamık gibi hastalıklar bir defa geçirilir.

c. Doğuştan Bağışıklı Olmak: Bazı insanlar bazı hastalık etkenlerine karşı doğuştan (genetik olarak) duyarsız olabilir. Örneğin, insanların büyük bir kısmı penisilin adlı antibiyotiği algılamazken, az bir kısmı penisiline duyarlıdır.

d. Serum Kullanmak: Hastalık mikrobu vücuda girdikten ve hastalık yaptıktan sonra, hastalığı tedavi etmeye yönelik olarak serum kullanılır. Serumda hazır antikor vardır. Bunun için pasif bir bağışıklık sağlar. Uzun süreli olmaz, çünkü vücudun antikor üretmesi uyarılmaz. Serumlar başka canlılardan elde edilir.

e. Dirençli Vücut : İnsanın iyi beslenmesi, spor yapması, psikolojik olarak rahat olması dirençli bir vücut sağlar. Bu da bazı mikropların kolayca girip yayılmasını önler.

Örnek Soru :

Normal bir insanda, aşağıdakilerin hangisinde verilen damarların üçünün de taşıdığı kandaki yadımlama ürünü miktarı eşittir?

A) Akciğer toplar damarı – Aort atar damarı – Böbrek atar damarı
B) Alt ana toplar damar – Akciğer toplar damarı – Üst ana toplar damar
C) Karaciğer üstü toplar damarı – Böbrek toplar damarı – Bağırsak toplar damarı
D) Böbrek atar damarı – Karaciğer atar damarı – Akciğer atar damarı
E) Alt ana toplar damar – Aort atar damarı – Bağırsak toplar damarı

alıntıdır.

Reklamlar

75 Responses to DOLAŞIM SİSTEMLERİ

 1. kaan dedi ki:

  yaaaaawwwwwwwwwwwww müüüüthiiş olmuşşşşşşşşş

 2. kaan dedi ki:

  walla süper

 3. tuğçe suran dedi ki:

  bu siteyi çok begendim bu site böyle devam etsinnnn:):)

 4. ceylan dedi ki:

  offf ya çok sıkıcı bu dersler

 5. cihan dedi ki:

  süper bi site
  ya bayldım ayıltmaya gelin beni :)

 6. selim dedi ki:

  ya süper aradığım herşeyi buldum..

 7. elif akraç dedi ki:

  bana kan alış verişi nasıl yapılır kiminle yapılır ve resimleri veya yazıları çok önemli bir ödev yardım edin

 8. elif akraç dedi ki:

  kan alış verişi nasıl yapılır hangi kan grupdan başka grupa gider resim ve yazılları lazım lütfen bu ödev çok lazım

 9. elif akraç dedi ki:

  bana kan dolşımı nasıl yapılır resim ve yazılarını gönderi göndermicekseniz bu siteyi neden açtınız

 10. elif akraç dedi ki:

  çok ama çok kötü çünkü ben ne yazdım siz ne çıkardınız

 11. elif akraç dedi ki:

  sizde birşeyler yazın

 12. hilal dedi ki:

  lütfen bana dolaşım sistemindeki oganları we bide hastalıklarını bulun bu ödew cok lazım

 13. özge dedi ki:

  dönem ödevimi iyi yaptım teşekkür ederim???

 14. özge dedi ki:

  ablam ezgi ece yenikent ilköğretim okulunda okuyor oda bu bilgiden faydaladı.

 15. jookı dedi ki:

  qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwweeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrtttyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuııııııuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooopppppppppopppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiişşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 16. emrah dedi ki:

  cok teşekkür ederim
  aradığım herşeyi buldm

 17. utkucan dedi ki:

  harika bi site böyle devam edin

 18. simge dedi ki:

  bence hastalıklarda yer alsaydı iyi olurdu…………………………………………………………………..

 19. simge dedi ki:

  bence hastalıklarda yer alsaydı güzel olurdu.oookkkkkkkkkkkkkk…………………….ama yinede güzellllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll…………………………………..

 20. çağlar dedi ki:

  süper valla çok yararlı

 21. feruze dedi ki:

  grçktn sgüsel olmus

 22. :))nur((: dedi ki:

  güzel bir site fakatım aradığım bu değill.

 23. :))nur((: dedi ki:

  aslında bnm için yaralı ama daha sonra kullansamm daha ii olurr. efet işe yarar ama şu an konum daha farklı…..

 24. öykü dedi ki:

  arkadaşlar bu site süper fen ödevlerimi bundan yapıyorum artık msn adresim crazyoyku95@hotmail.com

 25. öykü dedi ki:

  arkadaşlar bu site harika hep ödewlerimi bunda yapıyom 1 yasındayım crazyoyku95@hotmail.com

 26. öykü dedi ki:

  arkadaşlar bu site çok güzel..

 27. öykü dedi ki:

  pardon ya 12 yasındayım beni ekleyin
  lütfenn:D

 28. ekin dedi ki:

  bu site gerçekten çok güzelmiş bütün fen ödevlerimi burdan indirdim çok güzel

 29. alara dedi ki:

  ben size hastalıklarını soruyorum siz neler çıkartıyorsunuz yuuuuuuuuuuhhhhhhhhhhhhhhh öğreninde3 site açın

 30. alara dedi ki:

  ben size hastalıklarını soruyorum siz neler çıkartıyorsunuz yuuuuuuuuuuhhhhhhhhhhhhhhh

 31. alara dedi ki:

  bakın bebeler deüzgün şeyler yazın manyaklar

 32. gamze dedi ki:

  size bişey soracam siz manyak mısınız ben nereyi açıyom ne çıkıyo ancak bunu akılsızlar yyapar akılsızlar

 33. hasan dedi ki:

  mükemmel bir site kaç gündür aradığım ödevi sonun da buldum :):):):):)

 34. meltem ekici dedi ki:

  ya çok kötü ben ne yazıom ne çıkarıo ya bende bu arkadaşlara tüm aklımla katılıom

 35. hilal dedi ki:

  ççoq teşekkür ederim çoq qüzel yha herşeyi buldum çoqqq saolunnn (:

 36. kübra dedi ki:

  çok sağolun çok güzel bilgiler var performans ödevimi buradan yaptım 100 aldım valla çok sağolun………

 37. irem nur dedi ki:

  gerçekten süper olmuş çok beğendim ama kötü şeyler yazmayalım bunu bütün arkadaşlara söylüyorum.internet güzel birşey ama bunu doğru kullanın

 38. irem nur dedi ki:

  merhaba gerçektem çok güzel olmuş ama lütfen kötü şeyler yazmayalım.internet güzel şey ama bunu doğru kullanana…

 39. glsh dedi ki:

  gérçekten harika bi site..süppér..! saolun arkadaşlar

 40. emre dedi ki:

  ulannnnnnnnnnnnnnn nasıl bi yer burasıııı çok güzel

 41. gizem dedi ki:

  çok güzel sizin sayenizde ödevimden 100 aldım teşekkürler gerewksiz konuşanları kfaya takmayın;):)

 42. akrepkral dedi ki:

  bence çok güzel ama resimleri birazdaha büyük yapsanız daha ayrıntılı olur ama yine de çok güzel bir site teşekkürler

 43. adil dedi ki:

  bunu yapanlardan allah razı olsun kitaplarda gösterilmeyen şeyler var burada emeği geçenlerin ellerine sağlık…..

 44. kürşat dedi ki:

  bu bilgiler çok yararlı oldo benim için eleştirenler tek sözüm ………………..@@

 45. AHMET TAŞ dedi ki:

  size bu kadar iyi ve güzel bir site yaptığınız için teşekkür ederim.çok güzel bir fen bilgisi içeriği olduğu için çok iyi öğreniyoruz.

 46. AHMET TAŞ dedi ki:

  arkadaşlar geri geri konuşmayın benim asağbımı bozmayın uleeenn.öküzlenmeyin salak

 47. serkan dedi ki:

  YA BU SEY VARMI ACABA ORDA VARSA BANA MSN DEN GÖNDERİN:
  BÖBREKATARDAMARI VE BÖBREK TOPLAR DAMARI KANDANHANGİ MADDELER BULUNUR?
  kral_srkan07@hotmail.com bulduysanız beni kaydetin ok

 48. aslı dedi ki:

  cok guzel bılgıler bunlar cokkk

 49. ayşenur dedi ki:

  nickini bile görmek istemiorum..oturum açmasan ii edersin,mailim sana agır mı geldiengelledim seni afedersin

 50. elçim dedi ki:

  bana büyük ve küçük dolaşım sistemlerinin şekil üserinde gösterimi çok acil lasım yardımcı olabilirmisiniz nüffen

 51. yusuf abanoz dedi ki:

  yaww şu var soruinternete ne biçim şeyler soruoz başka sorucıkıo yas

 52. yusuf abanoz dedi ki:

  ahh aşk cok guzel yusuf abanoz aşkımm irem nabalııııııııııııııııııııııııııııııı

 53. yusuf abanoz dedi ki:

  bak kanın vucutta dolaşım dioz kadın vücudda dolaşımı dipo ne ap bi site

 54. yusuf abanoz dedi ki:

  ayneenn alara ya katılıommmmm bu siteyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii semedim

 55. ilhannur dedi ki:

  ödevime yardımcı olur musunuz.

 56. selen dedi ki:

  güzel bir sey ama memnun olmayanlşar var bende bazı yerlerinden memnun değilim

 57. enis dedi ki:

  teşekkürler çoook işime yaradı

 58. duygu dedi ki:

  walla müthiç çok begendim çok işime yaradı yahu süperbi siteymiş :d

 59. duygu dedi ki:

  arkadaşlar bnc arkadaşlarınızada söleyin bu siteyi bnm gibi bn söledim hm site ciddididen gerçekten sprmiş ya
  :-)
  :)
  :d
  xd

 60. hayır dedi ki:

  lazımdı valla saolu arkasaşlar.

 61. leyla dedi ki:

  çok güzel olmuş

 62. ayşenur dedi ki:

  bence yazıların daha ii olmalı ama yinede güzel

 63. gizem dedi ki:

  ya bu site çok güsell herkese tavsiye ederimm cnlarmm

 64. gizem dedi ki:

  süperr herkes bnce yararlanınnnn!! :D

 65. sedef dedi ki:

  çok güzel bir site

 66. sedef dedi ki:

  iyi bir site

 67. leyla dedi ki:

  iyi olmuş

 68. buse büyükzeybek dedi ki:

  güzeldi ama aradığım şeyi fazla bulamadım

 69. beyzanur bozkurt dedi ki:

  teşşekkürler ardığımı burda buldum ve arkadaşlarımında bulduğum için azı açıkta kaldı:)

 70. şerife dedi ki:

  süper bi şey herşeyi buldum dersime yardımcı size teşekkür ederim

 71. yakamoz dedi ki:

  gerçekten fzlbir siteymiş ama ödevimi çıkardıktan sonra gördüm ….

 72. fatma dedi ki:

  gülsüm arkadaşıma teşekkürler

 73. fatma dedi ki:

  bu siteden çok yararlandım teşekkür ederim gülsüm arkadaşım bana bu siteyi önerdiği için

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: