ERMENİ TEHCİRİN SEBEPLERİ VE ALINAN TEDBİRLER-89

972_1
BuBelgeninsoruişaretlerikontroledilecek
DH. İD, 94-2/24_3
Dâhiliye Nezâret-i Celîlesine
Devletlü beyefendi hazretleri
Fî 18 Kânûn-ı Sânî sene 1913 Efrencî târîhiyle Amerika’nın New York şehrinden hareket eden Franc Reşanbolayın vapuruyla dört bin yedi yüz martini ve dört bin yedi yüz sandık cebhâne Ermeniler tarafından Dördüncü Ordu’ya??? gönderiliyor. Beyrut’a çıkacak bu işden güzelce ma‘lûmâtım var. Kendi içlerinden biri bendenize muhbirlik etti. Eğer bu elde olur ise ileride yine tarafınıza birkaç şeyler iş‘âr ederim. Bu??? emînim. İnşâallah buda elde olacağına ??? şübhem olmadığı için nezâret-penâhîlerine ihbâra cür’et eylerim. Arzusunda bulunduğum îcâb eden mu‘âmelât îfâsı??? istirhâm eylerim. Ol bâbda
Fî 16 Kânûn-ı Efrencî sene 1913
Bende
A.F.

DH. İD, 94-2/24_1
Dâhiliye Nezâreti Muhâberât-ı Umûmiyye Dâ’iresi
Târîh-i Tebyîz: 20Kânûn-ı Sânî sene [1]328
Şifre
Müsta‘celdir
Beyrut Vilâyetine
Efrencî Kânûn-ı Sânî’nin Onsekizi’nde Amerikan’nın New York şehrinden hareket eden Franc Reşanbolayın nâmındaki bir vapur derûnunda Beyrut’a çıkarılmak ve oradan dâhile sevkedilmek üzre kaçak sûretinde dört bin yedi yüz martini ile o mikdâr sandık cebhâne bulunduğu haber verildiğinden takayyüdât-ı lâzımenin îfâsı ve netîceden ma‘lûmât i‘tâ buyurulması.

Özet

Amerika’nın Newyork şehrinden hareket edip Beyrut’a ve oradan da içerilere sevk edilmek üzere dörtbinyediyüz Martini tüfek ve o miktar sandık cephane taşıyan Franc Reşanbolayın Vapuru hakkında gereğinin yapılması.

1331.S.24

DH. ID 94-2/24

kaynak: T.C. başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: